Yangın ve Güvenlik Dergisi 197. Sayı (Mart 2018)

58 Yangın ve Güvenlik / Mart 2018 yanginguvenlik.com.tr GÜVENLİK / MAKALE AKILLI KENTLERDE SIBER GÜVENLIK SALDIRILARI VE İLGILI MOBIL TEKNOLOJILER ANWAAR ALDAIRI LO’AI TAWALBEH * Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri Okulu, Mekke, Suudi Arabistan latawalbeh@uqu.edu.sa * ÖZET A kıllı kent, vatandaşların yaşam biçimlerini daha iyi hale getirmek için otomatik ve etkili hizmet sunumuna mo- dern teknolojiyi entegre eden kent anlamına gelmekte- dir. Son zamanlarda yapılan çalışmalar, 2030 yılına kadar dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ının kentsel çevrelerde yaşamaya başlayacağını göstermektedir. Kentsel çevrelerdeki bu oldukça hızlı nüfus artışı, en son bilgi teknolojileri platform ve tekniklerini kullanan iler düzey yönetim yaklaşımları ile kentsel hizmetlerin akıllı hale getirilmesi ihtiyacına yol açmaktadır. Teknolojilerin bu şekilde entegre edilmesi, yeni dağıtılan teknolojilerde güvenlik testleri yapılmasının düşünülmemesinin yanı sıra çok fazla ileti- şim olmasından dolayı diğer sistem taraflarının güvenlik olayla- rına dahil edilmemesi nedeniyle birçok güvenliğe ilişkin zorluğu beraberinde getirmektedir. Öte yandan, yüksek derecede kar- maşıklık, yüksek derecede birbirine bağımlılık ve yoğun iletişim, kontrolsüz saldırılara ve şifreleme ile ilgili sorunlara zemin hazır- lamaktadır. Çalışmamızda, akıllı kent literatüründeki en önemli güvenlik sorunlarına ve güncel çözümlere ilişkin detaylı bir genel bakış sunmaya çalışıyoruz. Ayrıca, akıllı kentlerdeki veri ve bilgi güvenliğini etkileten birçok faktörü tanıtıyoruz. 1. GİRİŞ Ülkeler ve hükümetleri, kentleri akıllı hale getirmek için değişim istekleri, kaynak sınırlandırmaları ve mali durumla- rına bağlı olarak ne kadar ileri gideceklerine kendileri karar verdiklerinden dolayı, akıllı kent kavramı için belirli ve evren- sel bir tanım bulunmamaktadır 1 . Fakat genel olarak akıllı kent kavramını, kentsel bölgelerde kaynağında verimli ve gerçek zamanlı kentsel hizmet sağlamak adına geleneksel altyapı ile son bilgi ve iletişim teknolojilerinin entegre edilmesi için kullanırız. Bir akıllı kentte bulunması zorunlu olan beş ana bileşen vardır: modern bilgi ve iletişim teknolojileri, binalar, kamu hiz- metleri ve altyapı, ulaşım ve trafik yönetimi ve kentin kendisi 2 . Teknik olarak akıllı kent, yönetişim kurumları ile kamu ve özel kuruluşların, mobil bulut bilişim 3 , elektronik nesneler, ağlar ve akıllı karar verme metodolojileri dahil modern teknolojilerin kullanımını gerektiren uzun vadeli bilgisayarlı platformlar uygulama ve yayma konusunda iş birliği yapmasından iba- rettir. Dünyadaki akıllı kentler genellikle dünyanın güncel ola- rak karşı karşıya olduğu iklim değişiklikleri, sınırlı kaynaklar, kentleşme ve yüksek nüfus artışı gibi ana sorunları çözmeyi hedefler. Ayrıca, akıllı kentler, kentsel alanlardaki ekonomik rekabet gücünü güvence altına almayı ve kentlilerin daha şık bir yaşam tarzı 4 deneyimlemelerini amaçlar. Akıllı hale gel- me kavramları, aynı kentlerin kendileri gibi farklılık gösterir. Genellikle, kentlerin akıllı hale gelebilecekleri altı boyut ya da alan bulunur: akıllı yönetişim, akıllı ekonomi, akıllı insanlar, akıllı hareketlilik, akıllı yaşam ve çevre 5 (Şekil 1). Akıllı kent yalnızca kentsel hizmetleri etkili bir şekilde

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=