E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
İZOCAM
BOSCH
ALP POMPA / ETNA
VALFTEK
AYVAZ
KSB
EZGİL GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ

Ellerinizi Seviniz

Ellerinizi Seviniz

15 Ekim 2014 Çarşamba / 15:42 | İŞ GÜVENLİĞİ
257 kez okundu

Kazasız bir işyeri oluşturma uğraşı içinde olan Dean Cowley, Asya’da çalışanlara emniyet sağlayan “El Güvenliği” kampanyasını ve tekniklerini paylaşıyor.

Genellikle farkında olmadan doğal olarak ellerimiz ve parmaklarımız günlük olarak sayısız iş yaparlar. Eller vücudumuzun son derece kullanışlı ve fonksiyonel parçalarıdır ve yaralanmaları büyük bir fiziksel engellilik anlamına gelir. Dikkatsizlik, farkına varmada bir aksaklık, emniyet kurallarına dikkat etmeme ve dikkatin dağılması iş yerlerinde ellere gelebilecek yaralanmaların en büyük sebepleri arasındadır.

Bütün endüstrilerde ellerin maruz kaldığı yaralanma rakamları oldukça yüksektir. Avustralya’da Ulusal Meslek Sağlığı ve Emniyeti Komisyonu (UMSEK) iş nedeniyle meydana gelen yaralanmalara ait hastane kayıtlarında yaptığı incelenmede, 2004 yılında iş kazası nedeniyle hastanede tedavi edilen 15902 vakada el yaralanmalarının %37,17’lik yüksek bir dilimde yer aldığını tespit etmiştir. Vücudun bu noktası en sık rastlanan meslek kazalarına maruz kalmaktadır.

Bu eğilim özellikle inşaat ve madencilik endüstrilerinde, atölyelerde ve atölyelerle ilgili işlerde geçerlidir. Gerçekten de 2013’te Avustralya hükümet madenleri güvenlik bülteni “Queensland madencilik endüstrisinde el kazalarının zaman kaybına neden olan en sık rapor edilen ikinci kaza olduğunu belirtmiştir”. Birçok bakımdan bu bilgi şaşırtıcı değildir. Zira eller genellikle iş görevlerinde merkezde yer alırlar. Bunun sonucu olarak eller genellikle vücudun iş tehlikesine en yakın parçasıdır. Örneğin, çekicin vurma noktasına, titreşim yapan araca, sıcak boruya veya keskin bir nesneye.

İşyeri kazaları analizleri el yaralanmalarının ana sebeplerini şöyle göstermektedir;

• Eller nesneler arasında yakalanmakta veya sıkışmaktadır,
• Eller havada uçan, hareket eden veya düşen objelerden darbe almaktadır,
• Eller nesnelere çarpmakta veya keskin bir nesneyle temas etmektedir.

Bakım faaliyetleri sırasında dikkatsizlik veya rehavetin getirdiği gevşekliğin sonucunda şunlar meydana gelmektedir;

• Hatalı araçların kullanılması,
• El koruma vasıtaların kullanılmasında hata,
• Tehlikeli vücut pozisyonlarının veya çalışma yöntemlerinin benimsenmesi.

 

El Güvenliği Kampanyası

 

El güvenliği bilincini artırmak ve el yaralanmalarını önlemek için Endonezya’daki büyük bir kömür madeni projesinden gelen sağlık, emniyet, çevre ve proje planlama ekipleri ‘Aku Sayang Tanganku’ ismi verilen ‘Ellerimi Seviyorum’ kampanyası planladı. Kampanyanın ana unsurları her iş yerine uygulanabilirken, kampanya,  sloganı bakımından belirgin bir Endonezya dokunuşuna sahipti ‘Aku Sayang Tanganku’. ‘Sayang’ kelimesi güçlü bir şekilde duygusaldır ve derhal Endonezyalıların dikkatlerini çekti. Sevgi, dikkat etme veya sevimli anlamına gelebilir.

2008 Ağustosu ile 2012 Temmuzu arasında, yaklaşık 1800 çalışanı içine alan bu proje 39 el yaralanması rapor etti. Bu ayda yaklaşık 0,8 el yaralanması demekti. Bu 39 yaralanmadan biri çalışanın iş yapamamasına neden olan yaralanma ve yedisi kaydedilebilir yaralanmadır (iş nedeniyle yaralanma). Bunlara tıbbı yardıma gerek duyulanlar ve farklı iş yaralanmaları dâhildir.

