E-Dergi Oku 
TOS+H EXPO 2022

İSG VE FARKINDALIK FOTOĞRAF YARIŞMASI

24 Mart 2016 | HABERLER
1.363 kez okundu

İFO İstanbul Fuar Hizmetleri, İSGDER – İş Güvenliği Uzmanları Derneği – desteği ile İSG Avrasya 2016, İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı kapsamında “İSG ve Farkındalık” konulu Fotoğraf Yarışmasını düzenliyor. İFO Fuarcılık tarafından 28-30 Nisan 2016 tarihlerinde ikincisi düzenlenecek olan “İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı İSG Avrasya”da, iş kazalarının önünü alacak yeni teknoloji, ekipman ve uygulamalar bir arada sergilenecek. İlk kez 2015 yılında İSG Avrasya İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı geri dönüşüm, çevre teknolojileri ve atık yönetimi sektörlerini bir araya getiren REW İstanbul’la eş zamanlı olarak TÜYAP, İstanbul’da düzenlendi. İSG Avrasya 2015’te 22 ülkeden 322 firmayı % 8’i yurtdışından olmak üzere toplam 49 ülkeden 10.582 profesyonel ziyaret etti. Bu yıl İSG uzmanlarının vaka çalışmalarında farkındalığını arttırmayı amaçlayan fotoğraf yarışması İSG Avrasya 2016’nın önemli bir etkinliği olacak. “İSG ve Farkındalık Fotoğraf Yarışması” temasının seçiminde, bu farkındalık ihtiyacının, İSG uzmanları ve bu meslek unvanlarını almak üzere yükseköğrenim gören öğrencilerin katılımı ile karşılanması fırsatının yaratılması düşüncesi hâkim olmuştur. 


İSG VE FARKINDALIK Konulu Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

1- AMAÇ

İş Sağlığı ve Güvenliği sektöründe farkındalığın geliştirilmesi ve bu etkinliklerinin yaygınlaştırılması büyük önem taşımaktadır. Bu yarışmayla İSG sektörü ve bu alanda çalışan uzmanların desteklenmesi amaçlanmaktadır.

2- KONU

İSG Avrasya 2016 İSG ve Farkındalık Fotoğraf Yarışmasının konusu: İSG VE FARKINDALIK FOTOĞRAF YARIŞMASI Bilindiği gibi İSG Uzmanları hali hazırda gittikleri vakalarda fotoğraflar çekmektedir. İSG ile ilgili bir sorunu anlatan bu fotoğraflar konuyu anlatma açısından son derece önem taşımaktadır. Bu konunun önemini vurgulamak için “Uygunsuz Durum (Riskler, Tehlikeler ve Ramak Kalalar)”, Uygunsuz Davranış (Riskler, Tehlikeler ve Ramak Kalalar)” ve “En İyi Mesaj Veren (İyi Uygulama Örnekleri)” kategorilerinde fotoğraf yarışması düzenlenmektedir.

3- ORGANİZASYON

Yarışma, İş Güvenliği Uzmanları Derneği (İSGDER) ve İFO İstanbul Fuar Hizmetleri A.Ş. tarafından, İSG Avrasya 2016 Fuarı etkinlikleri kapsamında düzenlenmektedir.

4- KATILIM KOŞULLARI

a) Yarışmaya İSG Profesyonelleri ve bu meslek unvanını almak üzere üniversitelerin ilgili bölümlerinde lisans ve yüksek lisans öğrenimine devam eden öğrenciler katılabilirler.

b) Yarışmaya katılım ücretsizdir.

c) Yarışmaya 4/a Maddesinde bahsi geçen unvanlardan birine sahip kişiler bu şartnamede belirtilen koşullara uygun olarak hazırlayacakları proje ve dokümantasyonu belirlenmiş süre içinde Yarışma Sekreteryası’na ileterek katılabilir.

