E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
İNKA
A YANGIN
BELIMO
İŞÇİ SAĞLIĞI TEÇHİZATI
SCHRACK SECONET
ERYAP GRUP
BİRLİK YANGIN
DUPONT

Bodrum Katlarda Duman Hareketinin Gözlemlenmesi

Bodrum Katlarda Duman Hareketinin Gözlemlenmesi

29 Eylül 2017 Cuma / 09:36 | KAPAK KONUSU179 kez okundu

Bina tasarım, konstrüksiyon ve yönetimi ve de yangınla mü- cadele stratejisi anlamında yangın güvenliğini ilgilendiren pek çok sıkı kanuni gereklilik son yıllarda uygulanmaya konulduğu için yangın olgusunun ciddi şekilde değerlendirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Günümüzde binaların en önemli özelliklerinden birisi de bodrum katlarıdır ve yangın sırasında duman ve ısı tahliye güzergâhları yukarı doğru hareket etme eğiliminde olduğu için bodrum katlar yangın vakalarında ciddi tehdit arz etmektedir. Bina kullanıcılarına ve bina yapısına yönelik tehlikeye ilave olarak, yangın kaynaklı duman aynı zamanda, bina yangını ve hatta bodrum katı yangın koşulları gibi kapalı alan yangınlarına yönelik söndürme operasyonları sırasında itfaiye ekibi için de aşırı tehlikeli olmaktadır.

Duman hareketlerini inceleme ve yangın tehlikesini azaltma anlamında tasarım etkinliğini arttıracak tedbirlerin belirlenmesi anlamındaki yaklaşımlardan bir tanesi gerçek binayı temsil eden daha ufak ölçekte bir model kullanarak deneysel yangın testi gerçekleştirilmesidir. Bu makalede itfaiye ekibi eğitiminde kullanı- lan gerçek bir bodrum katını temsil eden 1:8 ölçekli bir bodrum katı strüktüründe yangın kaynaklı duman hareketi incelenmiştir. Duman hareketi ve sıcaklık dağılımının temel olarak yangın kaynağı- nın yanmasından kaynaklanan itici güçten kaynaklandığı varsayımı ile, sıcaklığı sabit tutmak amacıyla ölçekleme amacına uygun olarak boyutsalm olmayan analizde Froude sayısı muhafaza edilmiş ve Reynold sayısı gerçek ölçek olgusundan farklı tutulmuştur. Bu yaklaşımın, ufak ölçekli modeldeki akış yeterli seviyede türbülant olduğu sürece, yeterli ve kabul edilebilir olduğu düşünülmektedir. Buna ilave olarak, bu çalışmadaki yangın testinden elde edilen sonuçlar NIST’in Fire Dynamic Simulator (FDS)’si kullanılarak inşa edilen yangın simülasyonundan elde edilen sonuçlarla karşılaş- tırılmıştır. Bu sebeple, Froude modellemesi kullanarak yangın olgusunun değerlendirilmesine ve bodrum katı yangınında etkin bir yangın söndürme stratejisinin planlamasına ilave olarak bu çalışma aynı zamanda yangın mühendisliği çevrelerince yaygın olarak kullanılmakta olan FDS’ye yönelik bir geçerleme çalışması olarak da kullanılabilir.

Devamı için: http://www.yanginguvenlik.com.tr/edergi/5/193/26/#zoom=z