Yangın ve Güvenlik Dergisi 238. Sayı (Nisan 2023)

17 YANGIN ve GÜVENLİK • Nisan / 2023 SÖYLEŞİ yaç duymaları, kullanıldıkları mekan- larda oluşan hacim gereksinimleri, sis- temdeki suyun uzun süre sirküle edil- meden beklemesi nedeni ile borularda oluşan mikro/makro biyolojik kirlilik gibi dezavantajlar göz önüne alındı- ğında, su sisi bu olumsuz koşullara iyi bir alternatif olarak gözüküyor. Su sisi sistemleri, geleneksel sprinkler sistem- lerinin %10-25’i kadar suya ihtiyaç duymaktadır. Özellikle son zamanda yapılan Ar-Ge çalışmaları neticesinde E sınıfı yangın testlerinde yüksek verimli olduğu kanıtlandı. Avantajlardan bahsedecek olursak; sprinkler sistemlerine göre; suyun oluş- turduğu yüksek hasar minimize edilir, düşük verimlilik ve sınırlı soğutma etki- sinin önüne geçilir, söndürme 3 boyut- ludur, pompa, su tankı ve borulama ve teknik hacim kapasiteleri düşüktür, sıvı yangınlarında mücadele etme kabiliye- tine sahiptir ve en önemlisi enerji dostu- dur. Temiz gazlı söndürme sistemlerine göre; yüksek global ısınma faktörlerini sıfıra düşürür, toksik madde içermez, soğutma etkisi daha fazladır. Su sisi sistemleri için sızdırmazlık önemsizdir, sprinkler sistemlerindeki gibi zonlama imkanına sahiptir. Inert gazlı (Argon, Inergen) sön- dürme sistemlerine göre; geniş yerle- şim alanı ihtiyacı yoktur, sızdırmazlık önemsizdir. CO2 söndürme sistemle- rine göre; toksik oluşturmaz, soğutma etkisi daha yüksektir. Düşük basınçlı su sisi sistemlerinin bakımmaliyetleri tüm gazlı söndürme sistemlerine nazaran çok daha düşüktür. Düşük basınçlı su sisi sistemleri, gazlı söndürmede kullanılan tüp alanla- rına gereksinim duymaz, tüm bu alan- ları geri kazandırır. Köpüklü söndürme sistemlerine göre; çok daha çevreci ve ekonomiktir. Köpük oluşumu için gerekli sürelere nazaran, daha çabuk etki eder. Kuru kimyevi tozlu söndü- rücülere göre, korozif değildir, yük- sek derecede kirlenme gerçekleşmez, soğutma etkisi daha yüksek ve çok daha çevrecidir. Düşük basınçlı su sisi sistemlerinin uygulama alanları hakkında bilgi verir misiniz? Tarihi ve kültürel binalar, ibadet yerleri, müzeler, eski oteller, makine, türbin, jeneratör odaları, pompa dai- releri, CNC tezgahları, yanıcı/biyolojik madde depo alanları, konveyör hatları, binalar, apartmanlar, hastaneler, oteller, ofisler, okullar, üniversiteler, alışveriş merkezleri, atrium alanları, tüneller, metro tünelleri, kablo tünelleri, veri merkezleri, data center, sistem odaları, uçak hangarları, Lithium Ion pil üretim tesisleri ve depolama alanları, yeraltı tam kapalı otoparklar bazı uygulama alanlarımız, çoğu FM onaylı sistemler. Türkiye’de yangın yönetmeliğinin mevcut durumunu nasıl görüyorsunuz? Şubat ayındaki üzücü depremin ardından yönetmelikler gündeme geldi. Yangın ile deprem arasında büyük bir fark yok, her ikisi de afet. Yangındaki eksiklerimiz, depremdeki eksiklerimiz- den daha fazla. Bu yüzden yangınla- rımız büyük kayıplarla sonuçlanıyor. Suçlu elektrik kontağı oldukça, yangın söndürme sisteminin olup olmaması, doğru uygulanıp uygulanmadığı, dene- timinin ve bakımının yapılıp yapılma- dığı önem arz etmiyor. Ülkemizde yangın mühendisliği konusunda görmüş olduğunuz sorunlar ve çözüm önerileriniz nelerdir? Yangın mühendisliği önemli bir bilim dalı, ancak bilimin değil de bütçelerin ön planda olduğu bir piya- sada, mühendislik hizmeti patronun cüzdanına göre şekil değiştirebiliyor. Oysa yangın mühendisinin düşünmesi gereken son kullanıcının can ve mal güvenliği olmalıdır. Standart dışı uygu- lamalar yangında kabul edilemez. Tasa- rım, uygulama, test ve devreye alma, denetleme, işletme ve bakım alanında hizmet veren tüm personelin mesleki yeterlilik eğitimleri ile donatılmalarını önemli buluyoruz. Yangın tesisatı alanında çalışmak isteyenlere yönelik eğitim faaliyetleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz? Makine Mühendisleri Odası İstan- bul Şubesi ile önemli çalışmalar yapıyo- ruz. Webinar ve yüz yüze eğitimler ile yangın bilincini artırmaya çalışıyoruz. Şirket olarak 2022 Ekim ayında önemli bir konferans gerçekleştirdik. Bu kon- feransları her sene ekim ayında düzenli olarak gerçekleştirmek niyetindeyiz. n

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=