Bilinç kampanyası seminerde programlanmış haftalık güvenlik konuşmasında başlatıldı. Tesis yönetim ekibi, mekanikler ve taşeronlar dâhil olmak üzere 159 çalışan katıldı. Tüm katılanlar el güvenliğine verdikleri önemi belirtmek üzere el şeklinde bir levhada  ‘Ellerimi Seviyorum’ ifadesini imzaladılar. Bu levha atölyeye, yakıt istasyonlarına ve iş yerindeki saha atölye alanı çalışanlarına ellerini korumaları için bir hatırlatma olarak koyuldu.

Bu Endonezya çıkışlı kampanyadan gelen mesaj daha sonra organizasyonun geri kalanı tarafından paylaşıldı.

Kampanyanın Ağustos 2012’de başlamasından beri bu tarz yaralanmaların aylık frekansı yarıya indi ve yaralanmaların ciddiyeti skalanın düşük tarafına doğru azaldı, her vaka sadece ilk yardım müdahalesine ihtiyaç duydu. Başarısına dayanarak, bölgede benzer temalı girişimlerle diğer projeler yürütülmektedir.

Emniyet Eldivenleri ve Güvenli El Uygulamaları

 

Bu olaydan çıkartılacak ders, el yaralanmalarının eğer uygun önlemler alınırsa hafifletilebileceğidir.  Kaymaz pamuk veya kesik ve darbe dirençli gibi çeşitli şekillerde olan güvenlik eldivenleri esas Kişisel Koruyucu Cihazlardır (Personal Protective Equipment- KKC). Eldivenler parçalanma, kesilme, sürtünme ve darbeye karşı korur. Bunlar şirket esaslı yaralanma istatistiklerine göre, el yaralanmalarının %70’ini oluşturmaktadır. Ancak eldivenler kırılma veya ezilmeye karşı hemen hemen hiç koruma sağlamazlar.   

Bazı şirketler kendi güvenlik kılavuzlarında personelin eldivenlerini yanlarında taşımalarını öngörmüşlerdir. Bu şekilde eldivenler her ihtiyaç duyulduğunda kişinin yanında olacaktır. Birçok faaliyette elleri korumak için değişik tiplerde eldiven giyilmelidir, ancak dönen makinalarla çalışırken takılması tehlikesi vardır ve daha güvenli uygulama hiç, özellikle bol veya gevşek kısımları olan,  eldiven giyilmemesidir.

Çalışanlar, kesme, sıkışma, ezilme ve yanma dâhil yaralanmaları önlemek için takım kullanırken, gözlerinin elleri üzerinde olmaları konusunda teşvik edilmelidir. Personele ellerini hiçbir zaman bir nesneyi kaldırma noktalarının yanına veya yük ve sabit nesne arasına koymaması öğütlenmektedir.

Kontrol Hiyerarşisi

Güvenlik tehlikelerini gerçek anlamda yönetmek için tek yol, tehlikeleri işyeri dışında tutacak şekilde tasarlamaktır. Şirketler güvenlik tehlikelerini yönetmek için kontrol hiyerarşilerini katı bir şekilde uygulamalı, her zaman yukarıda kontrol hiyerarşisi şeklinde resmedildiği gibi katı kontrol önlemleri aramalıdır.

Biraz önce bahsedilen Endonezya çıkışlı el güvenliği kampanyasında belirtilen el yaralanmaları tehlikesini azaltmak için mümkün olan her şeyin yapılmasını sağlamak amacıyla bir seri, katı ve yumuşak kontrol mekanizmaları oluşturuldu ve değerlendirildi.

Kontrol hiyerarşisi öncelik sırasına göre bir kontrol önlemleri listesini göstermektedir. Liste özel bir zarara veya tehlikeye maruz kalmayı ortadan kaldırmak veya en azından minimize etmek için kullanılabilir. Hiyerarşinin en altından başlamak yerine, şirketler daima çizginin üzerinde çalışmaya gayret etmelidir. Bu ise odak noktası katı, daha yüksek düzeyde risk kontrolüdür ve sonuçta davranışı şekillendirir.

‘Ellerimi Seviyorum’ kampanyasıyla ilgili olarak getirilen çeşitli kontrol mekanizmaları, delme cihazlarının, inşaat demiri kesme ve bükme makinaları, benzer tasarımlarının cihazları kaldırma noktaları ve el takımı kullanımı bakımından iyileştirecek şekilde gözden geçirilmesi yer almaktadır. Örneğin, kontrol düğmeleri ve montaj noktalarına mümkün olan yerlerde bunların yerlerini düzenlemek veya tasarımı vasıtasıyla koruma sağlamak, pazarda bulunan daha iyi performans veren makinaları belirlemek ve satın alma şartnamelerini bu makinalara göre ayarlamak. Cihaz veya makina üzerindeki herhangi bir sıkışma veya tutma noktası görünür bir boyayla markalandı, çalışma yerinin etrafı uygun bir şekilde işaretlendi ve kampanyayla beraber el güvenliği eğitimi sunumları yapıldı.

