E-Dergi Oku 

"Yangın Sırasında Binanın Dış Duvar İzolasyonları İçinden Alev Transferi"

"Yangın Sırasında Binanın Dış Duvar İzolasyonları İçinden Alev Transferi"

26 Nisan 2019 | TEKNİK MAKALE
206. Sayı (Nisan 2019)
3.210 kez okundu

MAREK KONECKI - JERZY GALAJ Yangın Hizmetleri Temel Okulu,

Yangın Güvenliği Mühendisliği Fakültesi Varşova / Polonya

1. GİRİŞ

Devlet İtfaiye Teşkilatı'nın periyodik raporları Polonya’da tüm yangınların %28’inin bina yangınları olduğu bilgisini vermektedir. Bina yangınlarının yaklaşık %88’i kamu ve konut binalarında meydana gelmiştir. Konutlarda meydana gelen yangınların %60’ı sigara ve kibritlerden kaynaklanmıştır. Konutlarda meydana gelen yangınlarda, Avrupa İstatistikleri yangınların %56’sının yatak takımlarının, kumaş kaplı mobilyaların ve giysilerin yanmasıyla başladığını göstermektedir. ABD verileri, yangınların %33’8’inin oturma odasında, %25,7’sinin bodrum katında, %16,2’sinin mutfakta ve %12’sinin yatak odasında başladığını göstermektedir. Yangının büyüme hızına en büyük etki ve insanlara yönelik tehdit, son kat kaplama malzemeleri ve bina içyapısıdır [1-7].

Yangının esas nedenleri içinde: Toplam yangın nedenlerinin %40’ını temsil eden kasıtlı olarak binanın kundaklanması ve bina içindeki alevin dikkatsiz kullanılması yer almaktadır (yaklaşık %30). Diğer nedenler arasında; arızalı elektrik devreleri (kısa devre yapan kablolar), ısıtıcı cihazların (bacalar, ocak olarak sınıflandırılan yakıcı cihazlar) hatalı kullanımı ve bakımlarının zamanında veya yetersiz yapılması, elektrikli veya gaz yakıtlı cihazların yanar vaziyette unutulmaları ve dikkatsizce yapılan (kaynak benzeri) onarım faaliyetleri ve diğer faaliyetler yer
almaktadır. Yangının yayılmasını etkileyen etmenler de iki gruba ayrılabilir:

a) Odada bulunan yanıcı maddeleri niteleyen etmenler,
b) Yangının geliştiği odayı niteleyen etmenler.

Ateşleme yapacak veya tutuşmayı başlatacak bir enerji kaynağı, yangın ortamının oluşmasında önemli bir rol oynar ve neticesinde yangının yayılmasına katkı yapar. Ateşleme enerjisi ne kadar büyükse, ateşleme sonrası yangın o kadar hızlı büyür. Odadaki alevin büyüme oranı, aynı zamanda ateşleme kaynağının mevkisine bağlıdır. Yanabilen bir sistemde eğer ısı kaynakları yanabilen maddenin alt kısmına etki yapıyorsa, bir yanma oranı ve dolayısıyla alevin gelişme oranı en büyük seviyededir. Yangın büyüme oranını etkileyen ana etmenlerden biri de odanın içinde bulunan yanabilen maddelerin cinsleri ve miktarlarıdır. İç ortamlarda alevli yanma sırasında yeterli enerji elde edilmesiyle, özellikle alevin tam gelişmiş olduğu durumda, alevlerin odanın pencerelerinden fırlaması meydana gelir.

Çeşitli bina yangınlarının istatiksel incelemesi ve Polonya ve yurt dışında, yangının binanın izolasyonlu cephelerinin içinde taşındığı yerlerde, yapılan ilave deneysel araştırmalar, yangının binanın izolasyonlu dış cepheleri arasından yayılmasının genel yanma sürecinde önemli bir değişiklik yapmadığını göstermiştir [13,14]. Binanın daireleri veya katları arasında hareket eden alevde düşük risk bulunur ve binadan tahliye sırasında insanlara ilave bir tehlike meydana getirmez. Bu makale bir binadaki yangın alevinin binanın cephesinin yanıcı maddelerine taşınması da dâhil olmak üzere temel elemanlarını anlatmaktadır. 

Devamı için tıklayın 


İlginizi çekebilir...

Fipron Yangın Söndürme Çözümleri

Yangın söndürme sistemleri, yangınları kontrol etmenin ve söndürmenin en etkili yollarından biridir....
17 Nisan 2020

Yangın, Can ve Mal Kaybı Riskine Karşı Kaçak Akım Rölesi

Yaşam alanlarında meydana gelebilecek bir kaçak akım yüksek değerlere ulaşırsa, can kaybına yol açabilir....
17 Nisan 2020

Değişen KKD Regülasyonu ve Yeni Uygulamalar

Yeni Kişisel Koruyucu Donanım Regülasyonu 2016/425; Kişisel Koruyucu Donanım Sektörü ve Yüksekte Çalışma alanında, yönetmelikler ve mevzuatlar açısınd...
17 Nisan 2020

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2020 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.