Yangın ve Güvenlik Dergisi 226. Sayı (Ekim 2021)

44 Yangın ve Güvenlik / Ekim 2021 yanginguvenlik.com.tr İTFAİYECİ Yangın Operasyonu: Yangın olayını ortadan kaldırmak, oluşumunu engellemek ve söndürülmesi için alınacak önlem ve yapılacak mücadelelerin bütününe denir. Yangın Organizasyonu: Yangın olayını ortadan kaldırmak veya oluşumunu engellemek adına araç, ekipman, çalışan gibi birden fazla imkanların, paydaşların bir arada kullanıldığı hazırlık çalışmasına denir. Yangın Müdahale Planlaması: Yangın olayını ortadan kal- dırmak veya oluşumunu engellemek adına izlenmesi gereken yolun belirlenmesine denir. Yangın müdahalesi her zaman ekipmanlarla yapılmıştır. Bu ekipmanlar yangının daha kısa zamanda ve daha güvenli söndürülmesi amaçlı kullanılmıştır. Yangın müdahalesinde itfaiyecilerin kullandıkları ekipman ve araçlar itfaiyecilerin yangına karşı planladıkları müdahale yöntemlerine göre değiştirilmektedir. Planlamalarda yanıcı maddenin miktarı ve şekli çok önem kazanmaktadır. Ayrıca yangının meydana geldiği alan kullanılan ekipman ve aracında değişmesine sebep olmaktadır. Yangın müdahalesinde yangın olayının meydana geldiği yerin rolü nedir? Yangınlar yanıcı maddelerin çeşitliliğine göre söndürme teknikleri de değişmektedir. Yanıcı maddenin sınıfı ve yan- gın söndürme maddesi yangın söndürme operasyonunu yöneten itfaiyecilerin müdahale planlamasını da değiştire- bilmektedir. Yangın bileşenlerinden olan yanıcı maddenin miktarı yangının büyüklüğünü, seyrini ve müdahalesini etki- lemektedir. Yanıcı maddelerin yangın yerindeki miktarının yanında yangın müdahalesini etkileyen diğer bir unsurda yangın olayının meydana geldiği mekândır. Yangının baş- ladığı alan yangın müdahale operasyonu planlamasında, ekibin kurulmasında önemli bir unsurdur. Yangının kapalı bir alanda meydana gelmesi veya açık alanda meydana gelmesi planlamada değişikliğe sebep ola- caktır. Kapalı alan yangınlarında duman yoğunluklu çalışma- lar olması, havalandırma ve yangınla yakın temas kurulması olasılıkları zor olacaktır. Açık alan yangınlarında rüzgâr ve radyan ısının kolay yayılması muhtemel tehlikelerdendir. Ancak alevin görülebilmesi, yangının sirayet ve hareket tar- zının gözlemlenmesi planlama ve organizasyon tespitinde kolaylık sağlamaktadır. Yangın olayının kapalı bir alanda meydana gelmesi, açık alanda meydana gelmesi kadar itfaiyecilere kolay mücadele imkanı vermemektedir. Bir daire yangını ile bir gemi yangının aynı müdahale operasyonları, aynı malzeme ve ekiple ile mücadele edilmemektedir. İtfaiyecilerin uzaktan yangına müdahale operasyonları İtfaiyecilerin yangın müdahalesinde zorlandıkları, yan- gına yaklaşamadıkları olaylarda yaşanabilmek- tedir. Yangının büyüklüğü, yangın tehlikeleri- nin fazla olması, yangın müdahalesine yeterli müdahale ekipman ve donanım yetersizliği gibi bir çok konu itfaiyecilerin fili olarak yan- gınlara müdahalesini imkansız kılabilmektedir. Böyle durumlarda itfaiyeciler yangın müda- halesinde insan kontrolüne gerek duyulma- yan ekipmanlarla uzaktan yangına müdahale etmek durumunda kalabilmektedir. “İtfaiyeci- lerin uzaktan yangın müdahale operasyonları” başlığı altında itfaiyecilerin bu tür olaylardaki yaşanılan planlama ve uygulamalarının ince- lenmesi hakkında bilgiler ele alınmıştır. İTFAİYECİLERİN UZAKTAN YANGINA MÜDAHALE OPERASYONLARI HALDUN SEBER İtfaiyeci & İş Güvenliği Uzmanı Afet ve Acil Durum Yöneticisi

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=