E-DERGİ
Yangın ve Güvenlik 195.Sayı

 


E-Dergi Oku 

JOHNSON CONTROLS
MAS GRUP
TEKNO YANGIN
BTS YANGIN
STANDART POMPA
DRAEGER SAFETY
BURSAN
EEC ENTEGRE BİNA KONTROL SİSTEMLERİ

ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE YANGIN TAHLİYE SİMÜLASYONU

ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE YANGIN TAHLİYE SİMÜLASYONU

27 Aralık 2016 Salı / 13:44 | YANGIN

CHIWON AHNa , JOOYOUNG KIMb, SEUNGJAE LEEa

a Department of Transportation Engineering, The University of Seoul b Integrated Urban Research Center, University of Seoul

Ekonomilerin büyümesi ile birlikte, Kore’de yüksek katlı binalar ve geniş alışveriş merkezleri inşa edilmektedir. Buna karşılık, bu binalar oldukça büyük ve büyüklüklerine ve yapılarına göre komplekstirler. Dolayısıyla, yangın durumunda ajanlar tahliye problemleri ile karşılaşacaktır. Anında harekete geçmemeleri halinde, boğulma ve zehirlenme sonucu ölümle karşılaşabilirler. Bu çalışma hem insani hem de yapısal tahliye unsurları ile ilgili olarak ajan temelli modeli ile analiz yapmıştır. Bu ajanlar üç olay incelemesi ve dört grup ile simülasyon modeli için sınıflandırılmıştır. Her bir olay, farklı sayılarda ajanı barındırır ve dört grubun her birinin farklı çıkış farkındalığı seviyeleri bulunmaktadır. Aynı zamanda, her grubun potansiyel yol planı ile toplam tahliye zamanı da analiz edilmiştir. Sonuç olarak, insan çakışmasının toplam tahliye zamanındaki ve iç yapıda bilinen ve bilinmeyenler arasındaki çakışmanın oluşmasındaki sorumluluğu ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak, konumsal çevre faktörü açısından en iyi tahliye zamanı 8’22’’, diğer durumlarda 60’ civarında ölçülmüştür. Bu aynı zamanda tahliye edilenlerin yüksek yoğunluklu alanlardaki çıkış genişliklerinin optimize edilebilmesi açısından etkin bir yöntemdir. Daha da ötesinde, gelecekteki çalışmalar toksik gaz ve ulaşım zayıfl ıklarını da içerebilir.

Bu makalenin devamına Yangın ve Güvenlik Dergisi 187. sayımızdan ulaşabilirsiniz.