E-DERGİ
Yangın ve Güvenlik 195.Sayı

 


E-Dergi Oku 

MAS GRUP
STANDART POMPA
BTS YANGIN
DRAEGER SAFETY
TEKNO YANGIN
BURSAN
EEC ENTEGRE BİNA KONTROL SİSTEMLERİ
JOHNSON CONTROLS

KÜNYE


Kuruluş Tarihi:
1994

Kurucusu
Süleyman BULAK

Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. Adına
İsmail CEYHAN
ismailceyhan@b2bmedya.com

Yayın Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Abdurrahman KILIÇ

Yayın Danışma Kurulu
Cevdet İŞBİTİRİCİ, Füsun DEMİREL, Haluk YANIK, İsmail TURANLI, Kazım BECEREN, Korhan IŞIKEL, Doç. Dr. Mustafa ÖZGÜNLER, Recep YAMANKARADENİZ, Saadet ALKIŞ, Sedat ALTINDAŞ,

Yazı İşleri
Tayfun AYDIN
tayfunaydin@b2bmedya.com

Reklam Müdürü
Berna K. TURAN
bernakaraman@b2bmedya.com

Abone ve Okur Hizmetleri
Reyhan TOYDEMİR
abone@b2bmedya.com

Baskı ve Cilt
Şan Ofset Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. (0212 289 24 24)

Yayınlayan
Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş.
Barbaros Mah. Uğur Sk. No:2/2 34662 Üsküdar/İstanbul/Türkiye
Tel: 0216 651 78 78 PBX
Fax: 0216 651 78 98
www.teknikyayincilik.com | www.yanginguvenlik.com.tr
e-posta: info@teknikyayincilik.com
Fiyatı: 10 TL
© 2017 Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş.
ISSN: 1305-2071
Yılda 8 sayı yayımlanır.
Tüm Türkiye'de dağıtılmaktadır.
Basın Kanunu'na göre yerel süreli yayındır.