E-DERGİ
Yangın ve Güvenlik 196.Sayı

 


E-Dergi Oku 

Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu

Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu

19 Haziran 2015 Cuma / 16:28 | GÜNCEL


Marmara Belediyeler Birliği’nin desteğiyle ve Türkiye Belediyeler Birliği ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenecek olan “Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu” 9 Mayıs’ta bu alanın tüm paydaşlarını bir araya getirdi.

İş sağlığı ve güvenliğinde temel amaç; sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanması, çalışanların sağlığına zarar verebilecek hususların önceden belirlenerek gereken önlemlerin alınması, iş kazası geçirmeden, meslek hastalıklarına yakalanmadan, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarının temin edilmesi, üretimin devamlılığı için proaktif çalışmaların yapılması ve uygulanmasıdır.

Ülkemizde her yıl 70-80 bin iş kazası olmakta, her gün 3-4 ölüm ve 5-6 maluliyet oluşmaktadır. Türkiye’de şehir nüfusunun artması ile birlikte belediye hizmetlerinde nitelik ve nicelik olarak artış olmakta, belediyelerin üretim ve hizmet kapasitelerinin artması sonucunda belediye hizmetlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusu çok daha önemli hale gelmektedir.

4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftasında Marmara Belediyeler Birliği’nin desteğiyle ve Türkiye Belediyeler Birliği ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 9 Mayıs 2015 Salı günü “Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği” Sempozyumu” düzenlendi.

Bu alanda yapılan bilimsel çalışmaların kamuoyu ile paylaşılması, konu hakkında çalışma yapan yerel yönetim olma bilinci ve sorumluluğuyla, bahsi geçen ekonomik ve toplumsal sorunu her boyutuyla bir kez daha tartışarak ortaya çıkan çözümleri kamuoyunun ve yetkililerin bilgisine sunmaktır.

Bu alanda umut edilen ideallere bir adım daha yaklaşabilmek adına; ilgili kurum, kuruluş, firma ve sivil toplum örgütleri ile iş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet veren profesyonelleri bu sempozyumda aramızda görmekten onur duyduk.