E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
BAREKS
FETAŞ
DRAEGER SAFETY
A YANGIN
FOKUS MÜHENDİSLİK
İŞÇİ SAĞLIĞI TEÇHİZATI
3M | SCOTT SAFETY

Sürdürülebilir Gelişimde Güvenlik ve Sağlık 2. Bölüm

Sürdürülebilir Gelişimde Güvenlik ve Sağlık 2. Bölüm

24 Ağustos 2017 Perşembe / 15:28 | YANGIN
192. Sayı (192)

Özet

 

Sürdürülebilir gelişim unsurları olmaksızın düşünebilmek münkün değildir. Önceki araştırmacılar bu unsurları ekonomi, sosyal ortam ve çevre olarak belirlemişlerdir. Bu üç unsurun geliştirilmesi ile sürdürülebilir gelişim, iş yeri güvenliği ve sağlıkta iyileşme anlamında güvenilir hale gelmektedir. Ancak, araştırmacıların bulguları mevcut üç unsurun dikkate alınması anlamında bazı eksiklere sahiplerdir. Önceki araştırmacılar sürdürülebilir gelişiminin diğer önemli üç unsuru olan kültür, politika ve teknolojiyi araştırmalarına entegre etmemişlerdir. Bu diğer unsurlara da sahip olan sürdürülebilir gelişim aynı zamanda bütün iş sürecine dahil olan iç ve dış paydaşların iş yeri güvenliği ve sağlığı koşullarını da dikkate alarak garantileyebilmektedir. Bunun sebebi, bu unsurların uygulanması ile iş yeri kazaları ve hastalıklarının azaltılabilmesidir. Bu sebeple mevcut araştırma iş yerinde güvenliği ve sağlığın iyileştirilmesine odaklanmakta, sürdürülebilir gelişilmeye yönelik yeni unsurlar sunmakta, bunların sürdürülebilir gelişim üzerindeki etkilerini analiz etmekte ve gelecekte araştırma konusu olabilecek üç unsuru özetlemektedir. Bu çalışmada alan yazını taraması, çalışanlarla mülakatlar ve endüstrilerin gözlemlenmesi yöntemleri kullanılmıştır. sürdürülebilir gelişiminin iş yeri güvenliği ve sağlığı konularına nasıl etkisi olduğuna dair bir kaç araştırma tespit edilmiştir. Ancak, bu alan yazını daha çok iş yeri koşullarının iyileştirilmesi ve sürdürülebilir gelişiminin ortak yönleri üzerine odaklanmıştır. Bu çalışmadaki diğer bulgular iş yeri güvenliği ve sağlık koşullarının iyileştirilmesinin, daha sağlıklı insanlar, daha güvenli iş yeri, daha az kaza maliyeti, kontrollü ortam, yönetilebilir iş yeri kazaları ve daha iyi iş yeri güvenliği bilgisi vasıtası ile sürdürülebilir gelişim getirdiğini göstermiştir. Araştırmacılar aynı zamanda mesleki güvenlik ve sağlık koşullarının iyileştirilmesi yaklaşımlarını kullanarak sürdürülebilir gelişimeye uzanan yollar sunmaya çabalamışlardır. 


1. Giriş

 

 

Modern ekonomiler tarım, üretim ve hizmet endüstrilerine dayalıdırlar. İdari faktörlerden bağımsız olarak, mesleki güvenlik ve sağlık anlamında zayıf bir hukuki alt yapı üzerine kurulan bir ulusal ekonomik gelişim kazalara davetiye çıkartmaktadır. Geçmişte mesleki güvenlik ve sağlık bütün paydaşları ilgilendiren bir konu değildi. Ancak günümüzde, sağlık ve güvenlik artık global bağamda temel bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. Yapılan pek çok çalışmada, mesleki güvenlik ve sağlık unsurlarının etkin yönetiminin başarılı bir iş faaliyetinde kilit rol oynadığını göstermiştir. Vatandaşın sürdürülebilir gelişimi anlamındaki global problem iş yerinde sağlık koşullarının iyileştirilmesi ve güvenli iş ortamının sağlanmasıdır. Bunu elde etmek için gerekli unsurlardan birisi sürdürülebilir mesleki güvenlik ve sağlık ortamlarının oluşturulmasıdır.


Makalenin devamı için: http://www.yanginguvenlik.com.tr/edergi/5/192/index.html#68

 


 


İlginizi çekebilir...

Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri Üzerime Genel Bakış

Bu yazının amacı EN 15004 (ISO14520: 2006 sürümünün revize edilmiş halidir) seri standardında yer alan, "Sabit Yangınla Mücadele Sistemleri-Gaz Püskür...
19 Ekim 2018 Cuma / 09:35

Grup I Hangarlarda Köpüklü Söndürme Sistemi

Uçak hangarları, temelde uçakların bakımı için atölye olanaklarının sağlanması ve hava şartlarından dolayı korunması için inşa edilen yapılardır. Hang...
26 Eylül 2018 Çarşamba / 10:20

Yangınla Mücadele Mevzuatı ve TS EN 12845+A2 ve NFPA20 Karşılaştırması

angınla mücadele, günümüzde bina tekniğinin temel ve ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Düzenlenen yönetmelik ve standartlar ile can ve mal güvenl...
16 Ağustos 2018 Perşembe / 14:40