E-Dergi Oku 
TOS+H EXPO 2022

Büyük Alanlarda Yangın Güvenlik Mühendisliği için Bir Zon (Bölge) Modelin Değerlendirmesi

Büyük Alanlarda Yangın Güvenlik Mühendisliği için Bir Zon (Bölge) Modelin Değerlendirmesi

17 Eylül 2020 | TEKNİK MAKALE
217. Sayı (Eylül 2020)
2.280 kez okundu

NILS JOHANSSON

Yangın Güvenliği Mühendisliği Fakültesi, Lund Üniversitesi, Lund, İsveç

1. GİRİŞ

Küçük ve orta ölçekli kapalı yerlerdeki yangınlar sıcak gazları karıştıran türbülanslara sebep olur, bu da sıcaklığın her tarafında oldukça tekdüze olduğu sıcak gaz tabakaları meydana getirir. Bunlar bazı durumlarda “kompartıman yangın çerçevesi - compartment fire framework” olarak da adlanır ve bu tabakalar yangının parlamasından önceki ve sonraki tabakalaşmaya da uygulanır. Yangın çerçevesi aynı zamanda tabakalaşmış sıcak gaz tabakalarından çıkan ısının kapalı alandaki tüm yanıcı maddeleri tutuşturacak kadar yoğun olduğunda meydana gelen parlama konseptini de içerir. Bu alandaki ilk kapsamlı çalışma 1950’lerde Kawagoe [1]tarafından yapılmış ve bu alan için o zamandan beri oldukça fazla gayret sarf edilmiştir. Bu çalışmalar Eurocode 1’deki zaman-sıcaklık eğrileri [2], ve belli koşullar altında yangın güvenliği mühendisliği için çok değerli olan, iki zonlu modeller gibi nümerik modeller benzeri farklı tipte analitik yöntemlerle sonuçlanmıştır.

Durum gaz tabakalarının tekdüze olarak kabul edilemediği geniş alanlar için daha karmaşıktır. Kompartıman yangın çerçevesinin dışında, parlama ve ön parlama ve son parlama alevleri ile ilgili kavramlar kullanılamaz hale gelir ve tekdüze olmayan sıcak gaz tabakası diğer modelleme yöntemlerini gerektirir (bakınız Şekil 1). Kompartıman yangın çerçevesinin ne zaman uygulanması gerektiği veya ne zaman uygulanmaması gerektiğine dair açık bir tanım yoktur. Buna rağmen Uluslararası Standartlar Örgütü zon modellerinin kullanımı üzerine bazı standartlar yayınlamıştır[3], bunlar kompartıman yangın çerçevesinin olası kapalı alan ölçüleri sınırları hakkında bazı ipuçları vermektedir.

Yazının devamı için tıklayın 


 


İlginizi çekebilir...

Yangınla Mücadele Mevzuatımız ve Taraflara Yüklenen Sorumluluklar Nelerdir?

ETNA olarak sözlerimize başlamadan önce; bilgi, tecrübe, cesaret ve özveri gerektiren, zorlu şartlar altında dünyanın en riskli ve stresli mesleklerde...
17 Eylül 2020

Duman Kontrol Cihazları ve Uygulamaları

Günümüzde birçok ticari ve endüstriyel tesis yangın algılama sistemleri, yangın söndürme sistemleri ve pasif koruyucu çözümler ile yangın tehlikelerin...
17 Eylül 2020

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR) ve Kablolarda Yangın Güvenliği (2. Bölüm)

Hem IEC 60332-3-24 Cat.C hem de EN50399 standardında 20 dakikalık (1200 sn.) test süresi ve aynı 20,5 kW (B2-C-D sınıfları için) propan gaz alev kayna...
17 Eylül 2020

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2020 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.