E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
DRAEGER SAFETY
BAREKS
FETAŞ
A YANGIN
İŞÇİ SAĞLIĞI TEÇHİZATI
FOKUS MÜHENDİSLİK
3M | SCOTT SAFETY

Otomatik Yağmurlama Sistemlerinde Yangın Pompaları

Otomatik Yağmurlama Sistemlerinde Yangın Pompaları

24 Ağustos 2017 Perşembe / 15:09 | YANGIN
192. Sayı (192)

Giriş

Otomatik sprinkler sistemlerinde en önemli kısımlardan biri su beslemesidir. Basınç ve debi ihtiyacı, yerel su kaynağının (güvenilir şebeke suyu) sağlayabileceği değerlerin üzerine çıktığında, bu kapasitenin sağlanabilmesi için yangın pompalarına ihtiyaç duyulur. Yapı türü, uygulama nitelikleri, ihtiyaç duyulan kapasite, pompa dairesi ve su deposu için kullanılabilir alanlar gibi pek çok faktör dikkate alınarak farklı türde pompalardan biri veya birden fazlası seçilir ve projede uygulamaya dahil edilir.

Yangın Pompasının Seçimi

Bir otomatik sprinkler sisteminde yangın pompalarının seçimi genel olarak 5 adımda yapılır.

1-      1.Pompa çıkışındaki sistemin su ihtiyacı hidrolik hesap yöntemiyle belirlenir.

2-     2.Pompa emme tarafındaki basınçlar hesaplanır.

3-      3.Üreticinin yangın pompası eğrileri kullanılarak sistem ihtiyacı olan debi noktasındaki net basınç değeri seçilir.

4-     4.Emme tarafındaki basınç, sistem debi ihtiyacına karşılık gelen net basınca eklenir ve pompanın ihtiyaç duyulan debideki basıncı belirlenir.

5-      5.Eğer pompa çıkış basıncı sprinkler sistemi için hidrolik hesapla belirlenen en yüksek değerden düşükse pompa seçimi buna göre düzeltilerek, aynı veya daha yüksek bir değer sağlanarak pompa seçilir.

Pompalar, aşağıda verilenlere uygun olarak gerekli maksimum gücü temin edebilen elektrik veya dizel motorla çalıştırılmalıdır:

 (a) Aşırı yükleme yapılmayan karakteristik güç eğrili pompalar için, güç eğrisinin tepe noktasındaki gerekli maksimum güç.

 (b) Karakteristik güç eğrisi artış gösteren pompalar için, herhangi bir pompa yükü durumu için gerekli maksimum güç.

 

Sistemde bir pompa kullanılması halinde aynı kapasitede yedek pompa olmalıdır. Birden fazla pompa olması halinde toplam kapasitenin en az %50’si yedeklenmek şartıyla yeterli sayıda yedek pompa kullanılmalıdır. Yangın pompaları, sulu söndürme sistemlerine basınçlı su sağlayan, anma debi ve anma basınç değeri ile ifade edilen pompalardır. Pompalar, kapalı vana (sıfır debi) basma yüksekliği anma basma yüksekliği değerinin en fazla %140’a kadar olmalı ve %150 debideki basma yüksekliği, anma basma yüksekliğinin %65’inden daha küçük olmamalıdır. Bu tür pompalar, istenen basınç değerini karşılamak koşuluyla, anma debi değerlerinin %130’u kapasitedeki sistem talepleri için kullanılabilir.

Pompa, kararlı bir basınç-debi eğrisine sahip olmalıdır. Bu eğride kapalı vana (sıfır debi) basma yüksekliği ve en büyük basınç ve debinin artmasıyla birlikte toplam basınç azalır. Pompalar uygulanabilir karakteristik basınç-debi eğrilerine sahip olmalı ve mümkün olan bütün debilerde çalıştırılabilmelidir.

Pompanın anma debisi, kritik hidrolik tasarım alanı için hidrolik hesap ile belirlenen debi-basınç eğrisinin bir fonksiyonudur. Pompa test eğrisi, kritik hidrolik tasarım alanında gerekli olan basınç değerinden, en az 0,5 bar daha yüksek bir basınç sağlamalıdır.

Pompa Debisi: Kritik hidrolik tasarım alanı için gerekli debi

Pompa Basıncı: Kritik hidrolik tasarım alanı için gerekli basınç + 0.5 bar

 Pompa; hidrolik olarak en çok su gerektiren alanın basınç debi grafiğindeki debi ve basıncı, tüm su deposu su seviyelerinde karşılayabilmelidir.

 

Makalenin devamı için: http://www.yanginguvenlik.com.tr/edergi/5/192/index.html#52

 


 


İlginizi çekebilir...

Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri Üzerime Genel Bakış

Bu yazının amacı EN 15004 (ISO14520: 2006 sürümünün revize edilmiş halidir) seri standardında yer alan, "Sabit Yangınla Mücadele Sistemleri-Gaz Püskür...
19 Ekim 2018 Cuma / 09:35

Grup I Hangarlarda Köpüklü Söndürme Sistemi

Uçak hangarları, temelde uçakların bakımı için atölye olanaklarının sağlanması ve hava şartlarından dolayı korunması için inşa edilen yapılardır. Hang...
26 Eylül 2018 Çarşamba / 10:20

Yangınla Mücadele Mevzuatı ve TS EN 12845+A2 ve NFPA20 Karşılaştırması

angınla mücadele, günümüzde bina tekniğinin temel ve ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Düzenlenen yönetmelik ve standartlar ile can ve mal güvenl...
16 Ağustos 2018 Perşembe / 14:40