Yangın ve Güvenlik Dergisi 234. Sayı (Ekim 2022)

38 YANGIN ve GÜVENLİK • Ekim / 2022 ÇEVİRİ MAKALE ZIYU PENG, YITONG DUAN, KUN HE Optik Bilgi ve Enerji Mühendisliği Okulu, Wuhan Teknoloji Enstitüsü Koruma Fonksiyonlu Bir Yangın Pompasının Optimal Bir Tasarımı 1. GIRIŞ Y angından korunma, ulusal ekonomik ve sosyal kalkınmanın önemli bir parçasıdır, sosyalist piyasa ekonomisinin gelişmesinin vazgeçilmez bir garan- tisidir ve doğrudan can ve mal güvenliği, sabit yangın söndürme sistemleri [1]veya su veya köpük çözel- tileri gibi sıvı yangın söndürme maddelerini aktaran özel pompa olarak kullanılan diğer yangın söndürme tesisleri ile ilintilidir. Şu anda, piyasada yaygın olarak kullanılan mekanik benzinli motor ile çalışan yangın pompası çalışma yerin- deki büyük titreşimlere karşı oldukça duyarlıdır. Uzun süreli titreşim hem yangın pompasının performansını düşü- recek hem de koruyucu yapısının olmaması nedeniyle hizmet ömrünü kısaltacaktır. Yangın pompaları gövdesinin büyük bir kısmında pompaya olabilecek şoklara karşı şok emici bir korunma düzeneği ile donatılmışlardır ve bu da dışarıdaki objelerin sıkıştırması veya çarpması ile kolaylıkla probleme neden olur. Yukarıdaki sorunların üstesinden gelmek için, mekanik benzin motoru ile çalışan yangın pompası için bu makalede pompa gövdesin tampon yapmak ve şokların emilmesini sağlamak üzerine odaklanan yeni bir tip koruma cihazı tasarlanmıştır. Tampon tankının yerleştirilmesi ve bağ- lantısı, alt yay, tampon bloğu, alt plaka, montaj plakası ve cihazın kaidesi pompa gövdesinin alt ucundaki titreşimi etkili bir şekilde azaltabilir [2]. Bu sırada kapağın üst ucuna tampon yastığı yerleştirilmesi üst plakanın yas- tıklamasını da artırır. Takviye çubuğu ve takviye plakası arasındaki sabit bağlantı vasıtasıyla, destek çerçevesinin alt ucundaki bağlantının sağlamlığı ve yangın pompası gövdesi için destek kuvveti artar, yangın pompası üzerin- deki pompa gövdesinin üst ucuna çarpan ağır nesnelerin darbe etkisi azaltılır ve yangın pompası gövdesi etin bir şekilde korunmuş olur. Bu da yangın pompasının çalışma ömrünü uzatır. Donanımın sağladığı esas katkılar şöyle özetlenebilir: (1) İlgili damping (sönümleme) cihazları koru- yucu bir rol oynamak üzere yangın pompası gövdesinin alt ucuna yerleştirilmiştir; (2) Tampon yastıkları ağır nesneler çarptığında yastıklama ve sönümleme rolü oynamak için kapağın üst ucuna yerleştirilmiştir. Gelecekteki çalışmalar bakımından, yangınla mücadele cihazlarının performan- sını iyileştirmek için yangın emniyeti alanında araştırma ve yenilikler yapılmalıdır. 2. TASARIM ŞEMASI 2.1. Genel yapı Bu ürün güç (tahrik) makineleri alanında yer almakta- dır. Tampon bloğunun 6 alt ucu tampon tankında 4 kayar şekilde düzenlenmiştir ve alt yay 5 ile sabit bir şekilde bağlanmıştır. Üst uç alt plakayla / sabit bir şekilde bağlıdır ve kaide 7 içinde pompa gövdesinin 13 olduğu montaj pla- kasının 8 üst ucuna sabit bir şekilde bağlanmıştır. Yangın pompası gövdesinin 13 üst ucu kapağa 14 kayar şekilde cıvatalarla bağlanmıştır. Kapağın sol ve sağ uçları sırasıyla içinde kayar bir çubuğun (sürgünün) 17 kayma yapacak şekilde bağlandığı bir yarıkla 15 donatılmıştır. Bir üst plaka 18 sürgünün 17 alt ucuna sabit olarak bağlanırken buna kayma yapacak şekilde bir üst yay 21 takılmıştır. Genel yapı Şekil 1 ve Şekil 2 de gösterilmiştir: Şekil 1. Cihazın görünümünün şematik diyagramı

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=