E-DERGİ
Yangın ve Güvenlik 196.Sayı

 


E-Dergi Oku 

Yangına Dirençli Kapılar

Yangına Dirençli Kapılar

16 Haziran 2017 Cuma / 10:51 | YANGIN

Yangın kapı sistemleri bina yangın güvenliği gerekliliklerinin karşılanması anlamında önemli rol oynarlar. Bu makale yangın kapı sistemlerinin yangın direnci ile ilgili temel konulara  gerekliliklere, test yöntemlerine ve bu tür elemanlara yönelik sınıflandırma şekillerine ışık tutmaktadır. Yapı türü ve yangına maruz kalma tarafı bazında yangın kapı sistemi test örneklerinin ısıl yalıtım karşılaştırması yapılmıştır. Yangının menteşe tarafından ve menteşelerin zıt tarafından harekete geçtiği senaryolarda ahşap, alüminyum ve çelik kapı sistemlerinin yangına maruz kalmayan yüzeyleri üzerindeki sıcaklık artışları karşılaştırılmıştır.


1.GİRİŞ

Yangın kapıları genelde hastaneler, sinemalar, okullar ve alış veriş merkezleri, yüksek binalar gibi halka açık binalarda ya da tüneller gibi özel amaçlı binalarda bulunan yatay yangın seperasyonlarındaki açıklıkları kapatmak amacıyla kullanılırlar. Bu tür binaların ve yapıların bir yangın sırasında bina kullanıcıları için etkili ve güvenli tahliyeyi mümkün kılacak şekilde inşa edilmeleri gereklidir. Yangın kapı sistemleri bu gerekliliğin karşılanmasında kilit rol oynarlar. Yangın koşullarında yangın, duman ve ısıya yönelik bir bariyer oluştururlar. Bu sebeple bu tür elemanların sıkılık ve yangın bütünlüğü anlamında doğru yangın derecelendirmelerine sahip olmaları gereklidir. Bu makalede ısı akış durdurma süreci yani yangın yalıtımımın temel yönleri değerlendirilmiştir.

2. TEKNİK ÇÖZÜMLER

Tüm dünyada çok farklı yangın kapı sistemi üreticisi ve bu nedenle bu alanda çok farklı türde ürün bulunmaktadır. Her ne kadar her bir üretici firma kendi tasarım çözümlerini kullansa da pek çok vakada bazı ortak özellikler görülebilmektedir. Buradaki temel konu kapının üretiminde kullanılan malzemedir. Bu noktada daha çok ahşap ve metal (genelde alüminyum veya çelik) kapılar görülmektedir. Kapılar aynı zamanda açılma yöntemlerine (menteşeli, sürgülü, yukarı-sarmalı) ya da kapı kanadı sayısına (tek kanatlı, çift kanatlı vs.) göre de sınıflandırılabilmektedirler. Ancak bunların arasında özel bir grup ise, özel yangın cam sistemine sahip camlı sistemlerdir. Bu makalede sadece en sık olarak kullanılan kapı türlerinin yani tek parça ahşap ve camlı kapılar, eksiz çelik, profil stil ve profil alüminyum kapıların- konstrüksiyonları değerlendirilmiştir. Örnek profil enine kesitler Şekil 1’de verilmiştir.


Makalenin Devamı İçin: http://www.yanginguvenlik.com.tr/edergi/5/191/index.html#54/z