E-DERGİ
Yangın ve Güvenlik 196.Sayı

 


E-Dergi Oku 

YERALTI MADENLERİNDE YANGIN DURUMUNDA TAHLİYE ROTALARININ SİMÜLASYON VE OPTİMİZASYONU (*)

YERALTI MADENLERİNDE YANGIN DURUMUNDA TAHLİYE ROTALARININ SİMÜLASYON VE OPTİMİZASYONU (*)

15 Kasım 2016 Salı / 14:29 | KAPAK KONUSU

Vancho Adjiski, Dejan Mirakouski, Zoran Despodou, Stojance Mijalkouski

Doğa Bilimleri ve Teknik Bilimler Fakültesi, Maden Mühendisliği, "Goce Delchev" Üniversitesi, Makedonya


ÖZET

Yeraltı madenlerinde yangın meydana gelmesine ilişkin riskler uzun süredir bilinmektedir. Tahliye ve kurtarma planları, herhangi bir acil durumda, her bir yeraltı madenine müdahalede bulunulması ve kontrolün sağlamasına imkan tanımaktadır. Bu makalenin temel amacı, yangından etkilenen tüm işçilere sunulacak olan bir bilgisayar simülasyonu süreciyle yeraltı madenlerinde bir yangın meydana gelmesi halinde en iyi tahliye sistemini belirlemektir. Bu çalışmada, bir yazılım kullanarak yangın senaryoları analizi ve en iyi tahliye rotalarını da içeren eksiksiz tahliye planları tasarlamaya imkan tanıyan bir sistem geliştirilmiştir. Yangın senaryoları veritabanının geliştirilmesi ile her türlü duruma yönelik tahliye rotalarının planlanması mümkündür. Sunulan bu yöntem, yangın meydana gelmesi halinde tahliye ve kurtarmaya yönelik etkili bir sistem oluşturma, madendeki hayatları kurtarma ve mali yatırımları koruma konularında yardımcı olabilir. Bu sistem etkili bir tahliye sistemi oluşturmaya yönelik en ekonomik seçenektir ve yeraltı madenlerinde bir yangın meydana gelmesi halinde bir tahliye ve kurtarma sistemi yapmaya yönelik tüm adımları içeren bir yazılım paleti yapma fikri işlevi de görebilir. Sunulan bu model, yeraltı madeninin yangın dinamikleri ve tahliye sistemini ilgilendiren hususlarla birlikte madenin gerçek boyutlarını içeren 3 boyutlu bir modeli hazırladığı için şu ana kadar ortaya atılan diğer modellere kıyasla daha yüksek doğruluğa sahip olacaktır.

*Kaynak: www.sciencedirect.com

Makalenin devamına Yangın ve Güvenlik Dergisi 186. sayıdan ulaşabilirsiniz.