Yangın ve Güvenlik Dergisi 223. Sayı (Mayıs-Haziran 2021)

Yangın ve Güvenlik / Mayıs-Haziran 2021 33 yanginguvenlik.com.tr bulunan deprem sensörleri ve İGDAŞ’ın ana kumanda merkezi arasında 7/24 veri akışı sağlıyoruz. Meydana gelen deprem bilgisi, veri transferi yoluyla afetin kıyıya ulaşma- sından 5-10 saniye önce Marmara kıyıla- rındaki alıcılar üzerinden İGDAŞ'ın ana kumanda merkezine aktarılıyor. Yer hareketlerini algılayan 850 kayıt cihazı sayesinde deprem alarmının hemen ardından tüm istasyonlardan yapılan doğal gaz dağıtımı anlık olarak kesi- lebiliyor. Biz bu sistem sayesinde tüm İstanbul’un gaz akışını depremin kıyıya ulaşmasından 5-10 saniye önce kese- bilme kabiliyetine sahibiz. Böylelikle deprem esnasında doğal gaz hatlarında meydana gelebilecek hasarlarından kaynaklı ikincil felaketlerin önüne geç- miş oluyoruz. Bunun yanında deprem hasarı konusunda da raporlamalar yapabili- yoruz. Bu sistem bize en çok hasarın hangi bölgelerde olabileceğine dair bir rapor hazırlıyor. Rapor sonucunda oluş- turulan deprem riski haritaları saye- sinde acil müdahale gerektiren yerlerin sıralamasını daha sağlıklı bir şekilde yapabiliyoruz. 7/24 müdahaleye hazır ola acil durum ekiplerimizi, durumu en acil olan bölgelere hızlı bir şekilde yön- lendirebiliyoruz. Depreme karşı aldığınız bu önlemlerin sizin için önemi nedir? Bu kapsamda yeni projeleriniz var mı? Bizim gibi vatandaşa hizmet eden kurumların sundukları hizmet alanları- nın dışında başkaca sorumluluklarının olduğunu düşünüyorum. İGDAŞ olarak asıl görevimiz İstanbullulara güvenli doğal gaz arzı sağlamak. Ancak vatan- daşlarımıza güvenli bir yaşam sunma ve deprem konusunda bilinci artırma gibi bir görevimiz olduğunun da far- kındayız. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler kadar insanların deprem anında ne yapacağını bilmesi de hayati bir önem taşıyor. Bu kapsamda AKUT Vakfı des- teği ile çok önemli bir projeye imza attık. Deprem Farkındalık Projesi ismini verdiğimiz bu çalışma sayesinde hem İGDAŞ çalışanlarında hem de 16 milyon İstanbulluda farkındalık oluşturmayı hedefledik. Deprem Farkındalık Projesi’nde ne gibi çalışmalar yapılıyor? Bu projede AKUT Vakfı desteği ile İGDAŞ çalışanlarına ve ailelerine dep- reme dair farkındalık eğitimleri veri- yoruz. Eğitimlerimizi tamamladıktan sonra hem onlara örnek olması için hem de acil durumlarda kullanabil- meleri için birer “Acil Durum Çantası” hediye ediyoruz. Proje sırasında veri- len eğitimler; deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasında yapılması gerekenler, ilk müdahale bilgisi ve acil durum çantasında bulunması gereken malzemeler ve bu malzemelerin kul- lanımı gibi içeriklerden oluşmaktadır. Amacımız, çalışanlarımızın depremle

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=