E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
REFLEKS YANGIN
FORM GROUP

Sürdürülebilir Binaların Çatı ve Cephelerinde Oluşan Yangın Risklerinin Analizi

Sürdürülebilir  Binaların Çatı ve Cephelerinde Oluşan Yangın Risklerinin Analizi

10 Mayıs 2018 Perşembe / 13:40 | YANGIN
198. Sayı (198)
190 kez okundu

MUSTAFA ÖZGÜNLER / Doç. Dr. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

SEDEN ACUN ÖZGÜNLER / Doç. Dr. İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

ÜMİT ARPACIOĞLU / Yrd. Doç. Dr. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

1. GİRİŞ


18. yüzyıl sonlarında Sanayi Devrimi ile başlayan endüstrileşme hareketi, yenilenemeyen fosil enerji kaynaklarının hızla tüketilmesini de beraberinde
getirmiştir. Bu devrimden günümüze kadar, hammaddelereerişim ve onların işlenişi, orman alanlarının tahrip ve yok edilmesi, bu alanların yerini hızlı, kontrolsüz biçimde yapılaşmaya bırakmasıyla sonuçlanmıştır. Bunun neticesinde yapma çevre, doğal çevre içerisindeki oranını artırmıştır.
Artan enerji tüketimi ve sera gazı, doğanın dengeleyebileceği oranların çok üzerine çıkmıştır. Bu durum ekolojik dengeyi olumsuz yönde etkilemiştir. Özellikle yapma çevre ve sanayi kaynaklı olarak ortaya çıkan su buharı, karbondioksit (CO2), metan (CH4), azot oksit (N2O), kloroflorokarbonlar (CFCs), hidrofiloro karbonlar (HFCs) gibi sera gazlarının atmosfere bırakılması ile atmosferin yapısı bozulmuş, ozon tabakası hasar görmüş ve atmosfer genelinin ısı tutuculuğu artmıştır. Bunun sonucunda geçtiğimiz yüzyıl içinde ortalama dünya kara ve deniz sıcaklığı 0,6 °C yükselmiştir [1].


Yukarıda açıklanan çevre problemleri doğaya en az zararı veren ve kirletmeyen binaların yapılmasını gerekli kılmıştır. Bu tip binalar “Enerji Etkin”, “Yeşil Binalar” veya “Sürdürülebilir Binalar” gibi çeşitli isimlerle anılmakta ve tüm dünyada yaygınlaşmaktadır. Bu nedenlerden ötürü tüm dünyada kabul edilen kendi kendine yetebilen sürdürülebilir bina tasarımını teşvik etmek ve konfor koşullarının sağlanması için gereken enerjinin en aza indirilmesini sağlayan çeşitli yönetmelikler ve sertifika sistemleri oluşturulmuş ve oluşturulmaktadır. Ancak bu tip binalara eklenen sistemler nedeniyle binanın doğal afetlere ve yangına karşı davranışı değişmekte midir; eklenen sistemlerin özellikle yangın tehlikesi karşısındaki davranışları nasıl olmaktadır gibi konular halen üzerinde çalışılması gereken konulardır. Sürdürülebilir ve ekolojik yapıların yaygınlaştırılması için oluşturulmuş tüm sertifika sistemlerinde bu konulara ait eklentiler yapılarak bir farkındalık oluşturulmaktadır. Yukarıda sıralanan ve gelecek nesillere daha yeşil ve sürdürülebilir çevreler bırakmak amacı ile desteklediğimiz yeşil binalarımız bu tip doğal afetlere karşı ne kadar güvenli; herhangi bir doğal afet karşısında yok olabilecek bir bina gerçekten Yeşil Bina olabilir mi sorularına cevap bulmak, bu durumda çok önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konuda geçerli cevapları bulabilmek için dünya çapında
geçerli olan sertifika sistemlerinde bu konuya nasıl değinildiğini araştırmak gerekmektedir.

Devamı için tıklayın


 

İlginizi çekebilir...

Binaların ve Yapıların Yangınlardan Pasif Korunması İçin Malzeme Çözümleri ve Bunların Performans Testleri

Binalarda ve inşaat mühendisliği yapılarında, gerek aktif gerekse pasif yangın koruması kullanılmıştır....
10 Mayıs 2018 Perşembe / 14:24

ICAO ve Havaalanı Yangın Ekipleri 2

Yangın ve Güvenlik dergisinin 195. sayısında bulunan '˜ICAO ve Havaalanı Yangın Ekipleri-1' başlıklı makalede, kısaca ICAO (International Civi...
26 Mart 2018 Pazartesi / 17:17

Yol Tüneli Korumasında Düşük Basınçlı Su Sisi Sistemleri

ol tünellerinde meydana gelen kazalar açık yollarda meydana gelenden az gibi görünse de son yıllarda yaşanan birçok büyük kaza işletmeleri, mal sahipl...
26 Mart 2018 Pazartesi / 15:20