E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 

NFPA 13 ve EN 12845 Standartlarının Karşılaştırılması

NFPA 13 ve EN 12845 Standartlarının Karşılaştırılması

8 Ağustos 2019 Perşembe | TEKNİK MAKALE
208. Sayı (Temmuz-Ağustos 2019)
597 kez okundu

ERSİN SAYIN

Norm Teknik A.Ş. Satış ve Mühendislik Departmanı Ekip Lideri

GİRİŞ

Bugüne değin, ülkemizde sprinkler sistemleri tasarımı konusunda en yaygın olarak kullanılan ve en çok kabul gören standart NFPA 13’tür. AB gümrük birliği anlaşmaları gereği, ilgili EN standartları TSE tarafından TS-EN standartlar dizisine dönüştürülmekte ve yürürlüğe giren yönetmeliklerde yerini almaktadır. 2007 yılında yangın yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi ile birlikte zorunlu tasarım standardı olarak TS EN 12845 adres gösterilmiştir. Bu yeni gelişme, gerek bugüne kadar alışılagelmiş NFPA 13 tasarım kuralları ile çelişkilerin bulunması ve gerekse TS-EN12845 standardının yönetmelik taleplerinin tamamını karşılayamaması, tasarım konularında kaotik bir durum meydana getirmiştir. Bu çalışma, her standart içinde yer alan benzerlik veya farklılıkları adres göstermesi açısından önemli olmakla birlikte, halen hangi noktalarda uluslararası olarak en çok kabul gören standart olan NFPA 13’e başvurmanın kaçınılmaz olduğunu ortaya koymaktadır. Her iki standardın tasarım gerekleri kıyaslanırken, yangın güvenlik sistemlerinin yetersizliği, projenin eksik veya hatalı olması veya standartlara uygun olmaması durumundan sorumlu olduğumuz unutulmamalıdır.

KAPSAM

Aşağıda belirtilen konular, TS EN 12845 standardının kapsamı dışındadır.

• EN12259-1 standardında geçen sprinkler tipleri dışındaki tüm sprinkler tipleri (ESFR, iri damlacıklı, konut tipi, geniş korumalı sprinkler, özel raf-arası sprinkler). Su sprey sistemleri ve baskın sistemler.

• Sprinkler sistemi dışındaki diğer sabit söndürme sistemlerine su beslemeleri.

• Sprinkler sistemi borulamasının depreme karşı korunması.

• Yüksek depolama seçenekleri sınırlıdır.

• Yüksek binalarda sınırlıdır.

BİNA TEHLİKE SINIFLANDIRMASI

Sprinkler sistemleri; yangını kontrol altına alma ve söndürmek için, önceden belirlenmiş olan sıcaklıkta minimum uygulama yoğunluğunu, korunan alana boşaltmak üzere tasarlanır. Sprinkler sistemi tasarımında en önemli kriter, tasarım yoğunluğu ve operasyon alanıdır. Tasarım kriterlerinin belirlenebilmesi için öncelikle korunacak mahallin tehlike sınıfı belirlenir. Yangın yönetmeliğinde tehlike sınıfları birebir TS12845 standardının aynısıdır. Ancak, NFPA 13 standardı ile kıyaslandığında, iki standardın arasında aynı kullanım alanları için ciddi farklılıklar bulunduğu göze çarpmaktadır. Bu durum yangın pompaları ve su depo kapasitesi üzerinde direkt etkili olup, altyapı maliyetlerini arttıran en önemli faktördür. Her iki standardın belirlediği tehlike sınıfları arasındaki majör farklar Tablo 1’de verilmiştir.

Yazının devamı içini tıklayın


 


İlginizi çekebilir...

Atıksu Arıtma Tesislerinde ve Terfi İstasyonlarında Gaz Algılama Sistemleri

Atıksu arıtma tesislerinde, toksik ya da yanıcı-patlayıcı özelliği olan ve önlem alınması gereken gazlar ortaya çıkmaktadır....
13 Haziran 2019 Perşembe

Solunum Setlerinin Gelişimi

Zaman değişim zamanı. Eski zamanlarla şimdi kıyaslandığında herkes ve her şey gibi, itfaiyede kullanılan ekipmanlar da gelişiyor. Hem teknolojik olara...
13 Haziran 2019 Perşembe

Otomatik Sprinkler Sistemlerinde Yangın Pompaları

Otomatik sprinkler sistemlerinde en önemli kısımlardan biri su beslemesidir. Basınç ve debi ihtiyacı, yerel su kaynağının (güvenilir şebeke suyu) sağl...
26 Nisan 2019 Cuma

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.