E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 

Yangını Önlemek Söndürmekten Çok Daha Önemli

Yangını Önlemek Söndürmekten Çok Daha Önemli

29 Eylül 2017 Cuma | YANGIN
193. Sayı (Eylül 2017)
707 kez okundu

ÖNCELİKLE KENDİNİZDEN BAHSEDEBİLİR MİSİNİZ?

Emekli deniz astsubayıyım 2012 yılında Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyetlerimize başladık, itfaiye kurulumumuzu ise 2013 yılında gerçekleştirdik ve o tarihten bu yana organize sanayi bölgemizde 12 personel ile 7/24 hizmet vermekteyiz. Bir yardımcım ve vardiyaya giren 10 personelimiz bulunuyor. Yeterli mi personel olarak, elbette yeterli değil. Türkiye’de herhangi bir kaynakta yazınsal olarak OSB’lerde asgari personel ya da araç sayısını belirten bir kriter maalesef bulunmuyor. Bu konuyla ilgili bir çalışma bir sonraki OSBİK toplantısında taslak olarak gerçekleşecek. Bu çalış- malar bakanlığa sunulacak, sonrasında belki de matbuat haile gelecek bir sonraki aşamada da uygulamalara geçilecek. Herkes kendi tecrübelerine ya da danışman tecrübelerine göre OSB’lerdeki itfaiyelerin kurulumunu gerçekleşiyor. Gerçi belediye itfaiyeleri de bu şekilde ama bir istisnası bulunuyor; belediye itfaiye yönetmeliğinde nüfusa göre itfaiyenin kurulmasına yönelik bir gereklilik bulunuyor. Nüfusun oranına göre personel ya da araç belirleme kıstasları yer alıyor. Yangın yönünden değil yaşayan insan üzerinden bir kıstas belirleniyor bu durumun da ne kadar doğ- ru olduğu tartışılabilir. Bulunmuş olduğunuz OSB’de 28 metre merdivenli çok maksatlı itfaiye aracımız bulunuyor. Üzerinde köpük, toz KKT olan çok maksatlı bir itfaiye aracımız bulunuyor. Bu aracımızın dışında, kurtarma faaliyetlerini yapabileceğiniz her türlü ekipman donanımına sahip kurtarma aracımız var. Ayrıca üzerinde pompa, su hatta köpük de bulunuyor, yani bu aracımızla ilk müdahaleyi yapabiliyoruz. Bunlara ek olarak personel ve malzeme taşımasını gerçekleştirdiğimiz eskort diye tanımladığımız bir aracımız var. Toplamda üç aracımız bulunuyor. Ama OSB doluluk olarak yüzde 75’lere geldiğinde uzaktan müdahaleler için boğumlu bir araçla birlikte daha fazla personeli bünyemize katacağız, hedefimiz bu yönde.

Bulunmuş olduğumuz bina iki sene önce yapıldı ve personel ve araç başta olmak üzere bizim bütün ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyor. Bununla birlikte bir eğitim sahamız da mevcut. Kurtarma çalışmalarının yapılabilmesi için iki adet kurtarma platformumuz bulunuyor. Eğitim sahamızda aynı zamanda araç yangınlarına, kentsel kurtarmalara yönelik bir alan oluşturduk ve bu konuda da kurtarma faaliyetlerimize yönelik eğitimlerimizi gerçekleştirmekteyiz. Yine eğitim alanı- mızda itfaiye erlerimizin günlük eğitim faaliyetlerini de gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında yıllık bir eğitim planımız bulunuyor bu programa uymaya çalışıyoruz. Buradaki araçlarımızın bakımı için; haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık bakım kartlarımızı ve talimatlarımızı oluşturduk buna göre araçlarımızın bakımlarını da gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar bir materyali kullanmakla ilgili bir sıkıntımız olmadı. Bu disiplinli ile devam ettiğimiz sürece bundan sonra da yaşayacağımızı düşünmüyorum. İtfaiye olarak yangına müdahale elbette çok önemli fakat yangın çıkması- nı önlemek yangını söndürmekten çok daha önemli bir konu.

Dolayısıyla önleme kısmında aynen belediye itfaiyelerinde olduğu gibi hem ruhsat aşamasında, aslında 2009 yılında kaldırılmış olmasına rağmen kendi iç prosesimiz olarak sürdürüyoruz, yangın emniyet raporu veriyoruz hem de imalatlar bittikten sonra iskâna esas yangın emniyet ön raporu veriyoruz. Bunlara ek olarak kanunun emrettiği işyeri açma çalışma ruhsatının içerisinde olan yangın emniyet raporu veriyoruz. Yani bir firmaya ayrı şekilde üç defa rapor vermiş oluyoruz. Bu bize şu faydaları sağ- lıyor; başta ruhsat aşamasında yapısal eksiklikleri gördüğümüz için sonradan düzeltilemeyecek süreçlere gitmemiş oluyoruz. Bunu biz kendi iç prosesimiz olarak sürdürüyoruz ve çok da faydalı olduğunu düşünüyoruz. Her ne kadar bakanlık tarafından kaldırmış olsa da bu uygulamayı sürdürüyoruz ve çok da iyi olduğunu düşünüyoruz. Bazı keyfi uygulamalar olduğundan dolayı sanayicilerin önünün açılması adına bakanlık tarafından bu uygulama kaldırılmış. 


