E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 

Havaalanı Güvenliğinde Yeni Eğilimler: Zorluklarla Karşılaşma

Havaalanı Güvenliğinde Yeni Eğilimler: Zorluklarla Karşılaşma

8 Aralık 2014 Pazartesi | GÜVENLİK
755 kez okundu


Günümüzde havaalanı güvenliğinde karar verici konumdaki şahısların karşılaştıkları zorluklar, genel olarak görev kapsamları içine dahil olmayan ilave süreçlerin de dikkate alınması gerektiğinden, her gün daha karmaşık hale gelmektedir. Bunlar içinde, yolcuların hareketlerinin yönetimi, daha yüksek kapasiteli uçaklar, farklı yolcu güvenliği sınıflandırması kriterleri, mevzuata uyum ve artan operasyonel çalışma zamanı ve karlılık gibi hususlar yer alır. Güvenlik endüstrisi tüm bu zorluklara cevap vermektedir ve bunu yaptığı sürece gündeme gelen birkaç fark edilebilir eğilim netlik kazanmaktadır.

Eğilim 1: Akıllı, Geniş Alan Keşfi Kullanılması

Kapsamlı herhangi bir güvenlik politikası genellikle ilk savunma hattının havaalanı çevresini sardığı çok katlı bir yaklaşımı ele alır. Son zamanlarda havaalanlarında kamuoyunun oldukça bilgi sahibi olduğu çok sayıda olay meydana geldi ve bunlar gerek kasıtsız gerekse kasten alanın çevresinden olan ihlallerle başladı. Bu olaylar sadece alandaki operasyonlara, yolculara ve havaalanındaki mülke bir tehdit oluşturmadı, bunun yanında günümüzün rekabetçi pazarında havaalanının tanınırlığına zarar vererek, iş ortakları ve müşterilerin güven ve inançlarını da sarsabilir duruma geldi.

Çevre güvenliği algılaması için mevcut ileri teknoloji içeren çözümler diğerleri arasında uzun menzilli termal görüntüleme keşfi kameraları, yanıltıcı alarmlara dirençli yapı ve hareketi belirleme sensörleri ile bunların yanında yer radarı ile keşif ve izleme yer alır. Harekete geçirildiğinde, bu harici keşif sistemleri yetkisiz sızma girişimlerini havaalanı sınırlarının oldukça uzağından otomatik olarak değerlendirmek, tanımlamak ve olası riskleri operasyonlara ve mülke bir tehdit oluşturmadan önce kontrol altına almak için akıllı yönetim platformları yardımıyla çalıştırılabilir.

Değerlendirilen nesnelerin, araçların ve insanların video analizleriyle canlı olarak izlenmesinin beraberinde getirdiği faydalar aynı zamanda havaalanı operasyonlarına tüm yer faaliyetlerini tipik olarak faal ve dinamik bir ortamda etkin olarak kontrol etmede yardımcı olmaktadır. Tüm hareketler ve faaliyetler otomatik olarak planlanan ve yetki verilen güzergâhlara diğer havaalanlarının veri tabanlarıyla gerçek zamanlı olarak bütünleşecek şekilde karşılaştırmak için işlenir. Bu, havaalanı güvenlik operatörlerinin uyarılmalarını ve sıradışı olaylara önceden tanımlanmış ve onaylanmış iş akışları yardımıyla şüpheli davranışlara karşı tepki vermelerini kolaylaştırır.

Günümüzün geniş ölçekli keşif çözümleri, kritik olayların sonuçlarını tek bir ekran üzerindeki kapsamlı dijital harita ile göstererek kamera ve diğer sensör girdilerinden süzer. Üç boyutlu analizle bütünlemiş olarak belli nesnelerin özelliklerini belirler, tüm faaliyet ve olayların önceden değerlendirilmiş sınıflandırmalarını kullanarak operatörleri destekler. Bu sistemler akıllı görev bölgeleri ve sanal bariyerler kullanarak faaliyetleri tespit ederek, izler ve sınıflandırır. Bu şekilde operatörlerin gerçek zamanlı olarak tüm bölgede ne olduğunu görmelerini sağlar.

