E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 

Kapalı Alanda Gaz Dedektörü Kullanımı

Kapalı Alanda Gaz Dedektörü Kullanımı

26 Nisan 2019 Cuma | TEKNİK MAKALE
206. Sayı (Nisan 2019)
190 kez okundu

SET TEKNİK EMNİYET VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ

Zehirli gaz tehlikelerine karşı kişinin güvenliğini sağlamak için kullandığı taşınabilir cihazlara portatif gaz dedektörleri denir. Sabit sistemler ile sürekli izlenmeyen veya kimi zaman izlenebilir bölgelerde bu cihazlar tercih edilmektedir. Sonuç olarak ortamda bulunan gaz tehlikelerinin sebep olduğu riskleri minimum seviyeye çekmek, portatif gaz dedektörleri ile önlem almakla mümkündür. Portatif (taşınabilir) gaz dedektörleri, çalışılabilecek bölgeye giriş yapmadan önce ortam kontrolü için de kullanılabilir. Kapalı alan olarak tabir edilen bölgeler;
• Giriş ve çıkışın limitli ya da kısıtlı olduğu alanlar,
• Bir personelin girişine ve çalışmasına kısıtlı olarak müsaade edilebilecek büyüklükteki alanlar,
• Sürekli olarak bir kişinin çalışmasına müsaade etmeyen alanlar,
• Havalandırmanın zayıf olduğu, ortamdaki gazların seyrelmesinin sağlanamadığı alanlardır. Kapalı alanlar aşağıdaki maddelerin bir veya birden fazlasını karşılayabilir;
• Bilinen bir tehlikesi olan atmosfer koşulları
• Tanımlanan bir güvenlik tehlikesi olma durumu
• Operatörün girebileceği boşluğun dizaynı sebebi ile oksijensiz kalma, bu duruma bağlı olarak boğulma riskinin olması

Kapalı alan olarak değerlendirilebilen endüstri sektöründeki bazı örnekler; boru hatları, kanallar, tüneller, basınçlı tanklar, kanalizasyon hatları, maden ocakları, kazanlar, gemilerde bulunan yakıt ve balans tankları, tankerler, kuyular, hava bacaları, konteynerler, bazı örneklerdir.

KAPALI ALANLARDAKİ TEHLİKELİ GAZLAR

Uygulamalar incelendiğinde çeşitli gazlar kapalı alanlarda görülebilir. Yanıcı-patlayıcı gaz karışımları, toksik gazlar ve oksijensiz ortam koşulları bu alanlardaki gaz risklerini oluşturur. Örneğin; atıksu tanklarında bulunan aerobik bakterilerin, organik maddeyi ayrıştırması sonucunda metan gazı açığa çıkar, bu gaz bilindiği gibi yanıcıdır. Denizcilik sektöründeki gemilerde bulunan balast tanklarındaki bakteriler, oksijen gazını CO2 (karbondioksit), FeO2 (demir oksit) gazına dönüştürerek ortamdaki oksijen seviyesinin düşmesine sebep olur, bu durum boğulma tehlikesi yaratır. Anaerobik bakteriler ise oksijensiz ortamda organik maddeyi ayrıştırarak H2S (hidrojen sülfür) gazının oluşmasına sebebiyet verir; bu nedenle kapalı ortamdaki gaz tehlikelerine karşı önlem almak çok önemlidir.

Devamı için tıklayın


 


İlginizi çekebilir...

Cephelerde Kullanılan Fotovoltaik Panellerin Yangın Güvenlik Önlemleri Bağlamında İncelenmesi

Son dönemlerde, insanların ihtiyaçları doğrultusunda enerji kullanımı hızlı bir şekilde artmıştır....
8 Ağustos 2019 Perşembe

NFPA 13 ve EN 12845 Standartlarının Karşılaştırılması

Bugüne değin, ülkemizde sprinkler sistemleri tasarımı konusunda en yaygın olarak kullanılan ve en çok kabul gören standart NFPA 13'tür....
8 Ağustos 2019 Perşembe

Atıksu Arıtma Tesislerinde ve Terfi İstasyonlarında Gaz Algılama Sistemleri

Atıksu arıtma tesislerinde, toksik ya da yanıcı-patlayıcı özelliği olan ve önlem alınması gereken gazlar ortaya çıkmaktadır....
13 Haziran 2019 Perşembe

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.