Yangın ve Güvenlik Dergisi 194.Sayı (Ekim 2017)

YANGIN / MAKALE 50 Yangın ve Güvenlik / Ekim 2017 yanginguvenlik.com.tr DEPOLAMAALANLARINDA YAĞMURLAMA SİSTEMLERİ SERKAN CEYLAN Norm Teknik Satış ve Mühendislik Departmanı Ekip Lideri 1. YAĞMURLAMA SİSTEMİ S prinkler sisteminin amacı yangını kontrol altına alacak veya söndürmeye yetecek minimum uygulama yo- ğunluğunu sağlamaktır. Sprinkler sistemi depolama alanlarında yangın söndürme sisteminin en etkili elemanıdır. 2. DEPO YAĞMURLAMA SİSTEMİ TASARIMINDA KULLANILAN STANDARTLAR Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (BYKHY) – 2015 - Yönetmeliğe göre depolarda yağmurlama sisteminin ya- pılması zorunlu değildir. - Ancak; yapı yüksekliği 30.50m’den fazla olan ko- nut haricindeki bütün binalarda yağmurlama sisteminin yapılması zorunludur. - Tasarım TS EN 12845 standardına göre yapılmalıdır. - Sistem elemanları TS EN 12259 standardına uygun olma- lıdır. - TS EN 12845’in yetersiz kalması durumunda, diğer ulus- lar arası geçerliliği kabul edilen standartlar da kullanı- labilir. NFPA 13 – 2013 - Uluslararası alanda kabul gören ve Amerikan Yangından Korunma Birliği tarafından yayınlanan standarttır. - İlk olarak 1896 yılında yayınlanmıştır. - Son baskısı 2013 yılında yapılmıştır. Bölüm 3 : Tanımlamalar Bölüm 5 : Tehlike sınıflandırması ve ürünlerin sınıf- landırılması Bölüm 12 : Depolarla ilgili genel şartlar Bölüm 13 : Muhtelif depolar Bölüm 14 : Sınıf I-IV malzemelerin rafsız (paletli, pa- letsiz, kutularda istifli) depolanması Bölüm 15 : Plastik ve kauçuk malzemelerin rafsız (paletli, paletsiz, kutularda istifli) depolanması Bölüm 16 :Sınıf I-IV malzemelerin raflı (rack) depo- lanması Bölüm 17 : Plastik ve kauçuk malzemelerin raflı (rack) depolanması Bölüm 18 : Lastik depoları Bölüm 19 : Rulo kağıt depoları Bölüm 20 : Depolar için özel tasarımlar Bölüm 21 :Alternatif yağmurlama sistem tasarımları 3. YAĞMURLAMA SİSTEMİ TASARIMI İÇİN TESİSLE İLGİLİ GEREKLİ BİLGİLER 3.1.Depolanan Ürün Nedir? Tehlike Sınıflandırması (Bölüm 5): Sınıf I Yanıcı olma- yan ürünler, direkt olarak palet üzerine konulduğunda, tek katlı oluklu mukavva veya düz karton ambalajlı iken paletli veya paletsiz depolandığında, kâğıda sarılı şekilde palet- li veya paletsiz olarak depolanırlar. Sınıf II Yanıcı olmayan ürünler, ahşap kutularda veya çok katlı oluklu mukavva ya da eşdeğeri yanıcılığa sahip ambalajlarda, paletli veya pa- letsiz olarak depolanırlar. Sınıf III Ahşap ve ahşap ürünleri, kâğıt, doğal iplikler veya Grup C plastiklerden oluşur. Bunla- rın paletli veya paletsiz depolanması Sınıf 3’e girmelerini de- ğiştirmez. Aynı zamanda sınırlı miktarda (hacim veya ağırlık olarak %5) Grup A veya Grup B plastik içeren malzemelerde Sınıf 3’e girer. Sınıf IV-Kısmen veya tamamen Grup B plastik- ten mamul ürünler, -Freeflowing (küçük parçacıklı ve kolay dağılabilen) Grup A plastikler, -Kendisinde veya ambalajın- da hissedilir oranda (%5ila%15 ağırlık veya %5ila%25 hacim- sel oranda) Grup A plastik içeren ürünler, Plastikler (Grup A) (1) ABS (acrylonitrile-butadiene-sty- rene copolymer) (2) Acetal (polyformaldehyde)(3) Acrylic (polymethyl methacrylate) (4) Butyl rubber(5) EPDM (et- hylene-propylene rubber)(6) FRP (fiberglass-reinforced polyester)(7) Natural rubber (if expanded) (8) Nitrile-rub- ber (acrylonitrile-butadiene-rubber) (9) PET (thermoplas- tic polyester)(10) Polybutadiene(11) Polycarbonate(12) Pol- yester elastomer(13) Polyethylene(14) Polypropylene(15) Polystyrene(16) Polyurethane(17) PVC (polyvinyl chloride — highly plasticized, with plasticizer content greater than 20 percent) (rarely found)(18) SAN (styrene acrylonitrile) (19) SBR (styrene-butadiene rubber) Plastikler (Grup B) (1) Cellulosics (cellulose acetate, cellulose acetate butyrate, ethyl cellulose) (2) Chloroprene

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=