Yangın ve Güvenlik Dergisi 193.Sayı (Eylül 2017)

TEKNİK TANITIM 42 Yangın ve Güvenlik / Eylül 2017 yanginguvenlik.com.tr NORM TEKNIK’TEN INERT GAZLI SÖNDÜRME SISTEMLERINDE IFLOW® TEKNOLOJISI ERSİN SAYIN NORM TEKNİK A.Ş. SATIŞ VE MÜHENDİSLİK DEPARTMANI EKİP LİDERİ İ nert sistemler, yıllardır var olan ve %100 güvenilir oldu- ğu kanıtlanmış sistemlerdir. İnert gazlar doğada kolay bulunabilen ve en çevre dostu yangın söndürme sis- temleridir. Çoğu inert sistemler 200 veya 300 barlık si- lindirlerden direk mahale boşalmaktadır. Bu durum gazın boşaldığı odada basıncın artmasına neden olmaktadır. Bu basınç artışını dengelemek sebebiyle mahal içinde ekstra olarak havalandırma damperleri kullanılmakta ve bu da maliyetleri artırmaktadır. Aynı zamanda gaz ihtiyacının çok olduğu büyük hacimli mahallerde silindir adetlerinin fazla olması alan yaratma konusunda büyük sıkıntılar çı- karmaktadır. LPG patentli iFlow® sistemi, gazın boşalması esnasında ortaya çıkan yüksek basıncı sınırlamakta (bu sistemlerin ana sorunlarından birisidir) ve silindir adetlerinden kay- naklanan alan ihtiyacını daha aza indirgemektedir. LPG patentli iFlow® Vanası, silindirlerdeki basıncı 60 bar’a ka- dar düşürmektedir. Bu sayede gaz boşaltımı esnasında oluşacak türbülanslı akışın önüne geçilmekte ve mahalde oluşabilecek yüksek basınç da sınırlandırılmaktadır. Bu sa- yede borulama çapları düşmekte ve daha az havalandırma damperi kullanılarak sistem maliyetlerinin düşmesi sağlan- maktadır. LPG patentli iFlow® Çek Valfler sayesinde silin- dirlerin birbirine emniyetli bir şekilde bağlanması sağlana- rak matris dizaynı yapılabilmekte ve alan ihtiyacı minimize edilebilmektedir. iFlow®’un Sunduğu Genel Avantajlar 1- Montaj maliyetlerini düşürür. 8 silindire kadar manifold ihtiyacı yoktur. Düşük basınçlardan dolayı daha düşük çaplarda borulama yapılabilir, aynı zamanda havalan- dırma damperi ihtiyacı azalmaktadır. 2- Montaj sürelerini düşürür. iFlow® çek vana ve yeni braket sistemi sayesinde daha kolay montaj yapılmaktadır. 3- Bakım ve yeniden dolum masrafları azalmaktadır. 4- iFlow® Matris dizayn sayesinde alanlar daha efektif kul- lanılabilmektedir. Bu sayede mimari açıdan her türlü ya- pıya daha kolay tüp yerleşimi yapılabilmektedir. Tekli ve çoklu sıra seçenekleri sayesinde farklı mimari yapılara daha hızlı ve kolay montaj yapılabilmektedir. 5- iFlow® vana boşaltma yapmadan gerçek zamanlı bir test imkânı sunmaktadır. 6- iFlow® vana, gaz boşaldıktan sonra temizlik gerektirmez. Metallerle reaksiyona girmez. iFlow® ile birlikte, İnert Gazlı Söndürme Sistemleri ile çözümlerinizi bir üst seviyeye çıkartıyoruz. Montaj ve işçilik maliyetlerinizi düşürmenin yanı sıra, piyasadaki en güvenli vana olan iFlow® Vana ve iFlow® Çek Valfler sayesinde gü- venliği de en üst seviyeye çıkartıyoruz. iFlow® teknolojisi aynı zamanda mimarı açıdan sıkıntıları olan mahallerde bile daha kolay çözümler üretilmesini sağlıyor. İşletme ve Bakım masraflarınızı da minimize etmektedir. iFlow ® Vana iFlow ® Matris Dizayn iFlow ® Çek Vana GAZ Havalandırma Alanı İhtiyacı IG-100 (Nitrojen) 5.5 1.8 IG-01 (Argon) 6.2 3.1 IG-55 5.7 1.9 IG-541 (Inergen ® ) 5.6 1.8 Orifice iFlow ®

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=