E-DERGİ
Yangın ve Güvenlik 196.Sayı

 


E-Dergi Oku 

ARI YANGIN KORUNUM SİSTEMLERİ
FİKE TÜRKİYE
AKSAY YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ
BAREKS
KIVANÇ GROUP
ÇUHADAROĞLU ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ
MATRİKS BİNA KONTROL SİSTEMLERİ
FOKUS MÜHENDİSLİK

YAZI KOŞULLARI

Haberler

 • Dergimizde yayınlanmak üzere, yazı işlerimiz tarafından hazırlanması istenen haberler için, etkinlikten en az üç gün önceden basın daveti yapılmalıdır.
 • Sektör firmaları ve halkla ilişkiler firmaları tarafından gönderilen bültenlerdeki haberlerin içeriğinin, her durumda yazı işlerimiz tarafından (içerik-yazım kuralları-güncellik gözetilerek) redakte edileceği bilinmelidir.
 • Gönderilen haberlerde; 5N 1K kuralı geçerlidir. Kim? Ne? Nerede? Ne Zaman? Nasıl? Neden? sorularının yanıtları haber metninde yanıtlanıyor olmalıdır.
 • Haberin içerdiği mesaj, güncel, yeni olmalıdır.
 • Haberin içeriği, üçüncü şahıslara cevap hakkı doğuracak tartışmalara yol açmamalıdır.
 • Dergimizde yayınlanması istenen haberlerle ilgili her türlü yazışma, derginin yönetim yerine ait posta ve elektronik posta adresi üzerinden yapılmalıdır.
 • Haberler A4 kağıdının bir yüzüne 1.5 satır aralığı ile tek sütuna yazılmalıdır. Fotoğrafın mümkün olabileceği haberler için, habere ilişkin en az bir fotoğraf bulunmalıdır. Elektronik ortamda gönderilen haberler de bu formata uygun olmalıdır. En az bir fotoğraf yüksek çözünürlüklü (304 dpi) olarak yer almalıdır.
 • Haberin başlığının uzun olmamasına dikkat edilmelidir.
 • Haberler, redakte edildikten sonra, haberi gönderen kaynağa yayından önce kontrol amaçlı gönderilmeyecektir.
 • Haber için gönderilen metin ve görsel malzeme iade edilmeyecektir.

Görüş, İzlenim, Yorum Yazıları

 • Derginin yayın yaptığı sektörü ilgilendireceği düşünülen konularda görüş/yorum yazılarına ve etkinlik izlenimleri yazılarına, yazı işlerimiz tarafından değerlendirilerek dergimizde yer verilebilir.
 • Gönderilecek yazının, bir diğer yayın organına da gönderilmemiş/yayınlanmamış olması gerekmektedir.
 • Dergimizde yayınlanması istenen görüş, izlenim, yorum yazıları ile ilgili her türlü yazışma, derginin yönetim yerine ait posta ve elektronik posta adresi üzerinden yapılmalıdır.
 • Yazılar A4 kağıda 1.5 satır aralığı ile tek sütun halinde yazılmalıdır.

Ürün Tanıtımları

 • Dergimizde editör tarafından incelenmiş ürün tanıtımları yayınlanır.
 • Gönderilecek ürün tanıtımlarında üçüncü şahıslara cevap hakkı doğuracak, ürün/marka kıyaslamaları gibi tartışmalara yol açacak içerikten kaçınılmalıdır.
 • Sektör firmaları ve halkla ilişkiler firmaları tarafından gönderilen ürün tanıtımlarının içeriğinin her durumda yazı işlerimiz tarafından (içerik-yazım kuralları-güncellik gözetilerek) redakte edileceği bilinmelidir.
 • Dergimizde yayınlanması istenen ürün tanıtımları ile ilgili her türlü yazışma, derginin yönetim yerine ait posta ve elektronik posta adresi üzerinden yapılmalıdır.
 • Yazılar A4 kağıdının bir yüzüne 1.5 satır aralığı ile tek sütuna yazılmalıdır. Tanıtımı yapılan ürüne ilişkin en az bir fotoğraf bulunmalıdır. Elektronik ortamda gönderilen ürün tanıtımları da bu formata uygun olmalıdır. En az bir fotoğraf yüksek çözünürlüklü (304 dpi) olarak yer almalıdır.
 • Yazının başlığı, yazarların adları, çalıştıkları kurum adresleri ve elektronik posta adresleri yazının başlığında yer almalıdır.
 • Tablo ve şekillere başlık ve sıra numarası verilmelidir. Başlıklar; tabloların üzerinde, şekillerin ise altlarında yer almalıdır.
 • Ürün tanıtım yazıları yazı işlerimiz tarafından düzenlendikten sonra, firmaya kontrol amaçlı gönderilmeyecektir.
 • Ürün tanıtımı için gönderilen metin ve görsel malzeme iade edilmeyecektir.