Eğilim 2: Uçak Park Alanının Korunması

Havaalanı apronu yani uçakların park ettiği, yükleme, boşaltma ve yakıt alma yaptığı alan oldukça yüksek risk altındadır ve hassas bir alandır. Yetkisiz giriş tehdidine karşı koymak için, nesneleri ve şahısları izlemek, park alanında park etmiş durumdayken rutin uçak servis operasyonlarını tanımlamak için son teknoloji ürünü akıllı algoritmalarla desteklenen video sistemleri uygulanmaktadır. Bu çözümler olağandışı faaliyetleri anında belirlemekte, uçak ve onunla ilgili mülkün güvenliğini sağlayarak sürekli bir uyanık olma durumu temin etmektedir.

Havaalanı operatörlerine sunulan mevcut çözümler keşif kameralarının tel örgülerin etrafında, binalarda ve alanlarda sanal bariyerler veya bölgeler oluşturmak üzere kullanılmalarını sağlar ve bunlar yetkisiz bir faaliyet meydana geldiğinde otomatik alarmları tetikler. Kameralardan gelen alanı kapsayan görüntüler otomatik olarak operatörde görüntülenir, faaliyeti gerçek zamanlı olarak izler ve sınıflandırır. Operatörler tüm park alanını görüntüleyen, gerekli tüm bilgilere gösteren bir grafik ekranı izler. Bir hadise meydana geldiğinde, olayın nokta olarak yeri belirlenir ve güvenlik personelinin veya uygun önleme kaynaklarının oraya etkin şekilde aktarılması kolaylaşır.

Eğilim 3: Mevcut Terminal Altyapısının En Uygun Duruma Getirilmesi

Ortak bir terminal alanı içinde çeşitli yerlere (veya yerlerden) ve farklı güvenlik belgeleriyle seyahat eden veya gelen yolcuların kontrollü ve etkin bir şekilde transferine olan ihtiyaç bugün birçok havaalanının karşı karşıya kaldığı en önemli zorluktur. Avrupa’da örneğin, Şengen ve Şengen dışı ülkelerden gelen yolcuların ölçülü, kontrollü ve güvenli bir şekilde ayrılmasına ihtiyaç vardır. Küresel olarak birçok uluslararası havaalanı yurtiçi ve uluslararası yolcuları, giderek kalabalıklaşan terminallerinde işlem yapmak için benzer ayırma ihtiyaçlarıyla karşılaşmaktadır.

Bu gibi durumlarda, göçmenlik ve gümrük prosedürleri ayrılmış alanlarda özel şartlar altında yapılır ancak genellikle terminalin alt yapısı kullanılır. Yolcu veya nesnelerin kontrollü bir bölgeden diğerine transferlerinin ortadan kaldırılması için çözümlere ihtiyaç vardır. Birçok havaalanında sadece önceden belirlenmiş ve onaylanmış alanlar arasında otomatik transiti kolaylaştırmak için kendilerine özel önlemler yerleştirilmektedir. Örneğin, Avrupa’nın büyük havaalanlarından biri, yolcuların terminalin farklı güvenlik uygulamaları olan seviyeleri arasında seyahat etmeleri için mevcut genel kullanıma açık asansörlere girmelerine müsaade eden bir çözümü kurmaktadır. Bir asansör çağırıldığında yolcuların veya nesnelerin olmaması asansör kabininin 3 boyutlu hareket algılayıcıları olan çoklu keşif ve termal görüntüleme kameraları ile ayrıntılı bir taramasının yapılmasıyla sağlanır. Süreç saniyeler içinde tamamlanır, asansörün hareket etmeden önce boş olmasını sağlar ve şahıs veya nesnelerin transferiyle herhangi bir güvenlik ihlali mümkün olmaz.

Eğilim 4: Yolcu Akışının Ölçülmesi

Ekonomik gerilemelere rağmen, hava yoluyla seyahat küresel olarak büyümeye devam etmektedir. Taşıyıcılar arasında kod paylaşımı, daha büyük uçakların kullanılması, merkezi ve bağlantılı ‘topla ve dağıt’ sistemi havayolu şirketlerine son derece büyük kazançlar sağlamakta, ancak bunun yanında terminal içinde mevcut olan yolcuların sayısının da artmasına neden olmaktadır.