Ben açıkçası çok sağlıklı bulmuyorum ve bizim gerçekleştirdiğimiz uygulamanın bütün zorluklarına rağmen doğru olduğunu düşünüyorum. İş yeri açma ruhsatıyla firmalara ayrıca yangın ve patlamalara karşı yeterlilik belgesi veriyoruz. OSB uygulamaları yönetmeliğinin 128. maddesinde yer alıyor. Biz aynı zamanda bu belgeye de vize koyuyoruz. İki yılda bir yangın ve patlamalara karşı yeterlilik belgesi konusunda hangi firmanın vize tarihi geldiyse o firmaya denetime gidilece- ği konusunda bilgilendirmede bulunuyoruz ve yerinde denetliyoruz. Bizim söylediklerimiz ile onların yaptıkları arasından farklılık bulunuyor mu, sonradan değişim olmuş mu, sistemleri aktif mi, değil mi? Uygunsa vizesini tamamlıyoruz, uygun değilse eksiklikleri belirtip bu eksikler giderildikten sonra vize işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada yangın çıkmaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Aynı zamanda genel yangın eğitimlerini hem de acil durum ekiplerinin eğitimini arzu edilirse itfaiye er eğitimini dahi verebiliyoruz, o kabiliyete sahibiz. Üsküdar Üniversitesi ile gerçekleş- tirdiğimiz protokol çerçevesinde seviye bir yangın eğitimlerinin uygulama kı- sımlarını burada gerçekleştiriyoruz ve bu eğitimlerin oldukça verimli olduğunu düşünüyorum. İş sağlığı ve güvenliği bölümünden mezun olan öğrencilerimiz geliyorlar buraya o alandaki eğitimleri de alabiliyorlar.

MAKİNE İHTİSAS OSB KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUĞUNUZ TATBİKATLARLA İLGİLİ BİLGİ ALABİLİR MİYİZ?

Binaların yangından korunma yö- netmeliğinde ve OSB uygulama yönetmeliğinde de tatbikatların yapılmasıyla ilgili hüküm bulunuyor. Firmalarımıza yılda en az bir kez tatbikat yapmaları gerektiğini ve bu tatbikatları bizimle yapılmasını öneriyoruz. Hatta şu konuda da ısrarcı oluyoruz, bizim para kazanma gibi bir derdimiz yok dolayısıyla burası ticari bir işletme değil, yangınla mücadele ve acil durup ekiplerinin eğitimini de bizimle birlikte yapın. Asgari standartları oluşturmak için çalışıyoruz ve tatbikatlarımızı da zevkle koşarak yapıyoruz.

ÇEVRENİZDE BULUNAN DİĞER ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ İLE ORTAK ÇALIŞMALARINIZ BULUNUYOR MU?

Yakın çevremizde yer alan GEBKİM OSB’nin itfaiyesiyle aramızda bir protokol bulunuyor. Onlar bize biz de onlarla iletişim kurduğumuz anda teklifsiz, izin almaksızın gidip yardımcı oluyoruz. Yakınımızda yer alan İMES OSB’nin itfaiyesi bulunmuyor. Dolayısıyla orada şöyle bir süreç işledi; arzu ederseniz size her türlü itfaiye hizmetlerini verebiliriz. Hatta Kocaeli Büyükşehir İtfaiye daire baş- kanlığına da bu konuda iletişime geçtik. İMES OSB’ye de itfaiye hizmeti verelim, ruhsat, iş yeri açma ruhsatı, iskan, eğitimler vb. ama bu noktada bir ilerleme kaydedemedik. Bizim kuruluş felsefemizde başka bir yere değil sadece OSB’ye hizmet etme amacı yer alıyor. Ebetteki mülki amirin burada emir vermesi durumunda gidiyoruz. Dışarıdaki yangınlara orman yangınlarına ya da başka sanayi kuruluşlarındaki yangınlara da gidiyoruz.

SİZİN YANGIN MEVZUATINDA EKSİK GÖRMÜŞ OLDUĞUNUZ YA DA OLMASININ FAYDALI OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ NOKTALAR BULUNUYOR MU?

