E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 

Sürdürülebilir Binaların Çatı ve Cephelerinde Oluşan Yangın Risklerinin Analizi

Sürdürülebilir Binaların Çatı ve Cephelerinde Oluşan Yangın Risklerinin Analizi

10 Mayıs 2018 Perşembe / 13:40 | YANGIN
198. Sayı (Nisan 2018)
37 kez okundu

MUSTAFA ÖZGÜNLER / Doç. Dr. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

SEDEN ACUN ÖZGÜNLER / Doç. Dr. İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

ÜMİT ARPACIOĞLU / Yrd. Doç. Dr. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

1. GİRİŞ


18. yüzyıl sonlarında Sanayi Devrimi ile başlayan endüstrileşme hareketi, yenilenemeyen fosil enerji kaynaklarının hızla tüketilmesini de beraberinde
getirmiştir. Bu devrimden günümüze kadar, hammaddelereerişim ve onların işlenişi, orman alanlarının tahrip ve yok edilmesi, bu alanların yerini hızlı, kontrolsüz biçimde yapılaşmaya bırakmasıyla sonuçlanmıştır. Bunun neticesinde yapma çevre, doğal çevre içerisindeki oranını artırmıştır.
Artan enerji tüketimi ve sera gazı, doğanın dengeleyebileceği oranların çok üzerine çıkmıştır. Bu durum ekolojik dengeyi olumsuz yönde etkilemiştir. Özellikle yapma çevre ve sanayi kaynaklı olarak ortaya çıkan su buharı, karbondioksit (CO2), metan (CH4), azot oksit (N2O), kloroflorokarbonlar (CFCs), hidrofiloro karbonlar (HFCs) gibi sera gazlarının atmosfere bırakılması ile atmosferin yapısı bozulmuş, ozon tabakası hasar görmüş ve atmosfer genelinin ısı tutuculuğu artmıştır. Bunun sonucunda geçtiğimiz yüzyıl içinde ortalama dünya kara ve deniz sıcaklığı 0,6 °C yükselmiştir [1].


Yukarıda açıklanan çevre problemleri doğaya en az zararı veren ve kirletmeyen binaların yapılmasını gerekli kılmıştır. Bu tip binalar “Enerji Etkin”, “Yeşil Binalar” veya “Sürdürülebilir Binalar” gibi çeşitli isimlerle anılmakta ve tüm dünyada yaygınlaşmaktadır. Bu nedenlerden ötürü tüm dünyada kabul edilen kendi kendine yetebilen sürdürülebilir bina tasarımını teşvik etmek ve konfor koşullarının sağlanması için gereken enerjinin en aza indirilmesini sağlayan çeşitli yönetmelikler ve sertifika sistemleri oluşturulmuş ve oluşturulmaktadır. Ancak bu tip binalara eklenen sistemler nedeniyle binanın doğal afetlere ve yangına karşı davranışı değişmekte midir; eklenen sistemlerin özellikle yangın tehlikesi karşısındaki davranışları nasıl olmaktadır gibi konular halen üzerinde çalışılması gereken konulardır. Sürdürülebilir ve ekolojik yapıların yaygınlaştırılması için oluşturulmuş tüm sertifika sistemlerinde bu konulara ait eklentiler yapılarak bir farkındalık oluşturulmaktadır. Yukarıda sıralanan ve gelecek nesillere daha yeşil ve sürdürülebilir çevreler bırakmak amacı ile desteklediğimiz yeşil binalarımız bu tip doğal afetlere karşı ne kadar güvenli; herhangi bir doğal afet karşısında yok olabilecek bir bina gerçekten Yeşil Bina olabilir mi sorularına cevap bulmak, bu durumda çok önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konuda geçerli cevapları bulabilmek için dünya çapında
geçerli olan sertifika sistemlerinde bu konuya nasıl değinildiğini araştırmak gerekmektedir.

Devamı için tıklayın


 


İlginizi çekebilir...

EN54-23 Uyumlu Honeywell Görsel Alarm Cihazı (VAD)

Yangın algılama sistemlerinin en kritik görevlerinden birisi, insanların tehlikeli durumlarda bulundukaları bölgelerden güvenli bir şekilde tahliye ed...
26 Mart 2019 Salı / 15:57

Fiber Optik Doğrusal Yangın Algılama Teknolojisi

Daha önce birçok otoyol ve raylı tünellerde kullandığımız fiber optik doğrusal yangın algılama teknolojisini artık endüstriyel tesislerde kullanıyoruz...
25 Şubat 2019 Pazartesi / 15:35

Video Tabanlı Yangın Algılama Sistemleri

Yangın algılama teknolojileri her geçen gün gelişiyor. Bununla birlikte kimi sensör bazlı ürünler belirli ortam ve durumlarda doğru zamanda teşhis içi...
21 Aralık 2018 Cuma / 13:59

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.