E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
TOS+H EXPO 2020
B2B MEDYA

İtfaiyecilerin Su Temini Uygulamaları

İtfaiyecilerin Su Temini Uygulamaları

20 Aralık 2019 Cuma | TEKNİK MAKALE
211. Sayı (Kasım-Aralık 2019)
1.845 kez okundu

İtfaiyeciliğin temel eğitimlerinde itfaiye erlerinin suyun aktarımı, taşınması ve kullanımı konularında temel becerilerinin iyi olması beklenilmektedir. Bunun amacı yangın olaylarında itfaiye çalışanlarının en önemli kaynağının su olmasıdır. İtfaiyecilerin yangın müdahalesinde; suyun bulunması, taşınması ve söndürmede kullanılması tek tek değerlendirilmesi gereken konulardır. Her başlık altında itfaiye çalışanının temel olarak bilmesi gereken konu başlıkları ve uygulamaları bulunmaktadır. Burada incelemeye almış olduğumuz konu, yangın yerine itfaiyecilerin suyu nasıl temin ettikleri ve söndürme çalışmalarında kullanmaları hakkında olacaktır.

İtfaiyeciler yangın alanlarına su teminini, suyun hareketli veya hareketsiz olmasına bağlı olarak iki yolla yapmaktadır.

1- Durağan su kaynaklarından su temini

2- Basınçlandırılmış su kaynaklarından su temini

Su kaynaklarından su temin edilmesinde temel kurallar bulunmaktadır. Bu konuda itfaiyecilerin bilmesi gereken konu başlıkları şöyledir:

• Su temininde ekip çalışması

• Su temininde kullanılan ekipmanlar ve araçlar

• Su temin araçlarının çeşitleri ve teknik kapasiteleri

• Araçların su kaynağına tabyalanmasında temel kurallar ve şekiller

• Bölgedeki su kaynağının yerleri ve yapıları

DURAĞAN SU KAYNAKLARINDAN, SU TEMİNİ

Şehir dışında kalan kırsal bölgelerde, itfaiye birimleri genellikle su kaynaklarını sağlayabilmek için durgun su kaynaklarından gelen suya bağımlıdır. Bu kaynaklar deniz, su sarnıcı, göl veya gölet olabilir. İtfaiyeciler kullandıkları suyu durgun kaynaktan doğrudan kullanabildikleri gibi seyyar su tanklarına taşıyarak da kullanabilir (Resim 1). Durgun su kaynağından suyun emilerek araçlara alınabilmesi için itfaiye çalışanları “Ala hortumları” (Emici su hortumları) kullanmaktadır.

BASINÇLI SU KAYNAKLARINDAN SU TEMİNİ

Belediyeler insanların su ihtiyaçlarını karşılamak ve yangın güvenliği amacı ile şehir içlerinde suyun kanal ve borular yardımı ile dolaşmasını sağlar. Bu su akışında pompa veya yerçekimi potansiyelini kullanarak suyun basınçlandırılması sağlanmaktadır. Şehir içlerine döşenen borulara belli aralıklarda suyun kullanımına imkan sağlayan hidrant adı verilen su çıkış vanaları takılmıştır. Yangın güvenliği amacı ile şehir içlerine döşenen hidrantlar yangın risk düzeyine göre yerleştirilmiştir. Hidrant arası mesafe Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik'e göre çok riskli bölgelerde 50 m, riskli bölgelerde 100 m, orta riskli bölgelerde 125 m ve az riskli bölgelerde 150 m olmalıdır (Resim 2).

Yazının devamı için tıklayın 


İlginizi çekebilir...

Gazlı Söndürme Sistemlerine Bakış

Değişen ve yükselen teknolojik ihtiyaçlar gazlı söndürme sistemlerinin kullanım alanını gittikçe arttırmakta, bu da beraberinde yanlış yönlendirmeler ...
20 Aralık 2019 Cuma

Yangın Emniyeti ve Cephe Tasarımı

Yangın doğal olmayan afetlerin en kötülerinden biridir. Gerekli tedbirler ile kolay önlenebileceği düşünülürse, bina yangınlarında yaşanan önemli can ...
20 Aralık 2019 Cuma

İtfaiyecilerin Olay Yerini Aydınlatma Operasyonları

İtfaiyecilerin çalışma alanlarındaki aydınlatma şiddetinin tespiti İtfaiyecinin aydınlatma yapmadan önce aydınlatma yerine yapılacak aydınlatma şiddet...
15 Ekim 2019 Salı

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2020 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.