Yangın ve Güvenlik Dergisi 225. Sayı (Eylül 2021)

54 Yangın ve Güvenlik / Eylül 2021 yanginguvenlik.com.tr TEKNİK HALDUN SEBER İstanbul İtfaiyesi / İtfaiyeci D ünyanın işleyişinde bir yardımlaşmanın ve dayanış- manın varlığını görüyoruz. Uğraştığımız işlerde genel olarak insanların yardımına ve desteğine ihtiyaç duy- maktayız. Toprak ve tabiat hayvanlara, hayvanlar da insanlara farklı şekillerde yardım ediyor ve hayatta kalmalarını sağlıyor. Yaşanabilecek acil durumlarda, insanlara yardım edebilecek ve onları bulundukları durumdan kurtaracak hazırlıkların yapılmasını sağlayacak insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Bu gücün planlı, organize ve donanımlı olması gerekmektedir. Bu amaçla yasal mevzuatlarla insan yaşamını etkileyen çalış- malarda bu görev itfaiye birimlerine verilmiştir. Ülkemizde günlük yaşantısını sağlayan insanlarımızın karşılaştığı tüm tehlikeli olaylara ve acil durumlara müdahale edecek ekiplerin başında itfaiye ekipleri yer almaktadır. İtfaiye ekipleri acil durum olaylarına müdahale etmek, can ve mal zararlarına karşı mağdur ve yaralıları korumak, onları tehlikesiz ortamlara çıkarmak adına hayatlarını ortaya koyarak çalışan ekiplerdir. İşte bu amaca yönelik çalışması planlanan ister şehir itfaiyelerinde isterse özel işletmeler- deki tüm yangın müdahalesinde çalışacak ekiplerde İtfaiye Ekip Organizasyonu’nu kurmak gerekmektedir. Ekip orga- nizasyonu kurmak acil durum ekipleri ve itfaiye ekipleri için zorunlu bir planlama ve çalışmadır. Ekip organizasyonu kurulmayan veya kurulamayan tüm acil durum ekiplerinin müdahalelerinde sonu başarısızla biten birçok olay yaşanmış ve yaşanmaktadır. İTFAIYE EKIBI NEDIR? Ekip, oluşumu en az iki kişiden ve en fazla yüz kişiden oluşan, ortak amaç ve hedefleri olan ve bu hedef ve amaçlara ulaşmak için eğitim, malzeme, ekipman, beceri ve uzmanlık- larını ortaya koyan gruplardır. İtfaiyelerde ekip kapsamı iki kişinin birlikte su tahliyesine gitmesinden başlayarak büyük yangınlarda 100-200 itfaiyecinin aynı anda çalışmasına kadar büyür. İtfaiye ekiplerinin acil durumlarda problemleri çöze- bilmeleri ve ani karar almaları amaçlanmaktadır. NEDEN ITFAIYE EKIPLERI KURULMALIDIR? Acil durum olaylarında bireysel olarak cevap verilmesinin mümkün olmadığı durumlarda çabuk kararlar verilerek olay- lara anında müdahale edilebilmesi ve güçlü, planlı, önceden hazırlanmış uzman kişilerin; olaylar sonucu oluşabilecek can, mal ve zaman kaybının en aza indirilmesi için itfaiye ekipleri kurulmalıdır. İTFAIYE EKIPLERI OLUŞTURULURKEN NELERE DIKKAT EDILMELIDIR? İtfaiye ekiplerinin oluşturulması ve bu ekiplerin olay anında çalıştırılması planlanırken psikoloji, sosyoloji ve mühendislik gibi birçok bilimsel alandan faydalanılması gerekmektedir. Ekiplerin hizmet edecekleri alanın acil durum bölgeleri başlığında yer alması ve içinde can ve mal kayıpları gibi çok önemli başlıkların olması kurulacak ekibin önemini attırmaktadır. Bu sebeple itfaiye ve acil durum ekiplerini oluştururken; • Ekibin olaya yönelik planlaması yapılmalıdır. • Ekip içindeki hiyerarşik yapı kesinleştirilmelidir. • Ekip içi eğitim ve teknik bilgi düzeyi aynı seviyede tutul- maya çalışılmalıdır. • Ekibin sosyal ve psikolojik ilişkilerinin kişisel açıdan ve ekip arasında sorun olmaması konusunda çalışmalar yapılmalıdır. • Olaya göre ekip ayrımı yapılabilmelidir. • Alternatif çözümler üretebilen esnek ama güçlü bir yapı İTFAİYE EKİP ORGANİZASYONUNUN KURULMASI Afet ve acil durumlarla baş etmek ve tehlikelere karşı insanların can ve mallarını korumak için itfaiye ekipleri oluşturulmuştur.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=