Yangın ve Güvenlik Dergisi 194.Sayı (Ekim 2017)

KAPAK KONUSU / MAKALE 32 Yangın ve Güvenlik / Ekim 2017 yanginguvenlik.com.tr BİRDEN FAZLA ÇIKIŞI OLAN BİNALARDAACİLDURUMTAHLİYESİ MODELİ VE ALGORİTMASI CHANG LIU a , ZHAN-LI MAO a,b,* , ZHI-MIN FU a a Çin Silahlı Polis Güçleri Akademisi, Langfang 065000, Çin b State Key Yangın Bilimi Laboratuvarı, Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Hefei 230027, Çin ÖZET Y angın durumunda yangın dumanı ve çıkış yolları kapasite- lerinin sınırlı şartları altında birkaç çıkışla tahliye problem- leri için, bu çalışmada heuristik (sezgisel ya da buluşsal (heuristic) bir problem çözme tekniği) algoritma ve ağ akış kont- rolünü birleştiren bir tahliye modeli oluşturulmuştur. Çıkış yolları kapasitelerindeki kısıtlamaları dikkate alarak, tahliyenin amacı bi- nadaki tüm insanların toplam tahliye süresini en aza indirmektir. Optimal tahliye yolu grubu, tahliye zamanı ve tahliye ağı içindeki tahliye yerleri sayısı tahliye ağının sürekli güncelleyerek ve tekrar tekrar düzenleyerek en uygun yolları bulmakla elde edilebilir. Bu model algoritmasının etkinliğini ve uygulanabilirliğini göstermek için bir örnek sunulmuştur ve bu örnek, gerçek yolların değişebi- lirliği, sapmaları belirlenmemiş olmasına rağmen, en uygun tahliye planını belirleme yöntemini ortaya koyabilir. 1. GIRIŞ Günümüzde şehirlerimizde birçok çok uzun ve çok bü- yük binalar mevcuttur ve binayı kullananların tahliye prob- lemleri bina yangınları sırasında çok önemli bir konu hali- ne gelmiştir. Bina, bir yangın meydana geldiğinde, tahliye edileceklerin kolayca toplanmasını sağlamalıdır, eğer binayı kullananlar binadan zamanında tahliye edilemezse ciddi ka- yıplara yol açılması son derece kolaylaşmıştır [1]. Bu neden- le yangında binalar kalanları etkin bir şekilde tahliye edecek en uygun bir tahliye planı yapılmasına özellikle ihtiyaç vardır ve bu konu aynı zamanda bilimsel bir problem olarak ilave çalışma da gerektirmektedir[2]. Son yıllarda acil durum tahliyesi üzerine araştırmalar ya- pılmaktadır ve birçok akademisyen problem üzerine çalış- mak için farklı yöntemler kabul etmiştir. Bu yöntemler genel olarak matematiksel analiz ve bilgisayar simülasyonu olarak sınıflandırılabilir[3]. Matematiksel analiz yöntemi matema- tiksel bir modele dayanır ve tahliyenin gerçek parametreleri çözülmek için makroskobik ve mikroskobik modeller olarak sınıflandırılabilen matematiksel modele dönüştürülür[4]. Mikroskobik modeller, hücresel otomasyon modeli, çoklu G(V,E) Tahliye ağları V Tepe noktası seti, S,D ve V olarak üç alt set dâhil. S kaynak düğümünü (veri yönetiminin yapıldığı yer) gösterir, D sink node (verilerin toplandığı düğüm noktalarını) gösterir , V orta düğümü gösterir, ark setini ve i ve j düğümleri arasındaki arkı gösterir. I ij arkının uzunluğu h ij (t) t zamanında bir arkı arasında yürüme sürati t ij bir arkı arasında seyahat süresi c ij Bir birim zaman içinde bir arkı arasındaki maksimum kapasite, kişi/zaman P l tahliye yolu, l=1,2,…,L PC l bir tahliye yolundaki maksimum kapasite , tahliye yolu içindeki arklar arasındaki minimum c ij ye bağlıdır f l bir birim zaman içinde yolu gecen tahliye olan kişilerin sayısıdır, kiş/zaman x toplam tahliye edilenler sayısı x kl P l yolundan geçecek tahliye olan kişi sayısı T Pl P l yolundan geçmek için gereken zaman T Toplam tahliye süresi TERİMLER

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=