E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 

Endüstri 4.0'ın İş Sağlığı ve Güvenliğine Etkileri

Endüstri 4.0'ın İş Sağlığı ve Güvenliğine Etkileri

13 Haziran 2019 Perşembe | HABERLER
207. Sayı (Mayıs - Haziran 2019)
2.917 kez okundu

Birinci endüstri devrimi; 1784 yılında ilk olarak su ve buhar gücü kullanılarak dokuma tezgahının icadı ile başlamıştır. 1870’te elektrik enerjisi ile çalışan üretim bantlarının kurularak seri üretime geçilmesi ile II. endüstri devrimine, II. endüstri devriminden yaklaşık bir asır sonra 1969’da da elektronik ve bilgisayar tabanlı teknolojilerle programlanabilir otomasyon sistemlerinin devreye girmesi ile III. endüstri devrimine geçilmiştir. İlk üç devrim süreçleri incelendiğinde yaklaşık 100 yılda bir üretim şekillerinde devrim niteliğinde gelişmeler yaşanmıştır. Önceki dönemlerde bilgi artışı aritmetik olurken III. devrim sonrasındaki gelişmeler geometrik olmuştur. Bu da III. devrim sonrasında önceki dönemlerdeki gibi 100 yıl beklemeden yaklaşık 40 yıllık bir sürede üretim süreçlerini tamamen değiştirecek IV. endüstri devrimi ile tanışmamıza neden olmuştur.

2011 yılında Hannover Fuarında Alman hükümet yetkilileri tarafında ilk kez dile getirilen Endüstri 4.0 terimi IV. endüstri devrimini başlatmıştır. Böylece kavramsal bir tanım olmaktan öte resmi bir nitelik de kazanmıştır. (Kagermann, Wahlster, & Helbig, 2013). İzmir Ege Bölgesi Sanayi Odasının yaptığı araştırmaya göre, 2011-2015 yılları arasında geçen 4 yıllık bir süre içerisinde teknik bir terim olmaktan öteye geçip, milyarlarca euro’luk bir piyasa haline gelmiştir. Ayrıca yine 2020 yılında, nesnelerin interneti aracılığıyla 14 milyar cihazın birbirleriyle etkileşime geçmiş olması planlanmaktadır. Almanya’da ortaya çıkmış olması itibariyle, Avrupa’da yaygın biçimde bilinmekte olan Endüstri 4.0 kavramı, küresel ölçekte de giderek daha çok tanınmaktadır (EBSO, 2015).

Ülke olarak bizim de tüm sektörler olarak bu devrimin akımlarından etkileneceğimiz kaçınılmaz bir gerçektir. 2008 yılında yaşanan küresel ekonomik kriz sonrasında gelişmiş ülkeler krizin etkilerini azaltmak ve rekabet ortamında söz sahibi olabilmek amacıyla yeni arayışlar içerisine girmişlerdir. Özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, ülkelerin sanayileşme politikalarını gözden geçirmesine ve emek yoğun üretimden makine yoğun üretime geçmelerine neden olmuştur. Ucuz işgücü nedeniyle Uzak Doğuya kaptırılan pazar paylarının geri alınabilmesi için en az insanla hatta insansız olarak üretim yapma yöntem ve sistemlerinin geliştirilmesi amacıyla robotların kullanılmaya başlanması Endüstri 4.0’ın ayak sesleri olmuştur. Firmaların hatta ülkelerin küresel pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması bilgi ve teknolojiye dayalı sürdürülebilir ekonomi ve sanayileşme politikaları sayesinde olabilecektir. Üretimin her aşamasında makinelerin daha çok kullanılacak olması insan makine uyumunun önemini, bu uyumun sorunsuzca sağlanabilmesi için nitelikli çalışanların yetiştirilmesi gerekliliğini ortaya çıkaracaktır. Yazılım, programlama, tasarım, otomasyon gibi ileri teknolojilerin yoğun olduğu meslekler revaçta olacakken birçok meslek te kaybolacaktır. Ayrıca bu süreç yeni yeni mesleklerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

Yazının devamı için tıklayın


 


İlginizi çekebilir...

Honeywell, "İş Güvenliği için Yoldayız" Projesini Başlattı

Global teknoloji şirketi Honeywell yeni projesi ''İş Güvenliği için Yoldayız'' kapsamında tüm Türkiye'de yüksek riskli işlerde çal...
19 Eylül 2019 Perşembe

Uyarı Sistemi ile Orman Yangınlarına Erken Müdahale Mümkün

Ülkemizde peş peşe gerçekleşen orman yangınlarının yarattığı tahribat bu konudaki yeni teknolojileri ve yenilikçi çözümleri de gündeme getiriyor....
19 Eylül 2019 Perşembe

TÜYAK Marmara Depreminin 20. Yıl Dönümünde Açıklama Yaptı

Yangın korunum sektörünü temsil eden ve kamuoyunu bilinçlendirmeyi amaç edinen TÜYAK Vakfı ve Derneği adına Başkan Taner Kaboğlu 17 Ağustos Marmara de...
19 Ağustos 2019 Pazartesi

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.