Yangın ve Güvenlik Dergisi 227. Sayı (Kasım-Aralık 2021)

42 Yangın ve Güvenlik / Kasım-Aralık 2021 yanginguvenlik.com.tr İTFAİYECİ ENERJİ SANTRALLERİNDE AFET VE ACİL DURUM PLANLAMASINDA E nerji santralleri elektriğin üretilmesi amacıyla kurulan tesisler, ülkemizde son yıllarda birçok bölgemizde sık- lıkla kurulmaktadır. Ülkenin enerji ihtiyacını karşılaya- bilmek, mevcut kaynaklarımızla ülke içinde daha uygun enerji üretebilmek enerji santrallerinin kurulmasına ve işletilmesine temel oluşturmaktadır. Enerji santralleri kurulumları ve kulla- nımlarında taşıdıkları riskler açısında büyük endüstriyel tesis sınıfında değerlendirilmektedir. Bu sınıflama santrallerin afet ve acil durum planlaması ve ekiplerin oluşturulması konula- rının önemini de ortaya çıkarmaktadır. Enerji santrallerinde afet ve acil durum planlamasında yangın organizasyonu önemli bir başlığı oluşturmaktadır Santrallerde Yangın Güvenlik Yönetimi 1. Santral yangın güvenlik yönetimi, santralin tüm ömrü boyunca yangın güvenliğinin tüm yönlerine yönelik önlemlerin tanımlanmasını, uygulanmasını, araştırılma- sını ve belgelenmesini sağlamak için kapsamlı bir yangın önleme ve koruma programı oluşturmalıdır. 2. Yangın önleme ve koruma programının oluşturulmasına, uygulanmasına ve yöne- timine dahil olan saha personelinin rol ve sorumlulukları bu sorumlulukların devre- dilmesi hakkındaki düzenlemeler de dahil tamamı belirlenmeli ve belgelendirilme- lidir. Bu belgelendirme acil durum plan- laması dahilinde de sürdürülerek devam ettirilmelidir. Belgelendirme, santral için- deki operasyonları, ilişkileri de dahil olmak üzere, yangın güvenliği faaliyetlerinde yer alan personel için görevleri, özel sorum- lulukları, yetkileri ve komuta zincirini tam olarak tanımlamalıdır. Santrallerde Yangın Güvenliği Hakkında Belirlenen Sorumluluklar • Yanıcı maddeler ve tutuşturucu kaynaklar için kontrol prosedürleri • Yangından korunma önlemlerinin muayenesi, bakımı ve testi • Manuel yangınla mücadele yeteneği • Yangınla mücadele ile ilgili sorumlulukları olan bölge kamu itfaiye ve müdahale ekipleri ile irtibatlı acil durum planları • Santralin yangın güvenliği düzenlemelerinin bir araya getirilerek bir bütünlük sağlaması ve ilgili taraflar ara- sında irtibat • Yangın güvenliği üzerindeki etkileri değerlendirmek için santral değişikliklerinin gözden geçirilmesi • Yangın güvenliği ve acil durum tatbikatları konusunda eğitim ve uygulamalar • Yangın güvenliği konularına ilişkin kalite güvencesi ve kabul gören standartlar • Yangın olaylarının kayıtlarının belgelenmesi ve analizi için araçlar da dahil olmak üzere bir kayıt yönetim sis- temi • Yangın tehlikesi analizinin gözden geçirilmesi ve gün- cellenmesi • Santral dışı uzman denetim mekanizmasının işletilmesi • Yangın olaylarının araştırılmasından kaynaklanan tavsi- yelerin takibi; 3. Santral yönetimi, yangın güvenliği düzenlemelerinin HALDUN SEBER İtfaiyeci & İş Güvenliği Uzmanı Afet ve Acil Durum Yöneticisi YANGIN GÜVENLİĞİ ORGANİZASYONU

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=