E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
BELIMO
BİRLİK YANGIN
A YANGIN
ERYAP GRUP
İNKA
DUPONT
İŞÇİ SAĞLIĞI TEÇHİZATI
SCHRACK SECONET

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE ACİL ANONS VE SESLİ TAHLİYE SİSTEMLERİ

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE ACİL ANONS VE SESLİ TAHLİYE SİSTEMLERİ

26 Ekim 2017 Perşembe / 15:35 | KAPAK KONUSU189 kez okundu

 

Can Önder
Satış Destek Uzmanı
EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri

 
Yangın algılama sistemleri yanında bu sistemler ile tam bir uyum içinde tasarlanması gereken uyarı ve tahliye amaçlı sesli/ışıklı uyarı tesisatı da hayat koruma sistemlerinin merkezinde konumlanmaktadır. Sesli uyarı sirenler ile yapılabileceği gibi insan sesi ile de yapılabilmektedir.
 
Binadaki insanların acil durumda tahliyesi söz konusu olduğunda acil anons sistemlerinin, standartlarda belirtilen kriterleri sağlaması çok önem kazanmaktadır. Standartlarda belirtilen kriterler ise sistemlerin acil durumda kesintisiz, etkin ve amacına uygun şekilde çalışması için gerekli asgari gereksinimleri vermektedir. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (BYKHY)’in ilgili maddelerinde hangi tip tesislerde acil anons sistemlerinin tesis edilmesinin zorunlu olduğu belirtilmiştir.
Ortamın Ses Seviyesi
 
Olumsuz Ortam Koşulları
 
Patlayıcı Madde Bulunan Ortamlar
 
Sonuç olarak, endüstriyel tesislerde kurulacak acil anons sistemlerinin tasarımı, ürün seçimi ve yerleşimi yapılırken standart uygulama esaslarıyla birlikte, bu tesislerin kendine has ortam ve işletme özellikleri iyi bilinerek, bunlara bağlı riskleri ve tehlikeleri minimuma indirecek bir yaklaşımda bulunulmalıdır. Can güvenliğinin tam ve eksiksiz sağlanması, maliyeti artırmak pahasına dahi olsa hem işletme hem de yüklenici tarafından en öncelikli hedef olmalıdır.
 
 
 
 
Devamı için:http://www.yanginguvenlik.com.tr/edergi/5/194/44/