E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
AYVAZ
ALP POMPA / ETNA
KSB
EZGİL GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ
VALFTEK
BOSCH
İZOCAM

Ücret Şekli ve Çalışma Şartları

Ücret Şekli ve Çalışma Şartları

21 Nisan 2017 Cuma / 11:13 | YANGIN
190. Sayı (190)
267 kez okundu

Geçmişi: Ücret şekli, temel çalışma şartı olarak, çalışanların sağlığı üzerine etki yapan önemli etmenlerden biridir. Meslek emniyeti ve sağlığının geleneksel araştırma alanında, sadece fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ergonomik etenler esas tehlike oluşturucu etmenler olarak kabul edilir. Yönetimle ilgili etmenler ve çalışma saatleri, ödenen ücret tipi gibi temel çalışma şatları genelde göz ardı edilir. Bu yazı ücret şekli ve çeşitli tehlikeye neden olacak etmenlere maruz kalmayı birlikte deneysel bir çalışma olarak incelemeyi amaçlamaktadır.

Metotlar: Meslek Emniyeti ve Sağlığı Araştırma Enstitüsünce 2011 yılında yapılan Üçüncü Kore Çalışma Şartları Araştırması (KÇŞA) bu çalışmada kullanılmıştır. Toplam 50.032 ekonomik olarak aktif durumda olan kişiler arasından 34.788 çalışan analiz için ele alınmıştır. Bu çalışma basit sabit maaş ve ücret, akort veya parça başına ücret ve kötü ve tehlikeli çalışma koşulları ve titreşim, ses, sıcaklık, kimyevi maddelerle temas ve aşırı hızda çalışma gibi tehlikeli etmenlere maruz kalma için ilave ödeme olarak üç tip ücret arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Tehlikelere maruz kalınan çalışma saatleri için ödeme şeklinin etkilerini ölçmek için çok değişkenli regresyon* analizleri kullanılmıştır. Sonuçlar: Sonuç basit sabit ücretli çalışanların oranının %94,5, akort ücretlilerin %38,6 ve tehlikeli çalışma şartları için ilave ücret alanların oranının %11,7 olduğunu göstermiştir. Sonuç: Akort ücret katı zaman sınırı ve stresli işlerle ilişkilendirilmiştir. Kore Çalışma Şartları Araştırması kesitsel bir araştırma olduğundan bu çalışmanın bazı sınırlamaları vardır.

1. GIRIŞ

Çeşitli endüstrilerde çalışanların sağlık ve güvenliklerini etkileyen çeşitli etmenler üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Ancak özel bir çalışma şartı olan ücret tipinin çalışanların sağlığına olan etkileriyle ilgili olanlar oldukça nadirdir. Özellikle, zamana bağlı olmaksızın üretilen her bir ünite veya yapılan bir işlem için parça başına ücret ödeyen akort ücret benzeri teşvik sisteminin çalışanların sağlıklarını etkilediği belirtilmektedir. Bu teşvik sisteminin işverenin bakış açısından çalışanların üretkenliğini artırmanın bir yolu olarak görünmesine rağmen, bu sistem aynı zamanda çalışanların üretimlerini hızlandırdığı veya çalışma saatlerini artırdığı için çalışanların sağlığı üzerine olumsuz etki yaptığı da bilinmektedir. Son çalışmalar, çeşitli ücret düzenlemeleri arasında, hangi şekil ücret planının, çalışanların sağlığı üzerine olumsuz etki yapmasına ilave olarak kazaların meydana gelmesini yükselttiğini göstermektedir. Ancak Kore’de bu ilişki üzerine göreceli olarak hemen hemen hiç araştırma yapılmamıştır. Ücret şekilleri tamamen farklıdır ve genellikle farklı çalışanlara farklı şekillerde uygulanmaktadır. Bu nedenle, her bir birim için, içinde çeşitli ücret sistemleri, çalışma koşulları, çalışanların sağlık durumları, kazaların meydana gelmesi vb. hakkında tün verilerin olduğu bir veri tabanı oluşturmak kolay değildir.

Üçüncü Kore Çalışma Şartları Araştırması (KÇŞA) Meslek Emniyeti ve Sağlığı Araştırma Enstitüsünce 2011 yılında yapılan ve yukarıdaki bilgileri içeren araştırma, çeşitli ücret düzenlemeleri ve çalışma koşullarının analizi için kullanılabilecek benzeri olmayan deneysel veri deposudur.

Makalenin Devamı İçinhttp://www.yanginguvenlik.com.tr/edergi/5/190/index.html#67/z


 

İlginizi çekebilir...

Binaların ve Yapıların Yangınlardan Pasif Korunması İçin Malzeme Çözümleri ve Bunların Performans Testleri

Binalarda ve inşaat mühendisliği yapılarında, gerek aktif gerekse pasif yangın koruması kullanılmıştır....
10 Mayıs 2018 Perşembe / 14:24

ICAO ve Havaalanı Yangın Ekipleri 2

Yangın ve Güvenlik dergisinin 195. sayısında bulunan '˜ICAO ve Havaalanı Yangın Ekipleri-1' başlıklı makalede, kısaca ICAO (International Civi...
26 Mart 2018 Pazartesi / 17:17

Yol Tüneli Korumasında Düşük Basınçlı Su Sisi Sistemleri

ol tünellerinde meydana gelen kazalar açık yollarda meydana gelenden az gibi görünse de son yıllarda yaşanan birçok büyük kaza işletmeleri, mal sahipl...
26 Mart 2018 Pazartesi / 15:20