E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
ARI YANGIN KORUNUM SİSTEMLERİ
ALP POMPA / ETNA
BTS YANGIN
BOSCH
3M | SCOTT SAFETY
TYCO
TESAR TESİSAT ÇÖZÜMLERİ

İSG'nin "Ulusal Yeterlilik Sistemi"ndeki Yansımaları

İSG'nin "Ulusal Yeterlilik Sistemi"ndeki Yansımaları

19 Ekim 2018 Cuma / 09:42 | İŞ GÜVENLİĞİ
202. Sayı (202)

Didem TUNÇ

Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzman Yardımcısı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ilkelerine göre iş sağlığı ve güvenliği (İSG), “Çalışan kesimin bedensel, ruhsal ve toplumsal sağlıklarının, refah seviyelerinin iyileştirilmesi ve korunması, iş yeri koşullarının, çevrenin ve üretimi yapılan malların ortaya çıkardığı sağlığı zedeleyici etkilerinin engellenmesi, yaralanmalara ve kazalara sebebiyet verebilecek olasılıkların ortadan kaldırılması; bireylerin kendilerine uygun işlere yerleştirilmesi ve sonuçta çalışanların gereksinimlerine uygun bir çalışma ortamı oluşturulması” olarak açıklanabilir.1 Kısaca İSG; iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesi için gerçekleştirilmekte olan faaliyetler bütünüdür. İş kazaları ise; tedbirsiz davranışlar ve koşullardan kaynaklanan, çalışanların can güvenliklerini tehlikeye atan, yaralanmalara ve hatta ölüm gibi üzücü sonuçlara yol açan, önceden tasarlanmamış olaylar bütünüdür.2 “Ani ve beklenmedik bir olay” iş kazalarının tanımında yer alıyor olsa da kazalar her ne kadar geliyorum demeseler de kazaların büyük çoğunluğu aslında önlenebilir olmakta ve sebepleri arasında; dikkatsizlik, tedbirsizlik, kurallara riayet etmeme, iş ortamındaki ekipmanların kullanımı konusundaki bilgisizlik, teçhizatların bakımsızlığı ve elverişsizliği sayılmaktadır.

İSG uygulamalarının geliştirilmesi küresel çapta irdelenmesi gereken problemlerden biridir. Her yıl işle alakalı kaza ve hastalıklar sonucunda 3,2 milyondan fazla kişi hayatını kaybetmektedir. Ayrıca her yıl 160 milyon meslek hastalığı ile 300 milyon ölümcül olmayan iş kazası yaşanmaktadır. İş kazaları ve meslek hastalıkları yüzünden ortaya çıkan maliyetler, ülke ekonomileri açısından oldukça büyük kayıplara neden olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütüne göre, iş kazası ve meslek hastalıklarının maliyeti dünya gayri safi hasılasının %4-5’ine tekabül etmektedir.³

Devamı için tıkyayın


 


İlginizi çekebilir...

Havanız Ne Kadar Temiz?

Zehirli veya patlayıcı özellikte tehlikeli maddeler, kapalı alanlarda ve konteynerlerde çalışma sırasında oluşan kazaların en sık karşılaşılan nedenle...
26 Eylül 2018 Çarşamba / 11:10

EX-Proof (Explosion Proof) Patlamaya Dayanıklı Ekipmanlar Nedir?

Petrol, petrol ürünleri, kimya fabrikaları, LPG, doğal gaz, kömür madenleri, hububat siloları, şeker fabrikaları, kereste ve mobilya fabrikaları, ekme...
16 Ağustos 2018 Perşembe / 14:53

Erimiş Metal Sıçramalarına Karşı Koruyucu Elbiseler

Ağır endüstriyel işlerin yapıldığı fabrikalar veya iş yerleri, insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen birçok hayati riski içinde barındırır....
27 Mart 2018 Salı / 09:52