E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 

AKILLI ŞEHİR, EMNİYET VE GÜVENLİK

AKILLI ŞEHİR, EMNİYET VE GÜVENLİK

26 Ekim 2017 Perşembe | GÜVENLİK
194. Sayı (Ekim 2017)
1.323 kez okundu

Günümüzde dünyanın her tarafındaki şehirler birbiri ardına Akıllı Şehirler olarak adlandırılan şehirlere dönüşmeye çalışmakta. Bu makalede, kendi şehrimiz dâhil,  ‘Akıllı Şehir konseptinin nasıl tarif edileceğini üzerine birkaç düşünceyi gündeme getiriyoruz. Yine de üzerinde durduğumuz esas konu ileride bu tarz şehirlerdeki emniyet ve güvenlik sorusu üzerinedir. Akıllı Şehir programı çalışmamız bu konuya verilen önemin ihmal edildiğini göstermiştir. Bu nedenle Güvenli Şehir üzerine bizim tanımımızı sunmak isteği uyandı. Emniyet, güvenlik başlıkları yanında okuyucuya Güvenli bir Şehirde modelleme ve simülasyonların önemini ve kullanılmasının ayrıntıları üzerine bir açıklama sunuyoruz.

 1. Giriş

Şehirlerin ve bölgelerin gelişmesinin çeşitli şekilleri olabilir. Teknolojide son milenyumda meydana gelen büyük ilerleme dünyayı müthiş bir sıçramayla ileriye doğru itmiştir.  Fakat zamanla bu gelişmenin olumsuz etkileri de gözükmeye başlamıştır ve bunlar zaten değişmekte olan gezegeninizin yanında toplumun bilincine işlemeye başlamıştır  ve yetkililere göre, örneğin NATO kaynaklı, ileride bu etkiler nüfus ile beraber tüm eko sistem için ciddi sorunlar olabilir. Bu sorunlar hava kirliliği, küresel ısınma, nüfus artışı vb. olabilir[1].

Bütün bu değişiklikler insanlık ve tabiatın beraberce sürdürülebilmesini getirecek yenilik yaratıcı gelişmiş çözümler için çağrılar yapmaktadır. Toplumun ileri gitmesini sağlayacak, ancak aynı zamanda topluma ve ekosisteme yönelik tehlikeleri ve gelebilecek hasarları en aza indirecek veya ortadan kaldırmaya çalışacak olasılıkları bulmak için bir gayret vardır. Bu felsefeden sürdürülebilir kalkınma terimi ortaya çıkar. Slovak Cumhuriyetinin uzun vadeli sürdürülebilir kalkınma stratejisine göre bu nesillerin bugünkü ve gelecekteki temel ihtiyaçlarını karşılayacak imkânları sağlarken tabiatın çeşitliliğine zarar vermeyecek ve ekosistemin doğal fonksiyonları koruyacak bir kalkınma anlamına gelmektedir [2]. Ancak, bizim bakış açımızdan ise, sadece temel yaşam ihtiyaçlarımızı dikkate almak gelecek olarak görmek istediğimiz yol değildir. Biz bunu büyümek, yaşantımızı iyileştirmek hatta lüks hayat yaşamak için bir şans olarak, fakat tümünü yukarıdaki stratejide tarif edildiği gibi güvenli, zararsız bir şekilde görüyoruz. Şehirlerdeki sürdürülebilir kalkınmayı mümkün hale getiren teknolojiler ve bunların uygulanması Akıllı Şehir konseptinin elemanlarıdır.

Akıllı şehir kavramına giriş yaparken bazı temel sorulara cevap vermemiz gerekir. İlk olarak: bu konseptin amacı nedir? Burada amacın bugünün şehirlerini akıllı şehirlere dönüştürmek, gelecekte sürdürülebilir kalkınmayı mümkün kılmak olduğunu söyleyebiliriz. Bu da bizi diğer soruya götürür: şehirleri akıllı yapan nedir?

Birçok yetkili bu sorunun cevabını vermeye çalışmaktadır. Çalışmamızı ve görüşümüzü etkileyen örnekler esas olarak Caragliu, Mohanty, Kumar, Finka ve Fedorov’dur. Ancak henüz tam bir tanım üzerinde anlaşmaya varılmamıştır. Akıllı Şehirlerin üzerinde çalışılan tanımları teknolojinin kullanılmasından tabii kaynakların akıllı kullanımına kadar çeşitli önceliklerden bahseden genel tanımlardır [3, 4, 5, 6, 7].

2. Akıllı şehir kavramı

Caragliu’ya göre insan ve sosyal sermaye ve geleneksel ve modern bilgi ve iletişim teknolojisine yatırımlar doğal kaynakların akılcı yönetimi ve katılımcı bir yönetimle, sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyi ve yüksek yaşam kalitesini ateşleyecektir.

 Mohantry Akıllı Şehri; “geleneksel ağların ve hizmetlerin çok daha esnek, verimli ve bilgi, dijital ve telekomünikasyon teknolojilerinin şehrin sakinlerinin yararına çalışmaları geliştirmek için kullanımıyla sürdürülebilir hale getirildiği bir yer olarak kabul eder. Akıllı şehirler daha ‘yeşil’, daha emniyetli, daha hızlı ve daha dosttur” [4].

Bu ve daha çeşitli kaynaklara dayanarak ileride yapacağımız araştırmalara dayanak olması için kendi Akılı Şehir karakteristik özelliklerini şekillendirdik. Bizim için Akıllı Şehir;  toplum ve çevrenin yanında, sakinlerinin emniyet ve sağlığı vatandaşların yaşam kalitelerinin atması hedefiyle,  sürdürülebilir bir kalkınmayı başarmak için, teknoloji ve doğal çevrenin bütünleşmesiyle çalışmasının her aşamasında süreçlerinin verimliliğini artıracaktır. Akıllı şehirlerin inşası, Akıllı Şehir konsept sistemlerinin uygulanmasıyla şehirleri akıllı şehir haline dönüştürecek bir süreçtir.

 

Devamı İçin:http://www.yanginguvenlik.com.tr/edergi/5/194/62/

 

 


 


İlginizi çekebilir...

DUPONT NOMEX İstasyon Kıyafetlerinin Performansı

DuPont NOMEX ile yapılan giysilerin sunduğu yüksek termal koruma, DuPont â„¢ THERMO- MAN® sistemi gibi termal manken cihazları kullanılarak simüle e...
26 Mart 2019 Salı

Çevre Güvenlik Sistemleri Fiber Kablo Sensörlerin Kullanımı

Günümüzde, çevre-sınır güvenliği maksadıyla kablonun titreşim sensörü olarak kullanıldığı iki sistem mevcuttur....
26 Mart 2019 Salı

Akıllı Kentlerde Siber Güvenlik Saldırıları ve İlgili Mobil Teknolojiler

Akıllı kent, vatandaşların yaşam biçimlerini daha iyi hale getirmek için otomatik ve etkili hizmet sunumuna modern teknolojiyi entegre eden kent anlam...
27 Mart 2018 Salı

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.