İtfaiye personelin yeterlilikleri yeni onaylandı diyebiliriz. Sene 2017 belki gecikmiş bir durum ama olması yine de sevindirici. Endüstriyel tesisler ülkenin can damarı bu nedenle bu alanlarda bir itfaiye kuruluyorsa asgari yeterlilikleri olmalı. Hem personel yönünden hem de araç ver gereçler konusunda yeterlilik kriterleri belirlenmiş olmalı. Bir mü- hendislik çalışması yapılıp yangın yükü hesaplanıp o yangın yüküne müdahale edebilecek şekilde personel araç gereç ve donanım bulundurmak gerekir. Bu noktada ciddi bir eksiklik olduğunu dü- şünüyorum. Daha öncede söylediğim gibi OSBÜK’ün bir taslak çalışması bulunuyor. Bakanlık bu taslak çalışmasını kabul ederse asgari yeterlilikler olmuş olacaktır. Belki onun da eksikleri olacaktır ama zaman içerisinde bu eksiklikler düzeltilecektir.

YANGINA MÜDAHALE ARAÇ GEREÇLERİ KONUSUNDA TERCİH YAPILIRKEN ÖNEM VERDİĞİNİZ KRİTERLER NELERDİR?

Özellikle yerli firmalarla ile çalışmaya özen gösteriyoruz. Araçlarımızın üst yapıları yerli bir firma tarafından yapıldı. Türkiye’de üretilen yerli bir malzeme varsa onu da yerli tercih ettik, olmaması durumunda yabancı firmaları tercih ettik. Ekipman olarak kişisel koruyucularda maalesef yerli bir markamız olmadı- ğında yabancı menşeli markaları tercih ediyoruz. Eğer üretimi mevcutsa yerli firmaların tercih edilmesinden yanayım.

SON OLARAK EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ?

İtfaiyecilik Türkiye’nin gündemine iş sağlığı ve güvenliğiyle birlikte yeni yeni giren bir kavram gibi geliyor bana. İtfaiyecilik hortumu al yangına su sık gibi bir durum değil. İtfaiye aslında içinde bir- çok disiplini barındıran bir meslek grubudur. Bunun için de kimya var, elektrik bilgisi var, mekanik var, statik var, dinamik var… İtfaiye çok tehlikeli bir meslek grubunda bu nedenle itfaiye personelinin olacak kişilerin asgari meslek yüksekokulu itfaiyecilik mezunu kişilerden oluş- ması önemli bir konu. Asgari ön lisans ya da mümkünse lisans mezunu olmaları önemli bir konu ve bu kıstas getirilmeli. Türkiye’de yanılmıyorsam 6 ya da 7 üniversitede meslek yüksekokulu bulunuyor, lisesi dahi mevcut. Bu eğitim kurumlarından yetişen öğrencilerimiz içerisinden itfaiye personelimizin oluş- turulmasının çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Özel sektörde çalışacak kişilerin özlük haklarının devlet tarafından korunması, çalışmayı özendirecek şartların oluşturulması gerekiyor. O zaman gerçek manada bilime uygun, disipline uygun bir şekilde itfaiyeciliği yapıyor olacağız. Şu an herkesin kişisel gayretlerine göre ilerleyen bir süreç var. Ben bu alanda çok gayret ediyorum çok özeniyorum fakat bir başkası bu şekilde yapmıyor olabilir. Ama devlet olarak asgari kriterleri koyarsanız sistem zaten bir şekilde yürüyecektir. Meslek grubunu bilime dayalı olarak geliştirmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Yangın şüphesiz çok önemli bir konu. Kanaatimce her ne kadar yönetmelikte yer alıyor olsa da belki bunu biraz dada vurgu yaparak kalın çizgilerle OSB’lerde eğitim “almalıdır” şeklinde daha emredici bir şekilde belirtmelidir. Bunu şunun için söylüyorum bizim burada para kazanma gibi bir derdimiz yok. Bizim acil durum ekiplerimizin nitelikli olması gibi bir derdimiz var. Dolayısıyla ben firmalara eğitimini ben vereyim, “X” firması ticari kaygılar güderek burada eğitim vermesin. Bu iki konunun çok önemli olduğunu düşünüyorum o zaman o bilinç düzeyi de yavaş yavaş çalışanlar nezdinde de gelişmeye başlayacak. Dolayısıyla önlemeye yönelik konuları hayata geçirirsek yangının çıkmaması konusunda daha başarılı oluruz diye düşünüyorum.  


İlginizi çekebilir...

Sismik Halat Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Sismik halat uygulamaları, günümüzde yapısal olmayan elektromekanik bileşenlerin sismik yüklere karşı korunmasında yaygın bir şekilde kullanılıyor....
19 Eylül 2019 Perşembe

Tünellerde Yangın Algılama Sistemi Uygulaması

Son yıllarda elektronik ve haberleşme sistemlerinde gördüğümüz yeni teknolojilerin yansımaları yangın algılama sistemlerinde de yeni teknolojilerin ku...
8 Ağustos 2019 Perşembe

Uçak Hangarlarındaki Yüksek Genleşme Köpük Söndürme Sistemi

Tüm dünyada havacılık endüstrisinin gelişimine paralel olarak artan özel ve kurumsal uçak sayıları, bu uçakların bakımlarının yapıldığı, görevleri dış...
8 Ağustos 2019 Perşembe

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.