Uzun dönemde güçlü bir el güvenliği davranışı yerleştirmek için, işyeri liderliği, güvenlik bilinci oluşturma programları ve el güvenliğine yönelik iş güvenliği toplantıları yapıldı. İlave olarak, çalışanların tehlikeleri tanımaları vücudun bir parçasının sıkışma veya kırılmasına karşı olası tehlikelerle, özellikle tehlikenin yüksek olduğu zamanlarda, vardiya değişimi sırasında tehlikeli görevlerin denetimiyle ilgili olarak artırıldı.

Aynı zamanda delme cihazları veya elektrikli el aletleri kullanırken vücudun pozisyonuyla ilgili çalışan davranışları daha yakından izlendi. Daha kesin risk değerlendirmeleri yapıldı.

Şirketin halen yürürlükte olan güvenlik girişimine göre yerleşmiş olan iki anahtar kural bu kampanyayla ilgili olarak daha önemle vurgulandı. Bu kurallardan birincisi herhangi bir göreve başlamadan önce çalışmaya uygunluğu rapor etmek ve tehlikeleri tanımlamaktı. İkincisi ise her durumda kaldırma ve destekleme görevlerinin emniyetle yapılmasıydı. Bu, uygun ve doğru kişisel koruyucu cihazın bulundurulması, kullanımının sağlanması ve işin maksadına en uygun iş eldivenini tanımlamak için bir çalışma yapılmasına ilave olarak uygulanacaktı.

Şirket aynı zamanda kerestelerin çivileri çıkartıldıktan sonra kereste üzerindeki keskin objelerin ortadan kaldırılması için en iyi hizmet işi uygulamalarının yapılması konusunda güvence de verdi. İşyerine girmeden önce sıkışıp takılmak suretiyle parmaklarda herhangi bir tehlike meydana getirebilecek olası risk oluşturan yüzük, bilezik gibi mücevherler çıkartıldı ve dönerek çalışan makinalara takılabilecek gevşek kol,  etek veya gömlek giyilmemesi için uygun ikazlar yapıldı. Bu uygulamalarla ilgili uyumun sağlanması için denetleme ve izleme artırıldı.

Kazasız Bir Ortam Sağlamak İçin Gayret Etmek

Sorumlulukları, liderlik, risk yönetimi ve eğitimi açık ve belli bir şekilde güvenliğe dönüşecek düzenlemeler için, işletmeler artan davranışsal güvenlik kampanyalarına başlamaktadır. Böyle bir kampanyada, 2009 yılında başlayan ‘HAYAT İÇİN ÇABA GÖSTER’ girişimi şu sıralarda ‘kazasız bir ortam için çaba göster’ sloganına bağlı olarak sürmektedir.

Her işyeri projesinde enerjik bir güvenlik kültürünü sağlamak için üç temel yol haritası belirleyen girişimin stratejik açıklaması Ekim 2012’de tamamlanmıştır. Bu temeller ileriki bölümlerde detaylandırılacağı üzere her bir işletme biriminden beklenen minimum standartlardır ve kültür ve liderlik, Klas 1 kazaya odaklanma ve davranış olarak tarif edilir.

Kültür ve Liderlik

Organizasyonun kültürü işletme liderlerince belirlenir ve buna göre güvenlik kültürü de üst yönetimden başlamalı ve üst yönetimce yürütülmelidir.  Organizasyonun kültürü güvenli ve sağlıklı bir iş yeri sağlamak için bir temel değer belirleyerek şekillenir.  Tüm yönetim ve denetim seviyesi personeli bir güvenlik liderliği kursuna katılmalı ve görünür liderler olmalıdır.

Klas 1 Riskleri Ortadan Kaldırmak

Her işletme, planlama kademelerinden başlayarak ön sıradaki teslimat noktasına kadar, risk yönetimi yaklaşımının çeşitli adımlarını tarif eden Klas 1 veya daha yüksek önem dereceli bir risk yönetimi sürecine sahip olmalıdır. Risk yönetimi, tüm risklerin kapsama alınması için görev verme sürecinin her kademesinde aktif olarak yer alan doğru insanları kapsamalıdır.

Süreç aynı zamanda, görev için gereken kontrollerin ön sıradaki personel ve işçilere yalın bir şekilde iletilmesi için, basit, ancak etkili risk açıklamasını -brifingini- ve izleme kontrol araçlarını da içermelidir.

