Yangın ve Güvenlik Dergisi 200. Sayı (Temmuz-Ağustos 2018)

24 Yangın ve Güvenlik / Temmuz-Ağustos 2018 yanginguvenlik.com.tr KAPAK KONUSU / MAKALE SINIRSEL AĞLARA DAYANARAK BIYOMETRIK RETINA TANIMASI FAHREDDİN SADIKOĞLU a SELİN UZELALTINBULAT b a Yakın Doğu Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Fakültesi, P.O.Box: 99183, Magosa, Kuzey Kıbrıs, Mersin 10 Türkiye b Yakın Doğu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi, P.O.Box: 99183, Magosa, Kuzey Kıbrıs, Mersin 10 Türkiye ÖZET B u makalede sinirsel ağları kullanarak retina görüntüleri için tanıma sistemi ele alınmıştır. Retina esaslı tanıma kişileri ayırt etmede kimliğin belirlenmesi için en güvenli yöntem olarak kabul edilmektedir. Retina tanıması kademeleri retina gö- rüntüsünün elde edilmesi, özelliklerin çıkartılması ve özelliklerin sınıflandırılması anlatılmaktadır. Sinirsel ağın yapısına dayalı retina ile kimlik tanıması bu makalede sunulmaktadır. Sinirsel ağ esaslı tanıma sistemlerinin hazırlanması backpropagation (geri yayılma) algoritması kullanılarak yapılır. Retina taraması için kullanılan sinir- sel ağlarının yapısı ve öğrenme algoritmaları açıklanmaktadır. Tanı- ma sisteminin uygulanması MATLAB paketi kullanılarak yapılmıştır. 1. GIRIŞ Biyometrik tanıma veya biyo-ölçme bir şahsın kendi anatomik yapısına ait (örneğin: parmak izi, iris) veya davra- nışsal (örneğin: imzası) özellikleri veya niteliklerine dayana- rak otomatik olarak tanınmasıyla ilgilidir. Bu tanıma yöntemi Kimlik Kartları (simgeler) veya PIN numaraları (şifreler) kul- lanan geleneksel yöntemlere göre çeşitli nedenlerle birkaç üstünlük sunmaktadır: • Tanımlanacak şahısın tanıma noktasında fiziki olarak mevcut olması gerekir, • Biyometrik tekniklere dayalı tanıma (kimlik belirlemesi) bir şifrenin hatırlanması veya bir hatırlatıcı taşıma ihtiya- cını ortadan kaldırır. Günlük yaşamımıza bilgisayarların ve internetin giderek daha fazla dâhil olmasıyla hassas ve kişisel bilgilerin ko- runması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. PIN’leri değiştirerek (veya PIN’lere ilave olarak biyo-ölçümler kullanarak), biyometrik teknikler imkân dahilinde ATM’lere, akıllı telefonlara, dizüstü bilgisayarlara ve bilgisayar ağlarına yetkisiz girişleri önle- yebilir. Biyometrik özelliklerin aksine PIN veya Şifre unutu- labilir ve pasaport ve ehliyet gibi kimlik belirten vesikala- rın sahtesi yapılabilir, çalınabilir veya kaybolabilir18. Sonuç olarak, biyometrik sistemler güvenliği daha iyileştirmek ve mali sahtekârlıkları azaltmak için görevlendirilebilir. Çeşitli biyometrik karakteristikler gerçek zamanlı tanıma için kul- lanılmaktadır; bunlar parmak izi tanıması, yüz tanıması, iris tanıması, el geometrisi tanıması, ses tanıması, bilgisayar tuşlarına basma özelliği tanıması, imza tanıması, konuşma tanıması ve retina yapısı tanımasıdır3. Günümüzde bu biyo- metrik ölçmeler daha yüksek güvenlik seviyelerine ulaşmak ve hataları düzeltme ve durumları kaydetmede kullanılma- ya başlamıştır. Bir biyometrik sistem esas olarak bir kişiden biyometrik bilgili alıp, alınan bilgiden özellikleri çıkartıp bu özellikler kümesini veri tabanındaki bir şablon özellikler kü- mesiyle karşılaştıran bir kalıp tanıma sistemidir. Şahısların tanınması için kullanılan biyometrik teknolojilerden biri de retina tanımasıdır. Retina tanıması şahsın kendi vücudunun içinden alınan bir görüntüyle- kimlik tanımada taklit edilme- sinin çok zor olacağı bir yöntemle işbirliği yapması gereken istekli bir şahsın retinası/gözünün damar tabakası 1- gerçek

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=