Yangın ve Güvenlik Dergisi 200. Sayı (Temmuz-Ağustos 2018)

20 Yangın ve Güvenlik / Temmuz-Ağustos 2018 yanginguvenlik.com.tr KAPAK KONUSU / MAKALE BIYOMETRIK SISTEMLERIN MATEMATIKSEL VE BILGI DESTEĞI Z. BORIEV S. SOKOLOV A. NYRKOV A. NEKRASOVA Admiral Makarov Denizcilik ve Ada Taşımacılığı Devlet Üniversitesi ÖZET B u makale biyometrik verilerin işlenmesi için farklı matema- tiksel yöntemleri tarif eder. İmza vasıtasıyla kimlik tanımı için yöntemlerin özet bir tanıtımı yapılmıştır. Dinamik bir doğruluk kanıtlama yönteminin matematiksel çözümleri ele alın- mıştır. Spesifik görevlere bağlı olarak belli matematiksel yöntemle- rin kullanılması üzerine tavsiyeler getirildi. Yazılımın yapılan anali- zine ve dalgacık analizi lehine yapılan seçimlere dayanarak, biyo- metrik kişisel tanıma için yazılım geliştirme sırasında kullanılması için özet bir esas prensip pratik uygulaması maksadıyla verilmiştir. 1. GIRIŞ Biyometrik sistemler toplum içinde artarak yaygınlaş- maktadır. Bu kesin kişisel tanıma problemlerinin sonucu olarak, kişisel bilgilerin güvenli bir şekilde korunmasında kaynaklanmaktadır. Uygulama bakımından biyometri bir şahsı fizyolojik veya davranışsal karakteristiklerine dayana- rak tanıma yöntemi olarak kabul edilir. Bu tarzdaki parmak izi veya el geometrisi gibi biyometrik parametreler fizyolojik özelliklerdir ve belli bir dönemde ölçülür. Ayrıca fizyolojik ka- rakteristikler arasında çeşitli benzersiz olmayan özellikler de vardır ve bunlar kimlik tanıma sürecinde kullanılamaz. Böy- le karakteristiklere örnek olarak kişinin ağırlık ve büyüklüğü verilebilir ve bunlar zaman içinde önemli değişmeye uğrar [1-2]. 2. BIYOMETRIK ÖZELLIKLER Davranışsal özellikler yaygın olarak yapılan herhangi bir hareketin yeniden yapılması veya tekrarlanması sırasında bi- linçaltı hareketlerle bağlantılıdır. Bu tip özellikler içinde ses, adım atma, bir şahsın imzası ve hatta daktiloda/bilgisayarda yazı yazma dinamikleri sayılır [3]. Biyometrik tanıma yön- temlerinin en önemli özelliklerinden biri de seçilen yöntemin farklı insanlara ait biyometrik özellikleri güvenli olarak ayırt edebilme kabiliyeti anlamına gelen doğruluğudur. Kullanılmalarıyla kimlik tanıma ve doğruluğunu kanıtla- manın mümkün olduğu biyometrik parametreler her yıl daha fazla ortaya çıkmaktadır. Ancak incelenmeleri, işleme yön- temlerinin ve algoritmalarının araştırılması çok fazla zaman harcanmaktadır. Bu nedenle biyometrik parametrenin bilgi seviyesi doğrudan o parametrenin kullanılma seviyesini etki- ler. Kişisel tanıma sistemlerinin analizleri yapıldıkça, aşağıda belirtilen biyometrik parametrelerin bugün daha sık kullanıl- dığı ortaya çıkmıştır: parmak izi, iris tabakası, el damarları, ses ve imza [4-5]. 3. İMZA ILE KIMLIK BELIRLEMESI Bu çalışmada imza ile kişisel kimlik belirlemesi konusu ele alınmıştır. Bugün imza ile kimlik tanımanın iki ana yöntemi vardır: • Statik imza tanıması • Dinamik özelliklerin analizi.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=