Yangın ve Güvenlik Dergisi 193.Sayı (Eylül 2017)

44 Yangın ve Güvenlik / Eylül 2017 yanginguvenlik.com.tr GÜVENLİK / MAKALE BILEŞIK MULTIMODAL BIYOMETRI KULLANILARAK BIYOMETRIK KIMLIK DOĞRULAMA D. JAGADISWARY a D. SARASWADY a,b a Department of Electronics & Communication Engineering, Pondicherry Engineering College, Puducherry, India b Department of Electronics & Communication Engineering, Pondicherry Engineering College, Puducherry, India ÖZET B iyometri temel olarak kalıp algılama sistemlerinin genişletilmesi üzerine kuruludur. Günümüzde, ka- meralar ve tarama cihazları gibi elektronik ya da op- tik sensörler insanların görüntülerini yakalamak veya insan- ların ‘özgün’ özelliklerinin ölçümlerini yapmak için kullanılır. Bu teknolojiler; güvenlik, siber suç önleme ve sınır kontrolü, kamu yararı/sosyal fayda, gümrük, göçmenlik, pasaport, ve sağlık sektörü kimlik doğrulama ve ticari amaçlar gibi çok farklı alanlarda kullanılabilmektedir. Kimlik belirlemek ama- cıyla tek bir biyometrik özellik kullanan çoğu tipik biyomet- rik sistem, algılanan veride gürültü gibi zorluklar arz etmek- tedir ve bu da sistemin Hatalı Kabul Oranını (GAR) arttırır ve bu da Özgün Kabul Oranını (FAR) azaltır. Bu sebeple, bi- yometrik sistemin sağladığı güvenlik onun faydalarını azalt- maktadır. Bu makalede, tekli biyometrik sistemlere kıyasla; daha iyi doğrulama hatasızlık oranı, daha fazla subje kapsa- yabilmek amacıyla daha geniş özellik alanı, ve yanıltıcı sin- yallere karşı daha yüksek güvenlik gibi çok çeşitli avantajlar arz eden Bileşik Multimodal sistemleri önermekteyiz. Öneri- len gelişmiş multimodal kimlik doğrulama sistemi özellik çı- kartma (parmak izi, retina ve parmak damarı kullanarak) ve anahtar oluşturma (RSA kullanarak) teknolojisine dayalıdır. MATLAB 2014 kullanılarak gerçekleştirilen deneysel değer- lendirme RSA’ye sahip multimodal biyometri sistemlerinin performansında, GAR’da %95.3 ve FAR’da %0.01’lik artış ile ciddi bir iyileşme olduğunu ortaya koymuştur. 1. GIRIŞ İris, DNA, ses algılama, parmak izi, retina ve parmak damarı gibi bireysel biyometrik özellikler tekli biyometrik sistemler olarak adlandırılabilirler çünkü bunlar tek bir bi- yometrik algılama kaynağına dayalıdır. Tekli biyometrik sis- temler; sensör ve kullanıcının spesifik biyometrik özelliğinin düşük kalitesi sebebi ile istikrarsız biyometrik temel gibi dezavantajlar sunmaktadır. Buna ilave olarak, yüksek-gü- venlik uygulamaları ve büyük-ölçekli kamu amaçlı algılama sistemleri, tekli biyometrik sistemlerin karşılayamayaca- ğı çok sıkı hatasızlık gereklilikleri arz etmektedirler. Bu tür uygulamaların gerekliliklerini sağlamak için, genelde tek bir biyometrik bilgi kaynağına dayalı olan geleneksel biyo- metrik algılama kalıbının ötesine geçmek ve birden fazla bi- yometrik kaynaktan algılamaya yönelik kanıtları konsolide eden sistemleri dikkate almak gereklidir. Ancak, bu birden fazla kaynaktan gelen bilgilerin konsolidasyonu bireysel öz- nelliğin daha hatasız belirlenmesini ya da sertifikasyonunu sağlayabilmektedir. Bu sebeple biyometrik sistemler, birden fazla biyometrik kaynaktan toplanan bilgi temelinde kişiyi algılamaya tasarlanmışlardır. Bu tür sistemlere çoklu biyo- metrik sistemler denilmektedir ve biyometrik doğrulama- nın sadece belirli bir bölümüne dayalı olan tekli biyometrik sistemlere kıyasla daha yüksek hatasızlık sunmaları beklen- mektedir. Çoklu biyometrik sistemleri kullanmak için temel motivasyon olan hatasızlıkta iyileşme, iki sebepten ötürü or- taya çıkmaktadır. İlk olarak birden fazla biyometrik kaynağın birleştirilmesi etkin şekilde özellik alanının boyutsallığını art * Kaynak: www.sciencedirect.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=