Yangın ve Güvenlik Dergisi 202. Sayı (Ekim 2018)

34 Yangın ve Güvenlik / Ekim 2018 yanginguvenlik.com.tr MAKALE AHŞAP BIR BINA İÇIN DUMAN ATIM STRATEJISI RUXANDRA DÂRMON / Cluj-Napoca Teknik Üniversitesi, 25 Baritiu, Cluj-Napoca , 400027, Romanya MIRCEA SUCIU / Cluj-Napoca Teknik Üniversitesi, 72-74 Obsrvatorului, 400363, Romanya ÖZET A hşap sürdürülebilir bir malzeme ve yenilene- bilen bir kaynaktır. Romanya’da okullar, has- taneler veya sinemalar gibi kamu binalarında ahşap kullanımı yönünde, kısmen ağaç malzemenin yangın karşısındaki zayıf davranışından kaynaklanan, belli bir tereddüt, direniş mevcuttur. Buna rağmen binanın bir bütün olarak yangına karşı direncini ve yangında göstereceği davranışı iyileştirmek için uygu- lanabilecek bu aksaklıkları karşılayacak yangın emni- yeti önlemleri bulunmaktadır. Ancak duman tehlikesi binayı kullananların kaçışı sırasında güvenlikleriyle ilgili önemli bir kaygı olarak durmaktadır. Uygulana- cak uygun bir güvenlik stratejisiyle, düşük maliyet ve düşük gömülü enerjisi, yani ahşap malzemeyi ürün haline getirmede kullanılacak enerji, iyi izolasyon ve estetik özellikleri olan ahşap malzeme geniş bir arlıkta kamu binaları için kullanılabilir. Bir binadaki duman tahliyesini en uygun duruma getirmek için çok sayıda yöntemin kullanılması tasarım süreci değerli kaynak ve zaman tasarrufu sağlayabilir. Bu makale eğitim maksatlı olarak tasarlanmış ağaç yapılı bir binadaki mekanik duman kontrol sisteminin doğrulanması için Yangın Dinamiği Simülatörü 6 ile yapılan nümerik simülasyonları açıklamaktadır. 1. GIRIŞ Yangınların Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD (Computational Fluid Dynamics)) modellemesi yangın mü- hendisleri için önemi giderek artan analog bir araç olmak- tadır. Yanma süreci, ısı transferi ve akışkan akışı gibi fiziksel olayları anlayışımızın artmasıyla alan modelleri kullanarak yangınları doğru olarak modelleme kabiliyetimiz de artmak- tadır. Bu durum, çok gelişmiş bilgisayar algoritmalarıyla birleştiğine işlemci hızlanmakta ve hafızalar Hesaplamalı Akışkan Dinamiği (HAD) modellemesinin doğruluğunu çok büyük ölçekte artırmakta ve karmaşık geometrilerdeki yan- gınların daha iyi tanımına ve geniş bir aralıkta fiziksel yangın olayının kapsanmasını ve önceden tahmin edilmesi kabiliye- tini daha iyileştirmeye veya üç boyutlu sanal gerçeklik sis- temleri [1]gibi gelişmiş görüntüleme tekniklerinin geliştiril- mesine imkân sağlamaktadır. Kullanılabilir HAD kodlarındaki ve yangın güvenliği yön- temlerindeki kifayetsizliğin yanında bunların yangın güven- liği yönetmeliklerine ithal edilmesine yardımcı olacak kıla- vuz dokümanı ve uygulama kuraları eksikliği mevcuttur. Bu yönde ilk adımlar son zamanlarda İsveç’te atılmıştır. HAD modellerini yangın güvenliği mühendisliğinde kullanmak içim kapsamlı bir prensipler kılavuzu [2] birkaç parametre için değerler ve yangın güvenliği stratejisi için farklı analiz yöntemleri tavsiye etmektedir.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=