d) Yarışma ile ilgili her türlü yazışma ve/veya dokümanda kullanılabilecek lisanlar Türkçe’dir.

e) İFO, İSGDER Yönetim Kurulları ve yarışma değerlendirme jürisi üyeleri ile bunların firmalarında çalışanlar ve birinci dereceden akrabaları bu yarışmaya katılamaz. Yarışmacının bu pozisyonda olduğu ortaya çıktığı takdirde, proje yarışmadan diskalifiye edilir, ödül kazandıysa ödülü geri alınır. 

f) Yarışmalara katılan her fotoğrafta özgünlük ve daha önce başka bir yerde üretilmemiş, yayınlanmamış veya başka bir yarışmada ödül almamış olması şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun belgelenmesi durumunda proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa ödülü geri alınır. Doğacak hukuki sorunlar katılımcıya aittir.

5- KATILIM FORMATI

Yarışmaya katılan her proje için; Fotoğraflar: Her fotoğraf 300 dpi çözünürlükte PDF veya 600 dpi çözünürlükte JPEG olarak hazırlanmış ve CD’ye kaydedilmiş olmalıdır.

Rapor: Projeyi 500 kelimeyi aşmayacak şekilde yazılı olarak anlatan, A4 boyutunda Word veya PDF formatında Türkçe 1 sayfalık proje raporu ayrıca bir CD’de kaydedilerek teslim edilmelidir.

Uyulması gerekli kurallar: Fotoğrafların sağ alt kısımlarında 5x20 cm'lik çerçeveli bir alan ayrılmalı ve içine; İSG AVRASYA 2016 İSG VE FARKINDALIK FOTOĞRAF YARIŞMASI İSG ve Farkındalık Fotoğraf Yarışması, tekrarlanmayan 4 harf ve 4 rakamdan oluşan 8 haneli (örn. ABCD 0123) bir rumuz yazılmalıdır. Bu rumuz rapor kapak sayfasında ve her CD üzerinde de yer almalıdır. Yukarıda belirtilmiş teslim edilecek malzemelerin hiçbirinde rumuz dışında katılımcının kimliğini belirtecek bir ibare veya işaret bulunmamalıdır. Fotoğraflarda firma ismi ürün etiketi gibi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.

6- KATILIM BAŞVURULARI

Yarışma Başvuru Formu, isgeurasia.com, isgder.com, ifo.com.tr, web sitelerinden temin edilebilir. Katılımcılar Kimlik bilgilerini de içeren Yarışma Başvuru Formunu doldurup imzaladıktan sonra bir zarfın içine koyarak zarfı kapatmalıdır. Zarfın sağ üst köşesine büyük harflerle sadece fotoğraf ve raporlarda kullanılan rumuz (örn. ABCD 0123) yazılmalıdır. Kimlik bilgilerini de içeren Yarışma Başvuru Formunun konulduğu ve üzeri rumuzlu kapalı zarf, çizimleri ve raporu içeren CD’ler, ayrıca daha büyük bir zarfa konulacaktır. Üzerinde hiçbir yazı, işaret, rumuz olmayan ve içindekileri postada olası hasarlara karşı koruyabilecek nitelikteki bu zarf kapatıldıktan sonra ve en geç 18 Nisan 2016 tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese teslim edilmesi sağlanmalıdır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.  

Teslimat Adresi: İFO İstanbul Fuar Hizmetleri A.Ş Kore Şehitleri Cad. No: 34 Kat.4, Zincirlikuyu ŞİŞLİ 34394 İSTANBUL TÜRKİYE  

TAKVİM Proje teslim tarihi : 18 Nisan 2016 Pazartesi 17:00’ye kadar

Seçici Kurul toplantısı : 19 Nisan 2016 Salı

Sonuçların ilanı : 25 Nisan 2016

Sergi ve ödül töreni ( Fuar Alanı ) : 28-30 Nisan 2016

Sonuçlar; isgeurasia.com, isgder.com, ifo.com.tr sitelerinde ilan edilecektir.

