Yangın ve Güvenlik Dergisi 220. Sayı (Ocak-Şubat 2021)

52 Yangın ve Güvenlik / Ocak-Şubat 2021 yanginguvenlik.com.tr ÜRÜN HONEYWELL YANGIN GÜVENLİK SİSTEMLERİ İÇİN BULUT PLATFORMUNU TANITTI Y angın ve can güvenliği alanında uzman firma Honeywell, ilk hepsi bir arada güvenlik bulut platformu olan Çevrimiçi Yangın ve Can Güvenliği Hizmetleri’ni (CLSS) piyasaya sundu. Honeywell Forge platformu üzerine inşa edilen Honeywell’in CLSS çözümü, yangın teknisyenlerine kesintileri en aza indirme, yönetmelik ve standart- lara uyumu kanıtlama ve yangın ve can güvenliği sistemlerinin tasarımı, kuru- lumu, hizmete alınması, test edilmesi, bakımı ve raporlaması için ihtiyaç duyu- lan süreleri azaltma imkanı sunuyor. Honeywell Küresel Yangın Yazılım- ları ve Hizmetleri Genel Müdürü Sameer Agrawal “Günümüzün küresel dünya- sında yangın ve can güvenliği endüst- risinin, tesis müdürlerine ve sistem entegretörlerine sistemlerini her zaman her yerden izleme ve sorunları teşhis etme imkanı tanıyan çözümler ürete- rek yenilik yapması gerekiyor” diyerek sözlerine şöyle devam etti: “Birçok tesis daha sağlıklı çalışma ortamları yarat- maya ve hatta sosyal mesafe kurallarına uymak için bir alanda bulunan kişilerin sayısını sınırlamaya çalışıyor. CLSS saye- sinde, sistem entegretörlerinin müşte- rilerine en yüksek güvenlik ve hizmet seviyesini sunmalarına ve tesise dahi gitmeden sistemdeki sorun hakkında bilgi almalarını sağlayarak daha etkin çalışmalarına yardım ediyoruz.” Yangın güvenliği değer zinciri gene- linde kuruluşlar çok sayıda zorlukla kar- şılaşmaktadır: • Daha az kaynakla daha çoğunu başarmak: çoğu tesisteki bakım ekibi az sayıda personelle çalışmak- tadır. • Kapanmalar nedeniyle tesislere sınırlı erişimden kaynaklı zorlukları yönetmek. • Tesiste bulunan kişi sayısı ne olursa olsun risk seviyesinin aynı olduğu durumlarda güvenlik olaylarını etkin bir şekilde yönetmek. • Honeywell’in CLSS platformu, bu zorlukların üstesinden gelmek için sistem entegretörlerine ve tesis yönetim firmalarına fiziksel olarak kontrol panelinin başında olmadan da bir yangın sistemi içerisindeki verilere her yerden erişme imkanı vermektedir. Yangın sisteminin hizmete alınmasını ve bakımını iyileştirir Honeywell’in CLSS araçları, sayısal- laştırma ilkelerini ve nesnelerin interneti teknolojisini uygulayarak bir yandan yangın sistemlerinin tasarlanmasını, kurulmasını, test edilmesini ve hizmete alınmasını kolaylaştırırken diğer yan- dan da tasarım, hizmete alma ve bakım süreçleri genelinde hataları ve elle veri girişini ortadan kaldırmaya yardım eder. Bu araçlar aynı zamanda sistem entegratörlerinin ve son kullanıcıların zamandan ve maliyetlerden tasarruf etmesini sağlayarak ilgili işleri zama- nında tamamlamayı ve yönetmeliklere uygun raporlama yapabilen bir siste- min kurulmasını kolaylaştırır. Programlı bakım esnasında, CLSS, yönetmeliklere ve standartlara uyumlu yangın sistemi testinin yapılmasına yardımcı olur, denetim amaçları için uyum raporlarını otomatik olarak oluşturur ve arşivler. n

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=