E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
TESAR TESİSAT ÇÖZÜMLERİ
ARMACELL ONEFLEX
REN MÜHENDİSLİK
ÇAYIROVA BORU
FETAŞ
UĞUREL YANGIN EĞİTİM SİSTEMLERİ

Sürdürülebilir Gelişimde Güvenlik ve Sağlık 2. Bölüm

Sürdürülebilir Gelişimde Güvenlik ve Sağlık 2. Bölüm

24 Ağustos 2017 Perşembe / 15:28 | YANGIN145 kez okundu

Özet

 

Sürdürülebilir gelişim unsurları olmaksızın düşünebilmek münkün değildir. Önceki araştırmacılar bu unsurları ekonomi, sosyal ortam ve çevre olarak belirlemişlerdir. Bu üç unsurun geliştirilmesi ile sürdürülebilir gelişim, iş yeri güvenliği ve sağlıkta iyileşme anlamında güvenilir hale gelmektedir. Ancak, araştırmacıların bulguları mevcut üç unsurun dikkate alınması anlamında bazı eksiklere sahiplerdir. Önceki araştırmacılar sürdürülebilir gelişiminin diğer önemli üç unsuru olan kültür, politika ve teknolojiyi araştırmalarına entegre etmemişlerdir. Bu diğer unsurlara da sahip olan sürdürülebilir gelişim aynı zamanda bütün iş sürecine dahil olan iç ve dış paydaşların iş yeri güvenliği ve sağlığı koşullarını da dikkate alarak garantileyebilmektedir. Bunun sebebi, bu unsurların uygulanması ile iş yeri kazaları ve hastalıklarının azaltılabilmesidir. Bu sebeple mevcut araştırma iş yerinde güvenliği ve sağlığın iyileştirilmesine odaklanmakta, sürdürülebilir gelişilmeye yönelik yeni unsurlar sunmakta, bunların sürdürülebilir gelişim üzerindeki etkilerini analiz etmekte ve gelecekte araştırma konusu olabilecek üç unsuru özetlemektedir. Bu çalışmada alan yazını taraması, çalışanlarla mülakatlar ve endüstrilerin gözlemlenmesi yöntemleri kullanılmıştır. sürdürülebilir gelişiminin iş yeri güvenliği ve sağlığı konularına nasıl etkisi olduğuna dair bir kaç araştırma tespit edilmiştir. Ancak, bu alan yazını daha çok iş yeri koşullarının iyileştirilmesi ve sürdürülebilir gelişiminin ortak yönleri üzerine odaklanmıştır. Bu çalışmadaki diğer bulgular iş yeri güvenliği ve sağlık koşullarının iyileştirilmesinin, daha sağlıklı insanlar, daha güvenli iş yeri, daha az kaza maliyeti, kontrollü ortam, yönetilebilir iş yeri kazaları ve daha iyi iş yeri güvenliği bilgisi vasıtası ile sürdürülebilir gelişim getirdiğini göstermiştir. Araştırmacılar aynı zamanda mesleki güvenlik ve sağlık koşullarının iyileştirilmesi yaklaşımlarını kullanarak sürdürülebilir gelişimeye uzanan yollar sunmaya çabalamışlardır. 


1. Giriş

 

 

Modern ekonomiler tarım, üretim ve hizmet endüstrilerine dayalıdırlar. İdari faktörlerden bağımsız olarak, mesleki güvenlik ve sağlık anlamında zayıf bir hukuki alt yapı üzerine kurulan bir ulusal ekonomik gelişim kazalara davetiye çıkartmaktadır. Geçmişte mesleki güvenlik ve sağlık bütün paydaşları ilgilendiren bir konu değildi. Ancak günümüzde, sağlık ve güvenlik artık global bağamda temel bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. Yapılan pek çok çalışmada, mesleki güvenlik ve sağlık unsurlarının etkin yönetiminin başarılı bir iş faaliyetinde kilit rol oynadığını göstermiştir. Vatandaşın sürdürülebilir gelişimi anlamındaki global problem iş yerinde sağlık koşullarının iyileştirilmesi ve güvenli iş ortamının sağlanmasıdır. Bunu elde etmek için gerekli unsurlardan birisi sürdürülebilir mesleki güvenlik ve sağlık ortamlarının oluşturulmasıdır.


Makalenin devamı için: http://www.yanginguvenlik.com.tr/edergi/5/192/index.html#68

 


İlginizi çekebilir...

Binaların ve Yapıların Yangınlardan Pasif Korunması İçin Malzeme Çözümleri ve Bunların Performans Testleri

Binalarda ve inşaat mühendisliği yapılarında, gerek aktif gerekse pasif yangın koruması kullanılmıştır....
10 Mayıs 2018 Perşembe / 14:24

ICAO ve Havaalanı Yangın Ekipleri 2

Yangın ve Güvenlik dergisinin 195. sayısında bulunan '˜ICAO ve Havaalanı Yangın Ekipleri-1' başlıklı makalede, kısaca ICAO (International Civi...
26 Mart 2018 Pazartesi / 17:17

Yol Tüneli Korumasında Düşük Basınçlı Su Sisi Sistemleri

ol tünellerinde meydana gelen kazalar açık yollarda meydana gelenden az gibi görünse de son yıllarda yaşanan birçok büyük kaza işletmeleri, mal sahipl...
26 Mart 2018 Pazartesi / 15:20