Bunların sonucu ortaya çıkan dar boğazların ve kuyrukların meydana gelmesi bugün havaalanlarının karşı karşıya kaldıkları önemli sorunlardan biridir. Katı güvenlik prosedürleri problemi daha karmaşık hale getirmekte, yolcuların uçağa biniş saatlerinden çok önce havaalanına gelmelerine ihtiyacı artırmakta ve terminal içinde hareketlerini kısıtlamaktadır.

İlgili tüm süreçleri ve beklenen tesisleri kontrol edip yönetmek için yeterli sayıda personel görevlendirilmelidir. En uygun hizmeti maliyet ve sonuçlarına karşı dengelemek de şüphesiz karmaşık bir görevdir. Havaalanının, yolcuların akış hatlarındaki tüm önemli noktalarda kuyrukları önleme ve ölçme yapma kabiliyeti havaalanlarındaki operasyonları en uygun duruma getirmede temel öğedir. Şimdi personele izleme, yönetme, yolcular ve bagajlarıyla ilgili bilgileri paylaşmada yardımcı olacak akıllı çözümler bulunmaktadır. Akışın izlenip kontrol edilmesi ve öngörücü analizler gibi teknolojiler havaalanı verilerini gerçek zamanlı olarak yakalama ve erişime imkanı sağlayarak en etkin çözümleri bulmalarında destek olurlar. Havaalanındaki kuyruklara ve yolcu akışını en uygun duruma getirmeye destek olmak, uçağa biniş kartlarının onaylanması ve otomatik personel planlama ve kaynakların gerçek zamanlı olarak yolcu faaliyetlerine karşılık verecek şekilde dinamik olarak kaydırılması dahil olmak üzere operasyonel masrafları düşürmek bu teknolojilere örnek olarak sayılabilir. Hassas ve doğru yolcu akış bilgilerinin kullanılması yolcu davranışlarını daha iyi anlamaya ve bunun sonucu olarak havaalanlarına operasyonel etkinlikleri ve terminal yerleşim düzenini en uygun duruma getirme imkanı sunar ve perakende satış alanlarını yeniden düzenlemede fayda sağlar. Beklenen ve fiili bekleme zamanlarının gerçek zamanlı bilgileri yolculara artan bir şekilde verilmektedir.

Bunların olası yolcu hayal kırıklıkları, sinirlenmeleri ve memnuniyetsizliğini azalttığı, neticesinde de havaalanının bilinirliğini ve tekrar kullanma yönünde tercihleri artırdığı kanıtlamıştır.

Eğilim 5: Biyometrik Tanıma ve Doğrulama

Birkaç senedir araştırmacılar daha iyi güvenlik ve gelişmiş kullanım kolaylığı için ölçülebilir biyolojik tanıma özelliklerini kullanan oldukça yüksek doğrulama teknikleri geliştirmektedir.

Havaalanı sektöründen geleneksel erişim kontrolü ve tanıma çözümlerinin güvenirliğini artırmak ve takdir edilmesini sağlayan biyometrik doğrulama teknolojisinin çok daha yaygın kullanılması için artan bir talep mevcuttur.

Havaalanı güvenlik yöneticilerinin yaptıkları son araştırmalara göre yetkisiz erişim havaalanı güvenlik tehditlerinin en üst noktasında yer almaktadır.

Personel ve havaalanı taşeronlarının kimlik kartlarının kötü niyetli olarak havaalanı içindeki yetkisiz alanlara giriş maksatlı kullanılma potansiyeli, ilave güvenlik seviyesi sağlayan oldukça etkin ve bir o kadar da kullanıcılarca etkin olarak kullanılabilecek araçlara ihtiyaç duymaktadır. Biyometrik çözümler çok daha uygun maliyetli ve güvenilir hale geldikçe, kullanımlarının artacağı da beklenmektedir.

