E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
FORM GROUP
REFLEKS YANGIN

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE ACİL ANONS VE SESLİ TAHLİYE SİSTEMLERİ

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE ACİL ANONS VE SESLİ TAHLİYE SİSTEMLERİ

26 Ekim 2017 Perşembe / 15:35 | KAPAK KONUSU
194. Sayı (194)
302 kez okundu

 

Can Önder
Satış Destek Uzmanı
EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri

 
Yangın algılama sistemleri yanında bu sistemler ile tam bir uyum içinde tasarlanması gereken uyarı ve tahliye amaçlı sesli/ışıklı uyarı tesisatı da hayat koruma sistemlerinin merkezinde konumlanmaktadır. Sesli uyarı sirenler ile yapılabileceği gibi insan sesi ile de yapılabilmektedir.
 
Binadaki insanların acil durumda tahliyesi söz konusu olduğunda acil anons sistemlerinin, standartlarda belirtilen kriterleri sağlaması çok önem kazanmaktadır. Standartlarda belirtilen kriterler ise sistemlerin acil durumda kesintisiz, etkin ve amacına uygun şekilde çalışması için gerekli asgari gereksinimleri vermektedir. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (BYKHY)’in ilgili maddelerinde hangi tip tesislerde acil anons sistemlerinin tesis edilmesinin zorunlu olduğu belirtilmiştir.
Ortamın Ses Seviyesi
 
Olumsuz Ortam Koşulları
 
Patlayıcı Madde Bulunan Ortamlar
 
Sonuç olarak, endüstriyel tesislerde kurulacak acil anons sistemlerinin tasarımı, ürün seçimi ve yerleşimi yapılırken standart uygulama esaslarıyla birlikte, bu tesislerin kendine has ortam ve işletme özellikleri iyi bilinerek, bunlara bağlı riskleri ve tehlikeleri minimuma indirecek bir yaklaşımda bulunulmalıdır. Can güvenliğinin tam ve eksiksiz sağlanması, maliyeti artırmak pahasına dahi olsa hem işletme hem de yüklenici tarafından en öncelikli hedef olmalıdır.
 
 
 
 
Devamı için:http://www.yanginguvenlik.com.tr/edergi/5/194/44/
 
 

 

İlginizi çekebilir...

Patlamadan Korunma Dokümanı Nedir? Nerelere Hazırlanır?

Bu yazıda patlayıcı ortamların tarifi, kimlerin hazırlayabileceği ve nerelere doküman hazırlanması gerektiği konuları mevzuatımız ışığında açıklanmaya...
21 Haziran 2018 Perşembe / 11:39

Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlardaki Çalışmalarda Güvenlik Tedbirleri

Petrol, petrol ürünleri, kimya, doğal gaz, kömür madenleri gibi işletmeler hem dünyada hem de ülkemizde önemli bir sanayi kolunu oluşturmakta, söz kon...
21 Haziran 2018 Perşembe / 11:29

Aşağıdan -Yukarıya Yaklaşımı Bilgi Tabanı ile Bütünleştirerek Gözetleme Videosundaki Hareket Eden Objelerin Bulunması

Modern çağda, şehrin her dikkat çeken veya önemli ve kalabalık bölgesi sürekli olarak izlenir, video formunda birçok verinin analiz edilmesi gerekir....
9 Mayıs 2018 Çarşamba / 16:45