Yangın ve Güvenlik Dergisi 197. Sayı (Mart 2018)

30 Yangın ve Güvenlik / Mart 2018 yanginguvenlik.com.tr KAPAK KONUSU / MAKALE MUNIB UR RAHMAN a * , SOLIHA RAHMAN b , SEEMA MANSOOR c , VIKAS DEEP d , M.AASHKAAR e a M. Tech (Computer Networks & Information Security), Amity University Uttar Pradesh,India b B. Tech (Computer Science), NIT Warangal, Warangal, India c Dept. of Physics, Dar Al Uloom University, Riyadh,KSA d Dept. of Information Technology, Amity University Uttar Pradesh, India e M. Tech (Inofrmation Technology), Amity University Uttar Pradesh, India ÖZET D epremler büyük can ve mal kayına yol açan dünyanın kabuğundaki ani bozukluklardır. Tektonik plakaların hareketi ve bunların üst üste gelmeleri sıklıkla önceden bilinemez ve herhangi bir coğrafi bölgede meydana gelebi- lir. Birçok deprem olayında, depremin birkaç mile, ülkenin bir yanından diğer yanına, kıtalara ulaşması birkaç saniye alır ve büyük yıkıma neden olur. Hatta bir deprem meydana geldikten sonra, artçı şoklar ve tsunami tehdidi etkilenen bölgede yaşa- yan insanların aklından çıkmaz. Bu araştırmada esas olarak afet yönetimi için Bilgi ve Haberleşme Teknolojilerinin (ICT) önemi ve ICT’nin deprem alarmlarının yaygınlaşmasına nasıl yardımcı olabileceği üzerine yoğunlaşacağız. Aynı zamanda Kablosuz Sensör Ağlarının uygulanmasıyla Erken Uyarı Sistemlerini veya Depremin Önceden Haber Verme Sistemlerini nasıl tasarla- yacağız? ICT ve Kablosuz Sensör Ağlarını kullanarak Depremi önceden haber verme yöntemlerini ve afet yönetim stratejileri üzerine vurgu yapacağız. Deprem tehlikesi olan alanlarda Kab- losuz Sensör Ağlarının yaşama geçirilmesi ve ICT uygulanması deprem sırasında yıkıcı durumları ortadan kaldırmada ve insanları ağır kayıplardan korumada çok yardımcı olacağını kanıtlayabilir. 1. GİRİŞ Depremler yer kabuğunda titremeler yapan bozukluk- lardır. Çoğunlukla önemsenmeyen sarsıntılar olarak bulunur. Büyük depremler genellikle önemsiz titremelerle başlatılır fakat saldırgan şoklara dönüşümü çok kısa zamanda olur. Yüksek güçteki bir depremi düşük yoğunlukta sallantılar takip eder ve bunlara sıklıkla artçı şoklar denir. Kayaların çatlamaya başladığı kaynak noktası odak notasıdır ve odağın doğruca yukarısında dış kısımda olan nokta episentır veya merkez üssü, deprem ortasıdır. Bir depremin büyüklüğü ve yoğunluğunun genişliği Richter ölçüsü, geliştirilmiş Mercalli skalası ve moment büyüklüğü skalası gibi skalalarla ölçülür. Bir depremin etkisi episentır’a bitişik geniş bir bölgede en şid- detlidir. Tektonik plakaların yatay ve dikey yer değiştirmeleri dünyanın yüzeyinde çatlamalara neden olur, sıklıkla büyük DEPREM TEHLIKESI OLAN ALANLARDA DEPREM ALARMI VE AFET YÖNETIMI İÇIN ICT VE KABLOSUZ SENSÖR AĞLARININ UYGULANMASI

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=