Davranış

İşletmeler personeline kendilerine ait Klas 1 risk kontrol prosedürleri hakkında bir tanıtım ve açıklama sağlamalıdır. Bu programlar kapsamlı bir Eğitim İhtiyaçları Analizine dayanarak tasarlanır. Belli bir eğitim araçları analizini esas alarak projelerin kendilerine özgü özel eğitim programlarını geliştirmeleri gerekmektedir.  Bu kursalar için beklenti, kursların hem İngilizce hem de işletmenin kendi dilinde verilmesinin mümkün olmasıdır. Katılmak, kıdemli operasyon personelinden ön sıradaki kıdemsiz ustabaşına kadar yeni tüm personel için zorunludur.

Eğitim Tesisleri

İşletmelerin kendi eğitim müfredatlarını etkin bir şekilde vermelerini sağlamak için, uygulamalar şimdi tüm Asya’daki ‘HAYAT İçin Gayret Göster’ eğitim merkezlerinde yaygın olarak görülmektedir. Bu eğitim merkezlerinde şirketin yüksek tehlike sınıfındaki görevleri nasıl yapacaklarını gösteren özel maket alanları bulunmaktadır.

Endüstride çalışmanın yanısıra gelen güvenlik tehlikelerinin sıklığı ve ciddiyeti nedeniyle, ön safta çalışan deneticiler ve yöneticiler üzerine bilmeleri gereken bilgi ve güvenlik yönetimi sisteminin gereksinimlerini karşılamak için tamamlanması gereken dokümantasyon bakımından çok büyük miktarda baskı olduğu kabul edilmektedir. Personele kabiliyetlerinin en iyisini göstermede yardımcı olmak için,  işyerinde güvenlikle alakalı çok önemli bilgilerin toplanmasını kolaylaştıracak seyyar güvenlik uygulamaları geliştirilmiştir.

Uygulamalar personelin güvenlik standartlarına, uygulama usullerine, ön saf personel için eğitim materyallerine ve daha fazlasına kolaylıkla erişmesini sağlar. Uygulamalar aynı zamanda personele güvenlik yönetiminin kilit konumdaki elemanlarına, referans dokümanlarına, risk değerlendirmelerine ve ön sırada çalışma metotları açıklamalarına kolayca ve geliştirilmiş şekilde ulaşmasını sağlar.

Markalama, Teşvik ve Destek

Kapsamlı eğitim programlarıyla öğrenilen davranışlar daha ileri seviyede görünür tanıtım vasıtalarıyla kademe kademe verilir. Bu, güvenlik politikaları ve güvenlik hedefleriyle birlikte sürekli ilerleme için hayati bir kolaylaştırıcı olan güvenlik yönetimi standartlarının başarıyla yerleştirilmesinin önemli bir adımıdır. Yüksek profilli sağlık ve güvenlik programları güvenliğin yönetimi için bireysel ve organizasyon çapında genel davranış beklentilerini önceden sezilebilecek bir davranış biçiminde belirler. 

Temelde şirketler içinde güvenli ve sağlıklı bir çalışma yeri sağlamanın esas değerlerini içselleştirmek ve güvenlik girişiminin temellerini atmak sonuçlarını bir süre sonra gösterecektir. Endonezya kömür madeni projesinin ilk örneği olarak, şirket, şimdi yaranmalardan dolayı çalışma zamanı kaybı olmadan iki yıl ve 16 milyon adam saati geride bırakmıştır. Tüm işletmelerdeki projeler benzer olumlu istatistik raporları göndermiştir. Güvenlik uygulamalarının dışarıdan tanımaları ise yoğun inşaat endüstrisi güvenlik ödülleri, küresel sağlık ve güvenlik ödülleri vasıtasıyla görünmektedir.

İşçiler harcanabilir varlıklar değildir. Şimdi işverenler için işçilerinin her birinin güvenini sağlamak üzere ileri doğru bir adım atma zamanıdır.


 

İlginizi çekebilir...

Erimiş Metal Sıçramalarına Karşı Koruyucu Elbiseler

Ağır endüstriyel işlerin yapıldığı fabrikalar veya iş yerleri, insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen birçok hayati riski içinde barındırır....
27 Mart 2018 Salı / 09:52

Sağlık ve Emniyet Girişimleriyle İşçilerin Performanslarının Etkilenmesi

Bir işveren kuruluşuna kayıtlı inşaat projesi yöneticileri (İPY-CPM) ve genel yükleniciler (GM) arasında İPY'lerin işçilerin performanslarını Sağl...
14 Şubat 2018 Çarşamba / 13:06

'HSE RADAR ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrol Altında'

Uluslararası birçok yazılım firmasında üst düzey pozisyonlarda görev yapmış ve çalışmalarına kurucularından biri olduğu HSE Global'de Genel Müdür ...
14 Şubat 2018 Çarşamba / 11:55