E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
ULUS YAPI
HES KABLO

Yangınla Mücadele Mevzuatı ve TS EN 12845+A2 ve NFPA20 Karşılaştırması

Yangınla Mücadele Mevzuatı ve TS EN 12845+A2 ve NFPA20 Karşılaştırması

16 Ağustos 2018 Perşembe / 14:40 | YANGIN
200. Sayı (Temmuz-Ağustos 2018)
155 kez okundu

HALİL KIZILHAN

Yüksek Makine Mühendisi / Pazarlama Müdürü

ALP POMPA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ETNA)

halil@etna.com.tr

ÖZET
Yangınla mücadele, günümüzde bina tekniğinin temel ve ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Düzenlenen yönetmelik ve standartlar ile can ve mal güvenliğini maksimum seviyede korumak birincil hedeftir. Bu hususta mevzuat birlikteliğini hedeflediğimiz Avrupa normları, ülkemiz için de referans niteliği taşımaktadır.

Ülkemizde yangınla mücadele konusundaki mevzuat incelendiğinde;
• Bakanlar kurulunun 2015/7401 sayılı kararı ile resmi gazetede 9/07/2015 günü yayınlanarak revizyonu gerçekleştirilen “Binaların Yangın Korunması Hakkında Yönetmelik”
• Temmuz 2012 tarihinde son güncellemesi yapılan “TS EN 12845 + A2; Sabit Yangın Söndürme Sistemleri, Otomatik Püskürtme
Sistemleri-Tasarım, Kurulum Ve Bakım “ isimli standart yangınla mücadele konusundaki yasal zeminin omurgasını oluşturmaktadır.

Bu çalışmamızda TS EN 12845 + A2 standardının, yangın ve yangınla mücadeleye komple bir bakış açısı getirdiği, söz konusu standardın “sabit söndürme sistemini-yangın pompasını” detaylı bir şekilde tarif ettiği hususlarına değinilecek olup, “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik” ile yasal mevzuat yönünden şahıs ve tüzel kişiliklere yüklenen sorumluluklar, TS EN 12845 + A2 standardının muadil NFPA20 normu ile tasarımsal, hidrolik, elektriksel v.b. yönlerden karşılaştırılacaktır.


1. YANGIN MEVZUATI – “BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK”


Bakanlar Kurulunun 27.11.2007 gün ve 2007/12937 sayılı kararı ile resmi gazetenin 19.12.2007 gün ve 26735 sayılı sayısında yayınlanan “Binaların yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’’ ve Bakanlar Kurulunun 09.07.2015 gün ve 2015/7014 sayılı kararı ile resmi gazetenin 29411 sayılı sayısında
yayınlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri.

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangınıncan ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemektir.

MADDE 5- (1) Projeler, kanuni düzenlemeler yanında, yangına karşı güvenlik bakımından bu Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun değil ise yapı ruhsatı verilmez. Yeni yapılan veya proje tadilatı ile kullanım amacı değiştirilen yapılarda bu Yönetmelikte öngörülen esaslara göre imalat yapılmadığının tespiti hâlinde, bu eksiklikler giderilinceye kadar binaya yapı kullanma izin belgesi veya çalışma ruhsatı verilmez. (2) Tasarımcılar tarafından, bu Yönetmelikte hakkında yeterli hüküm bulunmayan hususlarda ve metro, marina, helikopter pisti, tünel, stadyum, havalimanı ve benzeri kullanım alanlarının yangından korunmasında Türk Standartları, bu standartların
olmaması hâlinde ise Avrupa Standartları esas alınır. Türk veya Avrupa Standartlarında düzenlenmeyen hususlarda, uluslararası geçerliliği kabul edilen standartlar da kullanılabilir.

Devamı İçin: http://www.yanginguvenlik.com.tr/edergi/5/200/44/


 


İlginizi çekebilir...

Fiber Optik Doğrusal Yangın Algılama Teknolojisi

Daha önce birçok otoyol ve raylı tünellerde kullandığımız fiber optik doğrusal yangın algılama teknolojisini artık endüstriyel tesislerde kullanıyoruz...
25 Şubat 2019 Pazartesi / 15:35

Video Tabanlı Yangın Algılama Sistemleri

Yangın algılama teknolojileri her geçen gün gelişiyor. Bununla birlikte kimi sensör bazlı ürünler belirli ortam ve durumlarda doğru zamanda teşhis içi...
21 Aralık 2018 Cuma / 13:59

Buharlaşabilen Akışkan Tankları İçin Aksesuarlar

ERGIL 1983'ten bu yana, kendisine ait olan ERGIL StorageTech™ markası ile petrol, petro-kimyasal ve kimyasal endüstrilerine yüksek kaliteli tank d...
21 Aralık 2018 Cuma / 13:51

 

  • Boat Builder Türkiye
  • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
  • Doğalgaz Dergisi
  • Enerji ve Çevre Dünyası
  • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
  • Tersane Dergisi
  • Tesisat Dergisi
  • Yalıtım Dergisi
  • YeşilBina Dergisi

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.