Bilimsel ve Teknik Makaleler

 • Dergimizde yayınlanacak "Bilimsel", "Teknik" yazılar, daha önce ticari yayınlarda yayınlanmamış olmalıdır.
 • Gönderilen yazıların yukarıda belirtilen türlerden hangisine gireceği yazarı tarafından belirtilmelidir. Ancak, hakemlerin görüşü doğrultusunda, editörün yazı türünü değiştirme hakkı saklıdır.
 • Dergimizde hakemler tarafından incelenmiş yazılar, onaylandıktan sonra yayınlanır.
 • Hakemlerin görüşleri doğrultusunda, varsa düzeltmeler editör tarafından yazarlara bildirilir. Bu yazılar, düzeltmeler yazarlarınca yapıldıktan sonra, yayınlanabilir.
 • Dergimizde yayınlanması istenen yazılarla ilgili her türlü yazışma, derginin yönetim yerine ait posta ve elektronik posta adresi üzerinden yapılmalıdır.
 • Yazılar A4 kağıdının bir yüzüne 1.5 satır aralığı ile tek sütuna yazılmalıdır. Elektronik ortamda gönderilen yazılar da bu formata uygun olmalıdır.
 • Yazının başlığı, yazarların adları, çalıştıkları kurum adresleri ve elektronik posta adresleri yazının başlığında yer almalıdır.
 • Yazının başlığını, 100'er kelimeyi geçmeyecek "Türkçe Özet" ve "İngilizce Abstract" bölümleri, italik fontla yazılmış şekilde izlemelidir.
 • Özet'ten sonra en az üç, en fazla beş adet Anahtar Kelime; Abstract'tan sonra ise aynı sayıda "Keywords" eklenmelidir.
 • Bilimsel ve Teknik yazılarda, mutlaka Giriş ve Sonuç bölümleri bulunmalıdır.
 • Yazı içinde atıfta bulunulan kaynaklar, metin içerisinde geçiş sırasına göre "Kaynaklar" başlığı altında verilmelidir.
 • Yazı içinde kaynağa değinme [1] şeklinde olmalıdır. Örnek olarak;

Kaynak; kitap ise : Hsu Tai-Ran, MEMS and Microsystems Design and Manufacture, New York, McGraw Hill, 2002, ch. 5, 186-188.

Kaynak; dergi makalesi ise: S. Kandlikar and W. Grande, Evaluation of Micro channel Flow Passages-Thermohydraulic Performance and Fabrication Technology, Heat Transfer Engineering, 24(1), pp. 3-17, 2003.

Kaynak; konferans bildirisi ise: S. S. Mehendale, A. M. Jacobi and R. K. Shah, Heat Exchangers at Micro- and Meso-Scales, in Compact Heat Exchangers and Enhancement Technology for the Process Industries, ed. R.K. Shah, , Begell House, New York 1999, pp. 55-74.

Kaynak; özel bir görüş alışverişi ise: A. M. Jacobi, Özel Görüşme, Ekim 2000.

Kaynak; bir web sayfası ise: www.fluent.com, Ekim 2003'te erişildi.
şeklinde verilmelidir.

 • Ana başlıklar bold ve büyük harfle yazılmalı ve numaralandırılmalıdır.
 • Tablo ve şekillere başlık ve sıra numarası verilmelidir. Başlıklar; tabloların üzerinde, şekillerin ise altlarında yer almalıdır.
 • Yazıların tamamında SI birim sistemi kullanılmalıdır.
 • Ondalık kesirler nokta ile (10.3 gibi), basamaklar ise virgülle (100,000 gibi) gösterilmelidir.
 • Denklemler numaralandırılmalı ve (1) şeklinde satırın sağ tarafında gösterilmelidir.
 • Yazıların sonunda yazarların kısa birer özgeçmişleri olmalıdır.