Yangın ve Güvenlik Dergisi 224. Sayı (Temmuz-Ağustos 2021)

42 Yangın ve Güvenlik /Temmuz-Ağustos 2021 yanginguvenlik.com.tr TEKNİK FREKANS KONTROLLÜ SİRKÜLASYON POMPALARINDA ÇALIŞMA MODLARI 1. Dp-V (fark basınç değişken) Çalışma Modu Dp-V (fark basınç değişken) çalışma modunda; pompa çıkış basıncı, Hsetp ve Hsetp/2 doğrusu boyunca debi değiş- kenliklerine göre doğrusal olarak (lineer) değişecektir. Bu kontrol modu, aşağıda detayları belirtilen tesisatlarda kullanılmalıdır; a) Termostatik vana ihtiva eden çift zonlu bir ısıtma siste- minde; • 4 mSS'den fazla basınç ihtiyacının olması • Çok uzun boru hattının bulunması (kritik hat) • Geniş ayar imkanı olan valflerin kullanılması • Fark basınç regülatörlerinin olması • Zonlar arasında yüksek basınç düşümlerinin olması • Düşük sıcaklık farklarının bulunması b) Yerden ısıtma sistemlerinde ve boyler devresinde ciddi basınç düşümleri olan termostatik vanalı sistemlerde c) Yüksek basınç düşümüne ihtiyaç duyulan sirkülasyon sistemlerinde Dp-V (fark basınç değişken) modunun ayarına ilişkin örnekte gerekli olan hidrolik değerleri Q: 10 m3/h (debi), Hm: 6 mSS (basınç) alırsak, gerekli olan işlemler; Gerekli İşlemler: • Yandaki pompa grafiğinde gerekli olan debi - basınç değerlerini kesiştirin • Bulunan noktadan lineer (doğrusal) olarak ilerleyerek pompa performans eğrisine ilerleyin HALİL KIZILHAN Yüksek Makine Mühendisi ETNA Pompa ve Hidrofor Teknolojileri Pazarlama Müdürü A vrupa Birliği çevreye duyarlı tasarım direktifi (eco- design-ErP 2009/125/EC) gereği salmastrasız sirkü- lasyon pompalarında EEI değeri ≤ 0,23 şartı bulun- maktadır. Keza yürürlükte bulunan Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik gereği ürünle- rin CE işareti taşıyabilmesi için ilgili düzenlemeye uygunluk şartı aranmaktadır. Çevreye duyarlı tasarım koşullarını sağlayamayan ürünlerin Avrupa Birliği ülkelerinde dolaşımı yasaklanmakta ve ürünün üzerinde CE işareti taşıması mümkün olmamaktadır. (Türkiye, Gümrük Birliği Üyesi olarak aynı düzenlemeye taraftır.) EEI: PL, ort / P ref. PL, ort: Ağırlıklı ortalama güç tüketimi P ref.: Referans güç tüketimi FREKANS KONTROL MODLARI Frekans Kontrol Ayar Modları : 1. DP-V Fark Basınç Değişken Çalışma Modu 2. DP-C Fark Basınç Sabit Çalışma Modu 3. Sabit Devir Çalışma Modu

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=