Yangın ve Güvenlik Dergisi 199. Sayı (Mayıs-Haziran 2018)

38 Yangın ve Güvenlik / Mayıs-Haziran 2018 yanginguvenlik.com.tr KAPAK KONUSU / MAKALE PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI NEDIR? NERELERE HAZIRLANIR? ABİDİN ÖZLER Makine Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı ÖZET B u yazıda patlayıcı ortamların tarifi, kimlerin hazırlayabile- ceği ve nerelere doküman hazırlanması gerektiği konuları mevzuatımız ışığında açıklanmaya çalışılacaktır. GIRIŞ Patlayıcı ortamların risk değerlendirmesi konusu çoğu İş Güvenliği Uzmanı tarafından yeteri kadar anlaşılamamıştır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşan veya oluşma ihtimali bulunan iş- yerlerinde “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlanması gerektiği bilinmekte fakat konu hakkında yeteri bilgisi olma- yan uzmanların kavram karmaşası yaşadığı görülmektedir. Bu dokümanın hazırlanmasının dayanağı, amacı, kapsamı ve nerelere doküman hazırlanır konusu hem ilgili yönetmelik he de TSE standartları kapsamında değerlendirilecektir. PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI NEDIR? Bilindiği üzere 30 Nisan 2013 tarih ve 28633 sayı ile Çalı- şanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hak- kında Yönetmelik ile çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemlere ilişkin usul ve esas- ları düzenlenmiştir. Peki bu yönetmelikte geçen "patlayıcı ortam" kavramı nedir? Bu sorunun cevabı yönetmeliğimizde şu şekilde ifade edilmiştir: Patlayıcı ortam: Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve toz- larının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve her- hangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışım. Patlamadan Korunma dokümanı hazırlarken referans al- dığımız başlıca 2 adet standart vardır. Bunlar; 1. 60079-10-1: 2015 Patlayıcı ortamlar- Bölüm 10-1: Alanların sınıflandırılması - Patlayıcı gaz ortamları (Bundan sonra Gaz Ortamlar Standardı olarak bahsedilecektir) 2. 60079-10-2: 2015 Patlayıcı ortamlar - Bölüm 10-2: Alan- ların sınıflandırılması - Patlayıcı tozlu ortamlar (Bundan sonra Tozlu Ortamlar Standardı olarak bahsedilecektir) Bu standartlarda ise patlayıcı ortamın tarifi şu şekilde ya- pılmıştır: Gaz Ortamlar Standardına göre patlayıcı ortam, tutuşma sonrasında alevin kendi kendine devam edecek şekilde ya- yılmasına imkan veren, gaz, buhar, toz, elyaflar veya uçuşan parçacıklar biçimindeki alevlenebilir maddelerin atmosfer

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=