Kimlik doğrulaması, parmak izi, yüz tanıma, gözbebeği ve retina taraması gibi birkaç teknolojik muhtelif başarılı uygulama seviyesinde bir süredir kullanılmaktadır.

En etkinlerinden biri olan ve en yaygın kabul gören teknikleri kullanan elin avuç kısmındaki insan damar oluşum şeklini güvenli bir şekilde tarayan avuç içi damar iziyle tanıma, piyasaya sunulan en yeni teknolojiler arasındadır. Her şahıs için farklı olan avuç içi damar dağılım şekli oldukça karmaşıktır ve damarların pozisyonları insanın yaşam süresince değişmez. Son derece güvenilir bir tanıma sağlar öyle ki ciltte veya derinin üzerinde, yüzeyde meydana gelebilecek bozukluklar okuyucunun performansını etkilemez.

Doğrulayıcı okuyucular kan damarlarının formunu birkaç saniye içinde taramak için infrared teknolojisi kullanır ve okuduğu bilgiyi kullanıcının kayıtlı kartında depolanmış karakteristik bilgiyle eşleştirerek kartın sadece gerçek sahibince kullanıldığını teyit eder.

Zorlukları Doğru Ortakla Karşılamak

Bu eğilimler güvenlik endüstrisinin günümüzün zorluklarına etkin bir şekilde cevap verdiğini ortaya koymakta ve havaalanı operatörlerinin ihtiyaçlarını göstermektedir. Ancak, bir havaalanı içinde belli güvenlik çözümleri yolcu ve hava trafiğinin etkin şekilde akışını etkileyebilir. Bu nedenle en uygun seviyede reaksiyon ve tepki verme seviyesi sağlamak için birlikte çalışan sistemlerle sorunların ve tehditlerin erken belirlenmesi, güvenilir bir şekilde ele alınarak halledilmesi önemlidir.

Entegre çözümler güvenliği daha da iyileştirir, etkinliği ve güvenirliği artırır ve bu sırada havaalanı operatörlerinin riske maruz kalmasını azaltarak genel olarak yolcu ile ilgili deneyimlerini geliştirir. Önde gelen firmaların ürettiği komuta ve kontrol platformları havaalanlarının günlük çalışması içinde önemli bir yer alır, tüm güvenlik ve emniyet vakalarında koordineli, zamanında ve uygun karşılığın verilmesini sağlar.

Sadece sınırlı sayıda güvenlik çözümü sağlayıcıları belli bir alana özel hazırlanmış havaalanı portföyü sunabilir. Gerekli bilgi, küresel erişim ve proje deneyimi bugünün havaalanı ihtiyaçlarının karşılanması için gereklidir. Ancak birkaç sunucu entegre havaalanı projeleri temin etme, teknik tasarım ve özellik, proje yönetimi, eğitim ve uzun süreli servis desteğiyle müşterileri destekleme imkanına sahiptir.

Modern havaalanı güvenliği karmaşık ve dinamik bir konudur, ancak doğru güvenlik çözümü sağlayıcısı desteğiyle en etkin çözüm her zamankinden daha fazla erişilebilir durumdadır. 


İlginizi çekebilir...

DUPONT NOMEX İstasyon Kıyafetlerinin Performansı

DuPont NOMEX ile yapılan giysilerin sunduğu yüksek termal koruma, DuPont â„¢ THERMO- MAN® sistemi gibi termal manken cihazları kullanılarak simüle e...
26 Mart 2019 Salı

Çevre Güvenlik Sistemleri Fiber Kablo Sensörlerin Kullanımı

Günümüzde, çevre-sınır güvenliği maksadıyla kablonun titreşim sensörü olarak kullanıldığı iki sistem mevcuttur....
26 Mart 2019 Salı

Akıllı Kentlerde Siber Güvenlik Saldırıları ve İlgili Mobil Teknolojiler

Akıllı kent, vatandaşların yaşam biçimlerini daha iyi hale getirmek için otomatik ve etkili hizmet sunumuna modern teknolojiyi entegre eden kent anlam...
27 Mart 2018 Salı

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.