E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
ULUS YAPI
HES KABLO

İnşaat Kazanlarının Modellemesi

21 Şubat 2017 Salı / 11:35 | İŞ GÜVENLİĞİ
188. Sayı (Ocak-Şubat 2017)
10 kez okundu

Bir inşaat projesinin, tehlikeli yapısal özellikleri ve önceden tahmin edilemeyen değişiklikler nedeniyle iş kazalarının meydana gelmesine eğilimi vardır. İş kazaları tedarik zincirinin üyelerince, yani inşaat projesine dâhil olan taraflarca, işçilerin yönetiminden, çalışma ortamının durumundan ve maliyet, kalite, zaman gibi hedeflerle ilgili işin getirdiği stresten kaynaklanabilir. Bir kaza maliyetler üzerine, özellikle İş Emniyeti ve Sağlığı (İES) maliyetlerine, etki yapar. Bu nedenle kazaya neden olan değişkenlerin karşılıklı ilişkilerini bilmek önemlidir.

Kazaya neden olan değişkenleri ve iş kazasının bir inşaat projesinin performansı, özellikle maliyeti üzerine etkilerini belirlemek için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Ancak bu çalışmalar tamamlanmamıştır ve kapsamlı olarak nedenler, kazalar ve tedarik zinciri üzerine etkileri arasındaki ilişkileri tarif edemezler. Sistem dinamikleri yaklaşımı gerçek dünyanın problemlerini çözmede karmaşık reel sistemler içindeki değişkenler arasındaki ilişkileri tarif etmek için bir simülasyon yöntemidir. İnşaat projesindeki iş kazalarının analizi için simülasyon yöntemi onu etkileyen değişkenlerin olasılığa dayanan nitelikleri nedeniyle uygundur. Sonuç model iş kazalarının sürecini ve bu sürece dâhil olan doğrudan ve dolaylı maliyeti tarif eder. Sonunda, model kontrol edilmesi gereken İES maliyet elemanlarını ve bunun yanında işçilerin kalitesini geliştirmek için tedarik zinciri alt yüklenici taşeronların ve süpervizörlerin iyileştirilmelerini ortaya koyar.

1. GİRİŞ

İş Emniyeti ve Sağlığı (İES) çok önemlidir ve içinde insanların yer aldığı, inşaat alanını da kapsayan, üretim sürecinden ayrılamaz. Meydana gelen iş kazaları şirkete sadece mali kayıp getirmekle kalmaz, aynı zamanda işçilerin ölümüne de neden olabilir. Bunun yanında şirket, işçiler ve aileleriiçin uzun vadeli kayıplara yol açabilir. Bu problemler sadece Endonezya’da meydana gelmez, bunun yanında dünyadaki diğer ülkelerde de meydana gelmektedir. Genel olarak, inşaat endüstrisindeki iş kazalarının yüksek oranı, çalışmanın özelliklerinden, iş yerlerinin hareketli olmasından, açık alanda çalışma şartlarının hava şartlarından önemli ölçüde etkilenmesinden, sınırlı icra zamanı ve sıkışık iş programından, dinamik ve yüksek fiziksel dayanıklık isteyen çalışma şekillerinden, bunların yanında işçilerin vasıfsız olması ve İES kurallarının zayıf uygulanmasından kaynaklandığı gibi birçok nedene dayanmaktadır. Bu konuda 2009 yılında yukarıda belirtilen enstitüde verilen bir yüksek lisans tezinde de belirtildiği gibi emniyet yönetimi ve emniyet koruma sistemi de aynı zamanda inşaat endüstrisinde yüksek iş kazalarına neden olmaktadır.

Devamı için...  http://www.yanginguvenlik.com.tr/edergi/5/188/index.html#80


 


İlginizi çekebilir...

Nomex: İtfaiyeciler İçin Termal Koruma

İtfaiyecilerin yükleri ağırdır. Kıyafetlerinin bu yüklerine ilave yük olmaması gerekir. Tam da bu noktada DuPont elyafları; üreticilerin, karşılaşılab...
21 Aralık 2018 Cuma / 10:46

Yeni Nesil Acil Duş ve Göz/Yüz Yıkama Çeşmeleri

'Acil güvenlik duşları' ve 'Göz-yüz yıkama çeşmeleri- duşları' deri, göz veya kıyafetlerle temas eden kimyasalları veya toksik maddele...
21 Aralık 2018 Cuma / 10:34

İSG'nin "Ulusal Yeterlilik Sistemi"ndeki Yansımaları

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ilkelerine göre iş sağlığı ve güvenliği (İSG), 'Çalışan kesimin bedensel, ruhsal ve...
19 Ekim 2018 Cuma / 09:42

 

  • Boat Builder Türkiye
  • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
  • Doğalgaz Dergisi
  • Enerji ve Çevre Dünyası
  • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
  • Tersane Dergisi
  • Tesisat Dergisi
  • Yalıtım Dergisi
  • YeşilBina Dergisi

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.