E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 

Infrared (Kızıl Ötesi) Gaz Yangınları Algılama Sistemleri Üzerine Deneysel Araştırma

Infrared (Kızıl Ötesi) Gaz Yangınları Algılama Sistemleri Üzerine Deneysel Araştırma

26 Mart 2019 Salı / 15:38 | TEKNİK MAKALE
205. Sayı (Mart 2019)
275 kez okundu

YALONG JIANG - YANGYANG LIU

İİnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi,

Anhui Xinhua Üniversitesi, Çin

1. GIRIŞ

Alev havada asılı duran veya çözülmüş halde partiküller, (duman, alev ve oldukça miktarda ısı, bunlara toplu olarak alev diyoruz) meydana getirebilir. Bu parametreleri ölçerek, ortada bir alev olup olmadığına karar verebiliriz. Yukarıdaki alev parametreleri için, duman detektörü, ısıl detektörler ve alev detektörleri gibi çeşitli yangın detektörleri geliştirilmiştir. Bu esasa dayanarak yeni yangın izleme yöntemleri de geliştirilmiştir. Örneğin, araştırmacılar alev algılaması için bilgisayarlı video izlemesi kullanmışlardır. Bu yöntem, etkin olarak sahte alarm oranını düşürmekte ve alarm çalana kadar geçen zamanı kısaltmaktadır. Bu yöntemle iyi sonuçlar elde edilmiştir [1-4]. İlave olarak, HAI Jun Zhang [5] ve çalışma arkadaşları, yangın algılama ve
tanıma için alev algılama doğruluğunu geliştiren, görsel dikkat mekanizmasına dayanan, yeni bir video izleme yöntemi önermişlerdir. Amin Khatami [6] ve çalışma arkadaşları görüntü işleme teknolojisine, partiküllerin kütle halinde hareketlerinin optimizasyonu algoritmasını uygulamış ve yangın izlemesinde tepki verme süresini azaltmıştır. Steven Verstockt [7] ve çalışma arkadaşları, geniş alanlardaki alevleri algılayabilen, yeni bir birleşik çok konumlu alev algılama yöntemi geliştirmişlerdir. Buna rağmen, yukarıdaki yöntemler yangını veya alevi, dumanın konsantrasyonu ve sıcaklığı gibi, fiziksel parametrelerin değişmesini esas alarak izlemektedir. Bu her zaman meydana gelen fiziksel parametreler, farklı yakıt ve yanma koşullarında değişmektedir ve bu da algılama işleminde belli zorluklar ve karışmalar meydana getirmektedir. Bir yangının başlangıç aşamasında, dumanın çıkması ve sıcaklıkta yükselmesinden önce, gaz ortaya çıkmaktadır, dolayısıyla yanma sürecinde üretilen karakteristik gazların (esas olarak CO) konsantrasyonu, alevi daha erken teşhis etmekte kullanılabilir.

İlave olarak, test edilen ortamdaki çeşitli müdahale edici kaynaklarca ölçmesi etkilenen detektör, sahte alarm verebilir veya alarm vermeyebilir [8-10]. Başka bir ifadeyle, gerçek
bir yangında alarm verilmeyebilir. Algılama sürecinde, alev olmayan bir ortamda aniden alev benzeri kısa süreli veya sürekli değişen bir sinyal olması durumunda, detektör bir alarm sinyali üretecektir. Toz, duman, buhar, havada asılı duran veya çözülmüş halde partiküller ve diğerleri, bunların tümü müdahale edici, ortamı karıştıran kaynaklardır [11]. Bu nedenle, gerçek yangın ve alev olmayan durumların daha hassas ve doğru olarak ayırt edilmesi çok önemlidir. Spektrum emilmesi prensibine dayanarak, bu makale yangın algılamasını ve alarmın üretilmesini; yanma sürecinde üretilen CO gazının konsantrasyonunu kullanarak, açık alev ve alevsiz, yavaş yanma arasındaki farkı CO2 ve CO konsantrasyon oranları vasıtasıyla ayırt ederek ve CO konsantrasyonundaki yükselmeyi alevsiz, yavaş yanma ve alev olmaması durumu belirlemede bir kriter olarak kullanarak yapılmasını ortaya koymaktadır.

2. GAZ KONSANTRASYONU ÖLÇÜMÜ PRENSIBI
Sistemdeki gaz konsantrasyonu ölçme cihazı GXH- 3010/3011 Infrared (kızıl ötesi) analiz cihazıdır. Lambert-Beer kanununa ve kızılötesi ışınların gaz tarafından seçimli absorbe edilmesi (emilmesi) prensibine göre tasarlanmıştır. Monokromatik (tek renkli) paralel bir ışık huzmesinin homojen bir ortam içinden X-ekseni boyunca geçtiğini varsayalım ve kızılötesi ışının orijinal yoğunluğunun I olduğunu varsayalım. Işık kalınlığı dx olan bir tabakadan geçtiğinde, yoğunluğu I’dan I-dI’ya doğru değişir.

Devamı için tıklayın: http://www.yanginguvenlik.com.tr/edergi/frame.asp?mag_id=5&sayi=205


 


İlginizi çekebilir...

Otomatik Sprinkler Sistemlerinde Yangın Pompaları

Otomatik sprinkler sistemlerinde en önemli kısımlardan biri su beslemesidir. Basınç ve debi ihtiyacı, yerel su kaynağının (güvenilir şebeke suyu) sağl...
26 Nisan 2019 Cuma / 10:47

Kapalı Alanda Gaz Dedektörü Kullanımı

Zehirli gaz tehlikelerine karşı kişinin güvenliğini sağlamak için kullandığı taşınabilir cihazlara portatif gaz dedektörleri denir. Sabit sistemler il...
26 Nisan 2019 Cuma / 10:40

"Yangın Sırasında Binanın Dış Duvar İzolasyonları İçinden Alev Transferi"

Devlet İtfaiye Teşkilatı'nın periyodik raporları Polonya'da tüm yangınların %28'inin bina yangınları olduğu bilgisini vermektedir....
26 Nisan 2019 Cuma / 09:25

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.