E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 

İSG'nin "Ulusal Yeterlilik Sistemi"ndeki Yansımaları

İSG'nin "Ulusal Yeterlilik Sistemi"ndeki Yansımaları

19 Ekim 2018 Cuma | İŞ GÜVENLİĞİ
202. Sayı (Ekim 2018)
693 kez okundu

Didem TUNÇ

Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzman Yardımcısı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ilkelerine göre iş sağlığı ve güvenliği (İSG), “Çalışan kesimin bedensel, ruhsal ve toplumsal sağlıklarının, refah seviyelerinin iyileştirilmesi ve korunması, iş yeri koşullarının, çevrenin ve üretimi yapılan malların ortaya çıkardığı sağlığı zedeleyici etkilerinin engellenmesi, yaralanmalara ve kazalara sebebiyet verebilecek olasılıkların ortadan kaldırılması; bireylerin kendilerine uygun işlere yerleştirilmesi ve sonuçta çalışanların gereksinimlerine uygun bir çalışma ortamı oluşturulması” olarak açıklanabilir.1 Kısaca İSG; iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesi için gerçekleştirilmekte olan faaliyetler bütünüdür. İş kazaları ise; tedbirsiz davranışlar ve koşullardan kaynaklanan, çalışanların can güvenliklerini tehlikeye atan, yaralanmalara ve hatta ölüm gibi üzücü sonuçlara yol açan, önceden tasarlanmamış olaylar bütünüdür.2 “Ani ve beklenmedik bir olay” iş kazalarının tanımında yer alıyor olsa da kazalar her ne kadar geliyorum demeseler de kazaların büyük çoğunluğu aslında önlenebilir olmakta ve sebepleri arasında; dikkatsizlik, tedbirsizlik, kurallara riayet etmeme, iş ortamındaki ekipmanların kullanımı konusundaki bilgisizlik, teçhizatların bakımsızlığı ve elverişsizliği sayılmaktadır.

İSG uygulamalarının geliştirilmesi küresel çapta irdelenmesi gereken problemlerden biridir. Her yıl işle alakalı kaza ve hastalıklar sonucunda 3,2 milyondan fazla kişi hayatını kaybetmektedir. Ayrıca her yıl 160 milyon meslek hastalığı ile 300 milyon ölümcül olmayan iş kazası yaşanmaktadır. İş kazaları ve meslek hastalıkları yüzünden ortaya çıkan maliyetler, ülke ekonomileri açısından oldukça büyük kayıplara neden olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütüne göre, iş kazası ve meslek hastalıklarının maliyeti dünya gayri safi hasılasının %4-5’ine tekabül etmektedir.³

Devamı için tıkyayın


 


İlginizi çekebilir...

Kendinden Alev Almaz Kumaşlar ve Apreli Kumaşlar Arasındaki Farklar

Kendinden alev almaz kumaşlar moleküler yapıları sayesinden aleve dayanıklılık gösterirler....
25 Şubat 2019 Pazartesi

Nomex: İtfaiyeciler İçin Termal Koruma

İtfaiyecilerin yükleri ağırdır. Kıyafetlerinin bu yüklerine ilave yük olmaması gerekir. Tam da bu noktada DuPont elyafları; üreticilerin, karşılaşılab...
21 Aralık 2018 Cuma

Yeni Nesil Acil Duş ve Göz/Yüz Yıkama Çeşmeleri

'Acil güvenlik duşları' ve 'Göz-yüz yıkama çeşmeleri- duşları' deri, göz veya kıyafetlerle temas eden kimyasalları veya toksik maddele...
21 Aralık 2018 Cuma

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.