E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
ULUS YAPI
HES KABLO

F Gazı Düzenlemesinin FM-200 (HFC-227ea) Üzerindeki Etkileri

F Gazı Düzenlemesinin FM-200 (HFC-227ea) Üzerindeki Etkileri

21 Aralık 2018 Cuma / 11:17 | TEKNİK MAKALE
203. Sayı (Kasım- Aralık)
581 kez okundu

İSMAİL TURANLI
Norm Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

GİRİŞ
Hidroflorokarbonlar (HFC) hacimsel söndürme uygulamalarındaki Halon 1301 yerine kullanılan en yaygın malzeme olup aynı zamanda local uygulamalarda Halon 1211 yerine de kullanılmaktadır. Bu temiz, ozonu tüketmeyen söndürme maddeleri stratosferdeki ozon bitimine karşılık olarak geliştirilmişti ve an itibariyle dünya çapında milyarlarca dolar değerinde varlığı korumaktadır.

1. tabloda şu an kullanımda olan HFC temiz gazlı söndürme malzemelerinin bileşenleri belirtilmektedir ve 2. tabloda ise ozon tüketimi (ODP), küresel ısınma potansiyeli (GWP) ve atmosferdeki ömürleri dahil olmak üzere bu maddelerin çevresel özellikleri özetlenmektedir. Temiz malzeme sistemlerinde kullanılan HFC’ler; HFC-23 (CF3H), HFC-125 (CF3CF2H), HFC-227ea (CF3CHFCF3) ve HFC-236fa (CF3CH2CF3) maddelerini içermektedir.

HFC’LER ÜZERINDEKI ULUSLARARASI DÜZENLEME

HFC temiz yangın söndürücü maddeler sıfır ODP ile tanınır ve sonuç olarak Montreal Protokolü’nün herhangi bir hükmüne tabi değildir. Uluslararası açıdan bakıldığında HFC’ler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) hükümlerine tabidir. UNFCCC iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı zorlukları ele almak amacıyla yapılan devletlerarası çalışmalar için genel bir çerçeve oluşturan uluslararası bir anlaşmadır. UNFCCC uyarınca sera gazı salınımı (GHG) hakkında bilgi toplayıp bilgi alışverişi yaparlar ve bu salınımları ele almak için strateji belirlerler.

UNFCCC konferans taraflarının (COP3) üçüncü toplantısındaki alınan karar gereği, 1997 yılında UNFCCC anlaşmasına, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Kyoto Protokolü (Kyoto Protokolü) olarak bilinen bir düzenleme yapıldı.

Kyoto Protokolü’nün birincil hedefi GHG salınımlarını azaltmaktır. Kyoto Protokolü’nün temel unsurlarının arasında; salınım hedefleri, sanayileşmiş ülkelerin salınım azaltmaları ve bu salınım hedeflerinin elde edilmesi için gereken politika ile prosedürlerin geliştirilmesi için zaman çizelgesi bulunmaktadır. Kyoto Protokolü altı GHG’den oluşan bir “Paketi” kapsamaktadır; karbon dioksid, nitrous dioksid, metan, hidroflorokarbon (HFC), perflurokarbon (PFC) ve sülfür heksaflorit. Kyoto Protokolü herhangi bir HFC ya da GHG’nin kullanım dışı tutulmasını ya da yasaklanmasını gerektirmemektedir. Kyoto Protokolü’nün hedefi GHG salınımının genel olarak azaltılmasıdır.

F-GAZI DÜZENLEMESİ: GELİŞİM
Avrupa Komisyonu (EC) Avrupa İklim Değişikliği Programı (ECCP) üzerinde çalışmalarına 2000 yılında başladı. 11 Ağustos 2003 tarihinde “Avrupa Parlamentosu ile Konseyi’nin
Belirli Florlu Sera Gazlarını Düzenlemesi Önerisi” başlığı altında, EC florlu gazları konu alan “F-Gazı Düzenlemesi” olarak da bilinen yeni bir düzenleme önerisini yayınladı. F-Gazı Düzenlemesi’nin amacı HFC- PFC ve sülfür heksaflorit salınımının azalması için mevzuat çerçevesi oluşturmaktı ve florlu sera gazlarının depolanması, raporlanması, pazarlanması ve kullanımı için hükümler içermektedir.

Devamı için tıklayın


 


İlginizi çekebilir...

Depolama Alanlarında ESFR Sprinkler Sistemleri

Sprinkler sisteminin amacı yangını kontrol veya söndürmeye yetecek minimum uygulama yoğunluğunu sağlamaktır....
25 Şubat 2019 Pazartesi / 15:20

Endüstride Yangın Söndürme Suları için Kullanılan ASTM SA105 Karbon Çelik Boruda Mikrobiyolojik Korozyon

Karbon çeliği hidrokarbon dahil birçok akışkan servisleri için en uygun korozyon direncine sahiptir. Karbon çeliğinin mikrobiyolojik etmenlerden kayna...
21 Aralık 2018 Cuma / 11:09

Yangın Tesisatı Sismik Uygulamalarında Fm Onayının Önemi

Ülkemiz aktif fay hatlarının yoğun olduğu bir bölgede yer almakta olup, topraklarının yaklaşık % 40'lık bir bölümü 1. derece deprem bölgesi durumu...
22 Aralık 2014 Pazartesi / 10:38

 

  • Boat Builder Türkiye
  • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
  • Doğalgaz Dergisi
  • Enerji ve Çevre Dünyası
  • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
  • Tersane Dergisi
  • Tesisat Dergisi
  • Yalıtım Dergisi
  • YeşilBina Dergisi

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.