Yangın ve Güvenlik Dergisi 198. Sayı (Nisan 2018)

32 Yangın ve Güvenlik / Nisan 2018 yanginguvenlik.com.tr KAPAK KONUSU / MAKALE AŞAĞIDAN-YUKARIYA YAKLAŞIMI BILGI TABANI ILE BÜTÜNLEŞTIREREK GÖZETLEME VIDEOSUNDAKI HAREKET EDEN OBJELERIN BULUNMASI AARTHI.R a , AMUDHA.J b , BOOMIKA.K c , ANAGHA VARRIER d a Department of CSE,Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore, India b Department of CSE,Amrita Vishwa Vidyapeetham, Bengaluru, India c,d Student's Department of CSE,Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore, India ÖZET M odern çağda, şehrin her dikkat çeken veya önemli ve kalabalık bölgesi sürekli olarak izlenir, video formunda birçok verinin analiz edilmesi gerekir. Daha iyi güvenlik sağlamak için anormal faaliyetlerin sınırını belirlemeye yardımcı olan için bir algoritmaya ihtiyaç vardır. CCTV izlemesinde algısal aşırı yüklenmeyi azaltmak için aşırı kalabalık insan sahnelerinde meydana gelen dikkat çeken olaylar üzerine dikkati odaklamanın otomasyonu da gereklidir. Burada en büyük zorluk göze çarpan önemli bir hareketi arka plan hareketinden ayırt etmede yatmakta- dır. Bu yazı hareket eden bölgeleri keşfetmek ve yerini belirlemeyi amaçlayan dikkat çeken önemli bir durumu tespit etme yöntemi- ni açıklamaktır. Bu yöntem sahnenin önceki herhangi bir bilgisine ihtiyaç duymaz ve bu gözetleme kamerası görüntülerinin küçük parçalarıyla doğrulanmıştır. 1. GIRIŞ Günlük yaşantımızda birçok bilgiyle uğraşırız ve daima resimde gözümüzün karşılaştığından çok daha fazlası var- dır. Çok büyük miktarda bilgi olması nedeniyle genellikle önemli ve önemsiz bilgi arasındaki sınır çizmek çok zor hale gelmektedir. Böyle bir ayrım güvenlikte büyük fark meydana getirir, özellikle gözetleme kameralarıyla sağlana güvenlikte normal dışı bir olayı teşhis etmek binlerce hayatı kurtarmada bize yardımcı olabilir. Bilgisayar görme yöntemlerinin çoğu henüz senaryonun gerekli olan kısmı üzerine çok hızlı odak- lanma kapasitesine sahip insan gözünün etkinliği seviyesine ulaşmamıştır. Buna rağmen aradaki boşluğu kapatmaya çalı- şan birçok uygulama vardır ¹. Birden çok hareket eden objeyi karmaşık dış mekan sahnelerinin genel durumu içinde tespit etmek için önerilen alışılmamış bir yaklaşımla optik akışın Bağımsız Eleman Analizini Esas Eleman Analiziyle birleştiren böyle bir çalışma ² da Zhengzheng Tu ve çalışma arkadaşla- rınca yapılmıştır, ancak bu çalışma trafik gözetleme videola- rıyla sınırlıdır. Gözetleme videoları için olan durumda, aşırı kalabalık dış ortam sahnelerinde meydana gelen kurallara uymayan olayları süratle tanıyabilmek kritik öneme sahiptir. Yöntem sahnede hakim olan kalabalık akışını bastırmayı hedeflemeli ve bu sırada da normdan ayrılan aktiviteler üzerine dikkatini yoğunlaştırmalıdır. Farklı gözetleme videoları üzerinde uygu- lamanın ölçeklenebilirliği ve büyük kapsamlı olması için sü- ratli olması ve herhangi bir hazırlayıcı bilgiye ihtiyaç duyma- malıdır. Dikkat çeken önemli hareket tespiti özellikle dinamik arka planın hareketi gizlediği zaman zorlaşmaktadır. Görsel olarak dikkat çekme görüntüyü içeriği hakkında önceden bil- gi sahibi olmadan işlemek birçok bilgisayar görme görevleri için adımlardan biri olabilir. Uygulamaların geniş yelpazesi bir görüntüdeki dikkat

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=