8-SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Sonuçlar, 28 Nisan 2016, Perşembe günü İSG Avrasya 2016 fuarı Salon 12 Toplantı Alanında, İSGDER etkinliklerinde açıklanıp ardından internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

9- ÖDÜLLER Her bir kategoride 1- Uygunsuz Durum (Riskler, Tehlikeler ve Ramak Kalalar)”, 2-Uygunsuz Davranış (Riskler, Tehlikeler ve Ramak Kalalar)” ve “ 3- En İyi Mesaj Veren (İyi Uygulama Örnekleri ” ilk 3 dereceye giren projeler ödüllendirilecektir. Aynı şekilde, Seçici Kurul ödüle layık proje bulmadığı taktirde ödül kademelerinden herhangi birisini boş bırakabilir. 1.’lik ödülleri : Meditek PKD Yazılımı 2.’lik ödülleri : 2 Yıllık 2 Kullanıcılı Meditek İSG Yazılımı 3.’lük ödülleri : Meditek Kroki Editörü Yazılımı

10- JÜRİ 5 Asil ve 3 yedek üyeden oluşan Seçici Kurul, IFO ve İSGDER tarafından oluşturulmuştur. 

11- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Seçici Kurul değerlendirmesi sırasında, önerilen projeleri aşağıda sıralanan nitelikler bakımından değerlendirecektir: ? Fotoğrafın konuyu anlatmadaki başarısı; ? Kullanıcı açısından fotoğrafın kalitesi ve anlaşılabilirliği; ? Fotoğraf konseptinde özgünlük ve yaratıcılık; ? Kendi alanında yenilikçi bir örnek oluşturması; ? Fotoğraf işlevsel ve görsel estetik niteliklerin uyumu.

12- YARIŞMA SEKRETARYASI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ - Yarışma Sekreteryası: İFO İstanbul Fuar Hizmetleri A.Ş. Kore Şehitleri Cad. No: 34 Kat.4, Zincirlikuyu ŞİŞLİ 34394 İSTANBUL TÜRKİYE Tel : +90 212 275 75 79 Faks : +90 212 288 36 11 E-mail : marketing@ifo.com.tr Web : isgeurasia.com / isgder.com - İletişim için: İSGDER İş Güvenliği Uzmanları Derneği İnönü Cad. Özsev İşhanı No:18 İzmit/Kocaeli TÜRKİYE Tel: +90 555 706 78 81 E-mail: isgder@gmail.com Web:www.isgder.com

13- DİĞER HUSUSLAR ? Yarışmaya katılan tüm fotoğraflar ile ödül kazanan fotoğrafların fikri mülkiyet hakları yarışma katılımcılarına aittir. ? İSGDER ve İFO yarışmalara katılan tüm projeleri yayımlamak, arşivlemek, yurtiçi ve yurtdışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır. ? Yarışmacılar tarafından teslim edilen CD’ler ve diğer dokümanlar geri verilmeyecektir.


 


İlginizi çekebilir...

Merinos Halı'nın Yangın Güvenliğini Form Endüstri Sağlıyor

Merinos Halı'nın yangın güvenliği Form Endüstri Tesisleri'nin sunduğu Lamilux marka duman tahliye kapakları ile sağlanıyor. Form Şirketler Gru...
17 Eylül 2020

Ayvaz, Yangın Grubundaki Atılımlarına Devam Ediyor

Yangın alanında on yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Ayvaz, sektöre yeni ürün ve hizmetler sunabilmek için kolları sıvadı....
17 Eylül 2020

Beyoğlu Benesta 'Duyar Pompa' ile Güvende

ESTA Construction, İstanbul, Beyoğlu'ndaki Benesta Beyoğlu projesinde Duyar Pompa ürünlerini tercih etti....
7 Eylül 2020

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2020 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.